Tüp Bebek

BAŞARI ≈ LABORATUVAR
BAŞARI = LABORATUVAR

Tüp bebek, uzmanlık ve deneyim kadar laboratuvar donanımının da en üst düzeyde olmasını zorunlu kılan bir alandır.

TÜP BEBEK MERKEZ SEÇİMİ
TÜP BEBEK MERKEZ SEÇİMİ

Saygın bir tüp bebek merkezinin hedefi son teknolojik donanım, en güncel bilgi ve tecrübe ile en yüksek canlı doğum ve en düşük çoğul gebelik oranını sunmak olmalıdır.

EMBRİYO DONDURMA
EMBRİYO DONDURMA

Embriyo dondurma (vitrifikasyon metodu) ile, günümüzde çok başarılı neticeler elde etmekteyiz.

GENETİK AYIKLAMA (PGS / PGT)
GENETİK AYIKLAMA (PGS / PGT)

PGS/PGT yöntemi, tüm yaş gruplarında yapılabilen, tüp bebek denemelerinde, başarı şansınızı arttıran ve gebeliğe sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlayan bir uygulamadır.

Smart PGT Nedir?
Smart PGT Nedir?

Yapay Zeka Nedir? Yapay Zeka (YZ), IBM CEO’su Ginni Rometty’nin tabiri ile “insan ve makina arasında ortaklık, iş birlikteliği”dir.

SÜREKLİ EMBRİYO İZLEME SİSTEMİ
SÜREKLİ EMBRİYO İZLEME SİSTEMİ

Embriyolarınızın her anını takip etmek istemez misiniz? Sürekli Embriyo İzleme Sistemi ile embriyolarınız artık daha yakından takip ediliyor.

RAHİM DİNLENDİRME
RAHİM DİNLENDİRME

Hastalarımızın tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise (çoğu zaman 15’den fazla yumurta toplanması ile karakterize), o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyoları dondurarak saklamaktayız.

EMBRİYO BİRİKTİRME
EMBRİYO BİRİKTİRME

Düşük over rezervli olgularda denenecek metotlardan bir tanesidir.

DÖLLENME BAŞARISIZLIĞI: CA-IONOFOR
DÖLLENME BAŞARISIZLIĞI:CA-İONOFOR

Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi sonrasında, hiçbir yumurtada döllenme olmaması, çiftlerin yaklaşık olarak %1-3'ünde görülmektedir.

HİDROSALPENKS (İçi Sıvı Dolu Tüp)
HİDROSALPENKS (İçi Sıvı Dolu Tüp)

Tüpün yumurtalık tarafındaki ucunun tam tıkanıklığına hidrosalpenks denir.

ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER
ÜREME KORUYUCU İŞLEMLER

Günümüzde tüp bebek uygulamaları ile, gerek kadın gerekse de erkekte kanser olgularında, çok etkin olan dondurma (vitrifikasyon) metotları ile doğurganlığı koruyabilmekteyiz.

KARŞILAŞILAN SORUNLAR
TEDAVİDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Tedavinin iptal edilmesi: Yumurtalıkların tedaviye beklenen yanıtı vermemesi ve yeterli sayıda/hiç folikül gelişmemesi gibi durumlarda o ay uygulanan tedavi iptal edilebilir.

YUMURTA DONDURMA
YUMURTA DONDURMA

Yumurtalarınızı Dondurarak Doğurganlığınızı Koruma Altına Alın! Yumurta Dondurma işlemi, 30 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği ile belli koşullar varlığında yasal bir uygulama olarak yürürlüğe girmiştir.

YUMURTALIK TEMBELLİĞİ
YUMURTALIK TEMBELLİĞİ

Klasik bilgi temelinde kadınlar bir ömür boyu kullanacakları yumurtalar ile doğarlar ve doğduktan sonra yeni yumurta yapmazlar.

