Tüm Embriyoların Dondurulması
RAHİM DİNLENDİRME

Hastalarımızın tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise (çoğu zaman 15’den fazla yumurta toplanması ile karakterize), o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyoları dondurarak saklamaktayız. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu riski sıfırlanmış olur. Biz merkezimizde 5. veya da 6. gün blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyoları dondurarak saklamaktayız. Ardından görülen ilk adetle veya sonrasında çözme uygulaması planlamaktayız.

Poliksitik over sendromlu (PCOS) hastaların da yumurtalık rezervleri fazla olduğu için, bu olgularda, artık yumurtalık uyarımının başında, tüm embriyoların dondurulması seçeneğini planlamaktayız. PCOS’li olgularda böyle bir yaklaşım hem aşırı uyarım sendromu riskini neredeyse sıfırlamakta hem de çözme uygulamasında, taze transfere göre canlı doğum oranı daha yüksek olmaktadır.

Bir diğer tedavi şeklimiz olan, preimplantasyon genetik tanı (PGS/PGT) uygulamasında da 5./6. gün embriyolardan biyopsi alındıktan sonra dondurma işlemi yapılmakta ve genetik sonuçları geldikten sonra çözme uygulaması planlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen 3 durum dışında, gebelik şansını arttırmak için, normal (10-15 yumurta toplanması), sub-optimal (alt-normal; 4-9 yumurta toplanması) veya düşük (1-3 yumurta toplanması) yumurtalık yanıtı olan olgularda, tüm embriyoların dondurularak saklanmasını (rahim dinledirmek) destekleyen bilimsel bulgu yoktur. 

Tüm yukarda anlattığımız tedavi seçeneklerinin etkin şekilde kullanılabilmesi ve çözme uygulaması ile gebelik şansının en yüksek düzeyde olabilmesi için, tüp bebek merkezinin dondurma-çözme programının çok iyi olması gerekir. Biz de merkezimizde çok etkin bir şekilde donma çözme tedavisi uygulamakta, 5./6. gün dondurmayı tercih etmekte ve vitrifikasyon yöntemi ile %98-100’ler civarında sağ kalım oranları ile hizmet vermekteyiz. Unutulmamalıdır ki donma çözme uygulaması ile en az taze uygulamaya yakın, hatta bir miktar daha yüksek gebelik sonuçları, canlı doğum oranları elde etmekteyiz.

RAHİM DİNLENDİRME
Teşekkür ederiz
Gönderdiğiniz form tarafımıza ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.
Hata! Formunuz gönderilirken bir hata oluştu.
Soru Sormak İstiyorum
Yorumunuzu Yazınız