Tüp Bebek Tedavisinde
KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Tedavinin iptal edilmesi: Yumurtalıkların tedaviye beklenen yanıtı vermemesi ve yeterli sayıda/hiç folikül gelişmemesi gibi durumlarda o ay uygulanan tedavi iptal edilebilir. 

Yumurta elde edilememesi: Yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda foliküller yeterli büyüklüğe ulaşmasına karşın yumurta toplama işlemi sırasında yumurta elde edilemeyebilir. Genel olarak çatlatma iğnesi günü yapılan ultrasonografide 16-17 mm’den büyük foliküllerin %85-90’ından yumurta elde etmekteyiz.

Olgun yumurta çıkmaması: Genel olarak toplanan yumurtaların %75-80’i olgun olmaktadır. Yumurta sayısı az olan olgularda, maalesef, bazen hiç olgun yumurta olmayabilmektedir. 

Döllenmenin olmaması: Yumurta ve spermler normal olmasına karşın bazı yumurtalarda döllenme gerçekleşmeyebilir. Meni spermi kullanıldığında döllenme oranı %75-80 civarındadır; bu oran mikro-TESE spermi kullanıldığında %55-60 civarındadır.

Bütün embriyoların dondurularak saklanması: Polikistik over sendromu veya aşırı yumurtalık yanıtı (15’den fazla yumurta toplanması) durumlarında hem daha yüksek gebelik oranı temini hem de emniyet (aşırı uyarım sendromunun engellenmesi) için, hiç taze transfer yapmayıp, tüm embriyoları dondurarak saklamaktayız. Çok başarılı bir dondurma (vitrifikasyon) programımız olduğu için, donma-çözme uygulamalarında, bu olgularda, en az taze transfer hatta daha fazlası ile gebelik oranı elde etmekteyiz.

Transfer zorluğu: Çok çok nadiren kadının rahimin girişteki anatomik yapısı nedeniyle transfer çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda gebelik şansı düşmektedir. Embriyo transferi bütün emeklerin finalize olduğu son basamak olduğu için, çok nazik olarak yapılması çok önemli olup, yapılma tekniği  gebelik şansını da yakinen ilgilendirir. Deneyimli ellerde, zor transfer sıklığı çok ama çok nadirdir.

Sperm bulunamaması: Mikro-TESE uygulanan hastaların %45-50'sinde sperm bulunamaz ve tedavi iptal edilmek zorunda kalınır.

Gebelik testi öncesi kanama: Test gününden önce kanaması olanlarda gebelik şansı düşmekle birlikte gebelik olmadığı anlamına gelmez.

Ovarian Hiperstimülasyon Sendromu (Aşırı Uyarım Sendromu; OHSS):  OHSS tüp bebek tedavisinin en önemli komplikasyonudur. Genellikle polikistik over sendromlu kadınlarda ortaya çıkar. Yumurtalıkları uyarmak amacı ile kullanılan ilaçlara aşırı cevap alınması aşırı uyarım sendromuna zemin hazırlar. Kısa protokol kullanımı, yüksek olmayan yumurtalıkları uyarıcı ilaç dozu kullanımı, son çatlatıcı iğne seçimi ve gerektiğinde (15’den fazla yumurta toplama durumunda) taze transfer yapmayıp, tüm embriyoların dondurularak saklanması ile aşırı uyarım sendromu sıklığı neredeyse sıfırlanmıştır. 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Teşekkür ederiz
Gönderdiğiniz form tarafımıza ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.
Hata! Formunuz gönderilirken bir hata oluştu.
Soru Sormak İstiyorum
Yorumunuzu Yazınız