Kongre

3. TÜP BEBEKTE MÜKEMMELİYET KONGRESİ
Radyo Frekanslı Güvenlik Sistemi

"Tüp Bebekte Mükemmeliyet" kongresinin Üçüncüsü, 4 - 5 Haziran 2021 tarihlerinde Kapadokya’da yapılacaktır.