Cinnah Cad. No:54 Çankaya Ankara Türkiye
+90 312 442 5656   +90 530 151 5330

VİTRİFİKASYON - EMBRİYO DONDURMA

6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüp Bebek Yönetmeliği ile transfer edilen embriyo sayısına yasal kısıtlama getirilmesi, ülkemizde, embriyo dondurmanın önemini daha da arttırmıştır.
 
İnsan gamet, yumurta dokuları (kadın over, erkek testis) ve embriyolarının dondurularak saklanmasının tüp bebek uygulamalarında önemli bir yeri vardır. Tüp bebekte gebelik şansını azaltmadan, çoğul gebelik riskini en aza indirgemek için etkin bir embriyo transferi politikası izlemek gerekir. Elde edilen kaliteli, iyi, fazla embriyolar ise dondurularak saklanmalıdır. Embriyoların dondurularak saklanmasının hem ekonomik hem de psikolojik yararları vardır. Dondurulan embriyoların çözülerek transferi uygulamasında, hastaya minimal ilaç kullanımı ve takiple transfer gerçekleşebilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda taze uygulamalarda, fazla uyarıma ikincil overyan hiperstimülasyon sendromu (aşırı uyarım sendromu) riski ortadan kalkmaktadır.
 
Merkezimizde dondurulup çözülme sonrası, en az taze uygulamaya yakın hatta bir miktar daha iyi gebelik şansı sunmaktayız.
Sonuç olarak embriyo dondurulmasının iki önemli yararı vardır:
 
1. Çoğul gebelik riski azalır,
 
2. Bir kez yumurtalıkların uyarımı sonrası hem taze hem de donma-çözme transferi gerçekleştirerek, çiftin toplam gebelik şansı artar.
 
Günümüzde embriyoların dondurularak saklanmasında gelinen son nokta vitrifikasyondur. Vitrifikasyonda yavas kontrollü dondurma yöntemine göre daha yüksek konsantrasyonlarda  kryoprotektanlar kullanılmakta; embriyolar çok hızlı bir şekilde (-12.000C/dakika) direkt olarak -196Clik sıvı azot ile temas etmekte ve bu sayede de buz kristallerinin oluşumu engellenmektedir. Vitrifiye edilmiş embriyo/oositlerin çözülmesi sonrası elde edilen yüksek hayatta kalma oranları; yöntemin tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur.
 
Merkezimizde, tüm hastalarımızda   5. gün, blastokist aşamasında olan embriyoları vitrifikasyon yöntemi ile dondurarak saklamaktayız. Çözme sonrasında da sağ kalım oranları %95-100’ler civarında olmakta ve taze uygulamaya yakın oranlarda gebelik elde etmekteyiz.
 
Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafınca hazırlanan ve yürürlüğe giren bir yasa ile, her yıl çiftlerin uzatmaya devam onamı alınarak,  5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir.
 
Sperm Dondurma
 
Bazı durumlarda daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanılmak üzere meni sperminin dondurularak saklanması gerekmektedir. 30 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüp Bebek Yönetmeliği’ne göre,
 
1. Kemoterapi ve radyoterapi gibi sperm  hücrelerine zarar verebilecek tedaviler öncesinde,
2.  Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde,
3. Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi durumunda,
4. Ağır sperm sayı düşüklüğü varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için) durumunda sperm dondurma planlanabilir.
 
     Merkezimizde, sperm dondurma-çözme sonrası taze sperm kullanımına benzer gebelik oranlarımız vardır.
 
Yukarıda adı geçen durumlarda öncelikle tanısal sperm değerlendirmesi yapılır. Ardından sperm sayısında göre 2-4 farklı günde mastürbasyon ile meni elde edilir ve mümkün olduğu kadar fazla tüpte örnek dondurularak saklanır.
 
TESE
 
TESE’de sperm çıktığı takdirde TESE sperminin saklanması daha ileri tarihlerde mikroenjeksiyon uygulamalarında önemli avantaj sağlamaktadır. Bu şekilde saklama ile ileri mikroenjeksiyon uygulamasında tekrar cerrahi müdahale ile TESE gereği ortadan kalkmaktadır.
 
Merkezimizde, TESE dondurma-çözme sonrası taze sperm kullanımına benzer gebelik oranlarımız vardır.
 
Yumurta Dondurma
 
30 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan yeni Tüp Bebek Yönetmeliği ile bazı özel durumlarda yumurta dondurulmasına müsade edilmektedir. Yumurta dondurulmasına müsade edilen durumlar;
 
1. Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar verebilecek tedaviler öncesinde,
2. Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması ve benzeri) öncesinde,
3. Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış ve ya aile öyküsünde erken menapoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesidir.
 
Embriyo ve sperm dondurma işlemleri ile çözme sonrasında sağ kalım oranları oldukça yüksektir ancak yumurta vücudun en kırılgan ve hassas hücresi olduğu için, çözme sonrasında kayıp riskine ve döllenme sonrasında kayıp riskine karşı, etkin bir tedavi yapılabilmesi için önerilen en az 8 (sekiz) olgun yumurtanın dondurulmasıdır. Biz de merkezimizde uygun koşulları sağlayan hastalarda yumurta toplama işlemi yapmaktayız.
 
Tüm Embriyoların Dondurularak Saklanması
 
Hastalarımızın tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise, o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyolar dondurularak saklanabilir. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu riski sıfırlanmış olur. Elbette bu yaklaşım seçilecekse tedavi yapılacak merkezin embriyo dondurma programlarının iyi olması çok önem arz eder. Biz merkezimizde 5. gün blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyoları dondurarak saklamaktayız. Ardından 1-2 ay sonra çözme uygulaması planlamaktayız. Bu şekilde. 5. gün embriyoların çözülmesi ile hayatta kalma oranları %95-100 olmakta ve gebelik şansı da en az taze uygulama kadar hatta biraz daha  iyi olmaktadır.
 
Bir diğer tedavi şeklimiz olan, preimplantasyon genetik tanı (PGD) ve preimplantasyon genetik tarama (PGS) tedavilerinde de 5. gün embriyolardan biopsi alındıktan sonra dondurma işlemi yapılmakta ve genetik sonuçları geldikten sonra çözme uygulaması planlanmaktadır.
 
Tüm yukarda anlattığımız tedavi seçeneklerinin etkin şekilde kullanılabilmesi ve çözme uygulaması ile gebelik şansının en yüksek düzeyde olabilmesi için, tüp bebek merkezinin dondurma-çözme programının çok iyi olması gerekir. Biz de merkezimizde çok etkin bir şekilde donma çözme tedavisi uygulamakta, 5. gün dondurmayı tercih etmekte ve vitrifikasyon yöntemi ile %95-100’ler civarında sağ kalım oranları ile hizmet vermekteyiz. Unutulmamalıdır ki donma çözme uygulaması ile en az taze uygulamaya yakın, hatta bir miktar daha iyi gebelik sonuçları elde edilebilmektedir.