Cinnah Cad. No:54 Çankaya Ankara Türkiye
+90 312 442 5656   +90 530 151 5330

TÜP BEBEK UYGULAMASINDA PGS NEDİR?

PGS kelime anlamı ile preimplantation genetic screening, preimplantasyon genetik tarama anlamına gelir. Embriyo tüp bebek yöntemi ile rahim içine yerleştirilmeden önce onun sağlıklı olup olmadığının belirlenmesi ve sağlıklı embriyonun seçilerek tüp bebek metotları ile rahim içine yerleştirilmesi anlamına gelir. Biz bunu iki kapsamda uygulayabiliyoruz. Birincisi anne veya babada tanımlanmış bir genetik hastalık veya yapısal ya da sayısal bir kromozom bozukluğu var ise, ister gebe kalmakta sıkıntı olsun, ister olmasın; doğru embriyonun seçilerek yerleştirilmesi olarak uygulanabilir. İkinci kullanımı da bazı özel uygulama alanlarında, örneğin ileri yaş hamilelik, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı veya tekrarlayan düşük olduğu durumlarda yine sağlıklı embriyonun laboratuvar ortamında seçilerek belirlenmesi ve bunun rahim içine yerleştirilmesidir.

Biz PGS uygulamalarını, ülkemizde de çok yaygın olan akraba evliliklerinde çocukta genetik hastalıkların engellenmesinde, örneğin Akdeniz anemisi, orak hücre anemisi (sickle-cell anemia) gibi hastalıklarında doğru embriyonun seçilerek yerleştirilmesi kapsamında veya ileri hamilelik yaşı, mükrerrer tüp bebek başarısızlığı veya nedeni belli olmayan mükerrer düşük gibi olgularda yine doğru embriyonun seçilerek içeri yerleştirilmesinde PGS uygulamaları günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır.