26 Ekim 2013 / Milliyet Cadde

KİŞİYE ÖZEL TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Prof. Dr. Hakan Yaralı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi Başkanı.

1 - Tüp bebek tedavisinin başarısında yumurtalıkların uyarılması için protokol seçimi nasıl planlanıyor?

Tüp bebek tedavisinde uygun yumurtalık uyarım protokolünün kullanılması, uygun dozlarda ilaç kullanımı ve çatlatma iğnesinin doğru zamanda yapılması başarı için çok önemlidir. Bu kapsamda kişiye özgü tedavi şeması oluşturulmalıdır; böyle bir planlamada hastanın yaşı, yumurtalık rezerv testleri (AMH, vajinal USG'de yumurtalık görüntüsü), vücut kitle indeksi, var ise önceki tedaviye yanıtı dikkate alınmalıdır.

2 - Geçmiş uygulamalarda "döllenme problemi yaşayan çiftlerde bu sorunu aşmak için ne yapılabilir?

Ön değerlendirmede görünür bir problem olmadığı halde beklenmedik döllenme problemi öyküsü olan çiftlerde Ca-ionofor adı verilen bir metodu kullanılmaktadır. Bu yöntemde yumurta aktivasyonunun laboratuvar şartlarında sağlanması ile döllenme oranları arttırılabilmektedir.

3 Yumurta toplama sonrası kaçıncı gün transfer yapılmalıdır?

Yumurta toplama sonrası 3. gün en az 4 adet uygun kriterlere sahip embriyo var ise, daha fazla seçme şansı verdiği için, 5. gün transferi tercih edilmektedir. 5. gün transferde gebelik oranları, 3. güne göre daha yüksek olmaktadır.
Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan olgularda da tercih edilebilir. 5. gün donma-çözme uygulamalarında da yüksek gebelik oranları yakalanabilmektedir.

4 - Transfer günü 3. veya 5. günü dışında yapılabilir mi?

Geleneksel olarak yapılmasa da son bazı çalışmalarda, kişiye özgü, en güzel rahim içi yataklanma zamanını belirlemek için bazı testler kullanılmaya başlanmıştır.
Bu testlerle yapılan ön biyopsilerle en uygun transfer günü belirlenebilmektedir. Özellikle mükerrer tüp bebek başarısızlığı olan olgularda bu metot başarı ihtimalini arttırabilmektedir.

5 - Embriyolarda tüm kromozomların (24 kromozom) değerlendirmesi gebelik şansını arttırmakta mıdır?

Şu anda bütün dünyada popüler olan bu uygulamanın gebelik şansını arttırdığına dair 5 çalışma bulunmaktadır. Belli hasta a gruplarında yeri olabilir.

6 - Yumurtalık tembelliği olan olgularda ufukta yeni bir umut var mı?

Mini-IVF olarak da ifade edilen bazı hafif uyarım protokollerinde farklı aylarda elde edilen embriyoların vitrifikasyon metodu ile dondurularak saklanması ve sonrasında yüksek sağ kalım oranları ile çözülmesi sonrasında kabul edilebilir gebelik oranları yakalanabilmektedir 
Kişiye özel tüp bebek tedavisi