ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER

Günümüzde tüp bebek uygulamaları ile, gerek kadın gerekse de erkekte kanser olgularında, çok etkin olan dondurma (vitrifikasyon) metotları ile doğurganlığı koruyabilmekteyiz.

tüp bebek tedavisi

Sevinciniz, Sevincimiz... Anatolia Ailesine Katılan Çiftlerimiz Anlatıyor.

KADINDA ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER

Maalesef, kemoterapi veya radyoterapi yumurtalık rezervinde kalıcı/geçici hasar yapabilmekte ve doğurganlık şansını bazı olgularda tamamen ortadan kaldırabilmektedir.

Bu nedenle evli olmayan veya evli olup çocuğu olmayan veya da evli olup çocuğu olsa bile henüz ailesini tamamlamamış çiftlerde doğurganlığın korunması ile ilgili işlemler çok önemlidir.

Elimizdeki etkin dondurma (vitrifikasyon) metotları da bu kapsamda başarı şansımızı artırmaktadır. Bu çiftlerde kanser tedavisi sonrası ilgili branş doktoru ve medikal onkolog izni ile de donmuş gamet/embriyo kullanarak, transferi planlamaktayız.

Kemoterapi ve radyoterapi kullanımında tedavinin şekli, dozu, süresi, kadının yaşı ve yumurtalık rezervi kanser tedavisi sonrası yumurtalık yetmezliği riskinin ne oranda olacağını belirlemektedir.

Kadının Üreme Koruyucu İşlemleri Nelerdir?

Kadının üreme koruyucu işlemleri aşağıdaki gibidir;

  1. Yumurta hücresi dondurulması,
  2. Yumurta dokusu dondurulması,
  3. Embriyo dondurulması.

Bu işlemlerin hiçbiri hastanın kanser ile ilgili seyrini olumsuz etkilemez.

Yumurta hücresi dondurulması için klasik tüp bebek uygulaması yapılır ve elde edilen uygun yumurtalar dondurulur. Yumurta hücresinin dondurulmasında vitrifikasyon metodu ile çok yüksek oranda çözme sonrası sağ kalım elde edilmektedir. Standart bir işlem olsa dahi, laboratuvar kalitesi ve tüp bebek doktorunun ve tüp bebek ekibinin deneyimi çok önemlidir.

Modern tıptaki uygulamalar nedeni ile bu olgularda 2.5-3 haftalık süreç yumurtalıkların uyarılması ve toplanması için yeterli olabilmektedir. Tedaviye, adet ile ilgili herhangi özel bir zamanlama yapılmaksızın, hemen başlanabilir; 2.5-3 hafta içinde de en geç tamamlanabilir.

Meme kanseri gibi kanda estrojen yükselmesinin kanser seyrini olumsuz etkileyebileceği olgularda, Femera (letrozol) gibi ilaçlar kullanarak, hem kanda estrojen yükselmesini engellemekte, hem de toplanan yumurta sayısından feragat etmemekteyiz.

Günümüzde over (yumurtalık) dokusu dondurulmasında da çok yol kat edilmiştir. Her ne kadar yumurta hücresi dondurmaya göre daha az tercih edilmektedir.

Bununla birlikte henüz ergenliğine girmemiş kız çocuklarında, tüp bebek yaparak yumurta toplanmasının zorlukları göz önüne alındığında, kanser tanısı alıp, over rezervine toksik tedavi planlanan kız çocuklarında (ergenlik öncesi), yumurta dokusu dondurulması planlanabilir.

Evli kadınlarda embriyo dondurulması da bir diğer seçenektir.

30 Eylül 2014’de yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedaviler Yönetmeliği ile kemoterapi ve radyoterapi gerekliliği olan hastalarda, bir kurul raporu ile belgelendirmek koşulu ile, yumurta dondurmaya olanak sunulmuştur.

ERKEKTE ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER

Kadına benzer şekilde kanser tanısı alıp, testis fonksiyonuna toksik tedavi (kemoterapi/radyoterapi) planlanan erkeklerde de sperm dondurulabilir.

30 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüp Bebek Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumların herhangi birinde, bir kurul raporu ile belgelendirmek koşulu ile, sperm örnekleri dondurulabilir.

  1. Kemoterapi ve radyoterapi gibi sperm hücrelerine zarar verebilecek tedaviler öncesinde,
  2. Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde,
  3. Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi durumunda,
  4. Ağır sperm sayı düşüklüğü varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için) durumunda sperm dondurma planlanabilir.
Anatolia Tüp Bebek Merkezi 2005 yılından bu yana gerek infertilite uygulamaları gerekse de farklı uygulamalar sonucunda 20 binden fazla ailenin tüp bebek sevincine ortak olmuştur. Bu hikayelerden bazılarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu ailenin bir parçası olmak ya da aklınızdaki sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Puan Ver
7 Kişi. Ortalama puan: 4.86
İlk Yayımlanma Tarihi: 12.04.2021
Güncellenme Tarihi: 12.07.2023
Prof. Dr. HAKAN YARALI
YAZAR
Prof. Dr. HAKAN YARALI

Detaylı Özgeçmiş İçin Tıklayın

Prof. Dr. Hakan Yaralı, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. Halen, kısmi statüde Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Tüp bebek alanında hem klinik hem de laboratuvar kısmında sertifikası bulunan hekimlerdendir. 2018 yılında Turkish time tarafından, Dünyada Yankı Uyandıran İlk 100 Türk Hekim arasına seçilmiştir.