TÜP BEBEK NEDİR?

Tüp bebek, kadından yumurta toplama ile elde edilen yumurta ve erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi/döllenmesi sonrası elde edilen embriyonun rahim içine nakledilmesidir.

İnsanda ilk kez 1978 yılında İngiltere’de başarı ile uygulanmıştır; doğan ilk tüp bebek çocuğu Louis Brown olmuştur. Louis Brown da yakın zamanda doğal yolla çocuk sahibi olmuştur. İngiltere sonrası, Avustralya, sonrasında da ABD’de başarılı tüp bebek uygulamaları takip etmiştir.

Tarihsel olarak ilk uygulamalar, tüpleri (kanalları) iki taraflı ağır hasarlı bayanlarda yapılsa da, günümüzde tüm kısırlık olgularında başarı ile uygulanmaktadır. Tüp bebekte yumurta ve sperm yan yana getirilerek, kendiliğinden döllenme hedeflenir. Özellikle ağır sperm problemi olan olgularda standart tüp bebek ile maalesef döllenme çok düşük oranlarda olmuş veya hiç döllenmeme sıklıkla gözlemlenmiştir. İlk defa 1992’de Belçika Brüksel’de meni spermin mikroenjeksiyonu ile ağır sperm problemi olan bir çiftte ilk gebelik tanımlanmıştır. Ardından yine Belçika’dan 1994’de tıkayıcı azopermili bir olguda, 1995’de de tıkayıcı olmayan azospermik bir olguda testisten biyopsi ile elde edilen sperm kullanılarak ve mikroenjeksiyon ile ilk gebelikler yayınlanmıştır.

Tüp bebek uygulamaları günümüzde bütün dünyada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta, bazı İskandinav ülkelerinde toplam nüfusun %5-7’sini tüp bebek ile elde edilmiş çocuk/erişkinler oluşturmaktadır.

Elbette zaman içinde tüp bebek uygulamalarında devrim mahiyetinde değişiklikler ve iyileşmeler olmuştur. İn-vitro kültür (laboratuvar ortamında embriyoların gelişmesini sağlayan ortam), dondurma (vitrifikasyon), genetik teknolojilerde baş döndürücü hızla olan gelişmeler ile hem etkinlik (gebelik oranları) hem de emniyetlilik (çoğul gebelik oranlarının azalması, aşırı uyarım sendrom riskinin neredeyse sıfırlanması) artmıştır.

Tüp bebek çocukları emniyetlidir; bu çocuklarda anomali (büyük, küçük), genetik problem riski, doğal gebelikler ile karşılaştırıldığında, artmaz. Bu çocukların IQ seviyeleri, psikosomatik ve motor gelişimleri, okul performansları, doğal gebelikler ile benzerdir.

Herhalde tıpta, tüp bebeğin hem klinik hem de özellikle laboratuvar kısmı kadar dinamik olan başka bir ihtisas alanı yoktur. Çağdaş tüp bebek uygulaması için bu gelişimleri yakinen takip etmek zorunludur.

TÜP BEBEK NEDİR?
ISO Sertifikalı Tüp Bebek Merkezi