Cinnah Cad. No:54 Çankaya Ankara Türkiye
+90 312 442 5656   +90 530 151 5330

ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER

ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER

Yapılan bilimsel çalışmalarda gösterildiği üzere, Kemoterapi ve Radyoterapi  gerekliliği olan hastalarda uygulanan tedavinin şekli, dozu, süresi ve hastaların yaşı kanser tedavisi sonrası yumurtalık yetmezliği riskinin ne oranda olacağını belirlemektedir.

1. Alkilleyici denilen kemoterapi ilaçlarını alan hastalar (örneğin siklofosfamid),

2. Kemik İliği nakli öncesi yüksek doz kemoterapi ve ışın tedavisi alan hastalar,

3. Etkisi henüz bilinmeyen yeni tedavi formları alan hastalar,

4. Az toksik etkili tedavileri yüksek dozda veya uzun süre alması gereken 33-35 yaş üzerindeki hastalarda, yumurtalık dokusu hasarı nedeniyle gelişen yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz riski daha fazladır.

Bu nedenle , onkolojik rahatsızlığı nedeni ile  kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi şekillerinin uygulanması gereken hastalarda, üremeyi  koruyucu  bazı yaklaşımlar söz konusu olabilir. 

Bu kapsamda önerebileceğimiz tedaviler:

YUMURTALIK DOKUSU DONDURULMASI
Kemoterapi – Radyoterapi tedavisine başlanmadan önce alınan yumurtalık dokusu laboratuvar koşullarında uygun dondurma programı ile dondurularak saklanabilir.  Özellikle  ergenlik dönemi öncesinde yumurtalıklara zarar verebilecek bir tedavi planlanan çocuk hastalarda düşünülebilecek bir yöntemdir.
 
EMBRİYO DONDURMA
Eğer hasta evli ise ve kanser tedavisi öncesi yeterli zaman varsa embriyo dondurma en oturmuş tedavi şeklidir. Östrojen ve metabolitleri meme kanseri hücrelerinin çoğalması ve yayılmasında rol oynadıkları için meme kanserli olgularda standart tüp bebek protokolleri yapılamaz. Bu hastalarda yakın zamanda yapılan çalışmalarda meme kanseri tedavisinde  kullanılmakta olan Aromataz İnhibitörleri (Letrazol) protokolü ile tüp bebek yapılarak embriyoların dondurulabileceği bildirilmektedir.
 
 
YUMURTA (OOSİT) DONDURMA
30 Eylül 2014’de yürürlüğü giren  Üremeye Yardımcı Tedaviler Yönetmeliği ile ancak, aşağıda geçen mevcut tıbbi durumlar kapsamında yumurta dondurmaya olanak sunulmuştur:

1.Kemoterapi ve radyoterapi gerekliliği olan hastalarda,

2.Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olacak bir operasyon geçirecek hastalarda (örneğin yumurtalıkların ameliyatla alınması, çikolata kisti ameliyatı, kanser cerrahisi),

3.Ailesinde erken menopoz öyküsü  olan hastalarda,

4.Gerek ultrasonla gerekse de kanda bakılan Anti-Müllerian Hormon testi ile (Amh 1 ng/ml’nin altında ise)  yumurtalık rezervinde azalma tespit edilmiş ise,  3 uzman doktor tarafından onaylanmış Sağlık Kurulu Raporu ile Yumurta Dondurma İşlemi yapılabilmektedir.