POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS)
POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS)

Polikistik over sendromu (PCOS) kadınlarda en sık görülen hormonal bozukluktur.

YUMURTALIK REZERVİ TESTLERİ
YUMURTALIK REZERVİ TESTLERİ

Kadında üreme fizyolojisi erkekten farklıdır.

ENDOMETRİOZİS
ENDOMETRİOZİS

Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrial hücrelerin rahim dışında yerleşerek üremesidir.

HİDROSALPENKS
HİDROSALPENKS

Tüpün yumurtalık tarafındaki ucunun tam tıkanıklığına hidrosalpenks denir.

MYOM NEDİR?
MYOM NEDİR?

Myomlar, rahimin içi kas tabakasından gelişen iyi huylu tümörlerdir.

YUMURTALIK TEMBELLİĞİ
YUMURTALIK TEMBELLİĞİ

Klasik bilgi temelinde kadınlar bir ömür boyu kullanacakları yumurtalar ile doğarlar ve doğduktan sonra yeni yumurta yapmazlar.

YUMURTALIK KİSTLERİ
YUMURTALIK KİSTLERİ

Kistler vücudun herhangi bir yerinde olabilen içi su dolu keseciklerdir.