TÜP BEBEK BAŞARISIZLIĞI
TEKRARLAYAN  BAŞARISIZLIKLAR

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı tanımı, giderek artan tek embriyo (çoğu zaman blastokist evresinde) transferi ile yakın geçmişte değişikliğe uğramıştır.

SORULARLA TÜP BEBEK
SORULARLA TÜP BEBEK

Kadınların doğurganlığını etkileyen faktörler nelerdir? En önemli faktör yaştır.

TÜP BEBEK SÖZLÜĞÜ
TÜP BEBEK SÖZLÜĞÜ

Abortus: Gebeliğin yirminci (20) haftadan önce kaybedilmesidir.

KANITLANMAMIŞ TEDAVİLER
ETKİNLİĞİ KANITLANMAMIŞ TEDAVİLER

Özellikle tekrarlayan tüp bebek uygulamalarına rağmen gebe kalamayan çiftler tüp bebek merkezlerinden değişik ve daha önce uygulanmamış tedavilerin beklentisi içinde olmaktadır.

İLAÇSIZ TÜP BEBEK (IVM)
İLAÇSIZ TÜP BEBEK (IVM)

Yumurtaların laboratuvar ortamında olgunlaştırılması (IVM) 1990’lı yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlamış olan bir yöntemdir.

KÖK HÜCRE NAKLİ
KÖK HÜCRE NAKLİ

Azospermi yani menide sperm olmaması durumunda, mikro-TESE adı verilen bir cerrahi yöntem ile, olguların %50’inde testislerden sperm bulup, mikroenjeksiyon işlemi ile, azospermisi olmayan çiftlere yakın oranlarda, gebelik elde edilebilmektedir.

BAŞARI ARTIRICI YÖNTEMLER
BAŞARI ARTIRICI YÖNTEMLER

Başarı = Laboratuvar Tüp bebekte, başarı için, uzmanlık ve deneyim kadar laboratuvar donanımının da en üst düzeyde olması zorunludur.

Radyo Frekanslı Güvenlik Sistemi
Radyo Frekanslı Güvenlik Sistemi

Gözü hep üzerimizde! Anatolia; yumurta, sperm ve embriyolarınızı, tıpkı sizlerin titizliğinizle, üstelik 7/24 takip eder.Tüp bebek, kadından yumurta toplama ile elde edilen yumurta ve erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi/döllenmesi sonrası elde edilen embriyonun rahim içine nakledilmesidir.

Tüp Bebek Yöntemi kimlere uygulanır? 

Kendiliğinden gebe kalmaya engel yaratacak kadın ya da erkeğe ait problem varlığında ya da tüp bebek öncesi tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda tüp bebek yöntemi uygulanır.

Ayrıca, kadın yaşı 38 yaş ve ötesinde ise, çiftlerden birine ait kromozomal bir sorun var ise ya da ailede bilinen bir genetik hastalık varlığında da sağlıklı embriyonun saptanması amacıyla tüp bebek tedavisine ilaveten genetik tanı amaçlı embriyo biyopsisi ve pre-implantasyon genetik tarama/tanı (PGS/PGT) işlemleri de yapılabilmektedir.

Tüp bebek tedavisi hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Tüp bebek yöntemi, her hastaya özel olarak seçilen ilaç şeması dahilinde yapılan yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplanması, yumurtaların sperm ile döllenmesi (mikroenjeksiyon) ve oluşan embriyo(ların) nakli (embriyo transferi) aşamalarından oluşur. Bu kapsamda daha detaylı bilgi için Tüp bebek aşamaları makalelerimize başvurabilirsiniz.

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Hastalarımıza yaptığımız ilk değerlendirme sonrasında, her hastanın bireysel özelliklerine, yaşına ve yumurtalık rezervine göre, kişiye özel tedavi protokolünü belirlemekteyiz. Bu nedenle adet öncesi dönemde bazı hastaların, kendilerine uygun görülen ilaç tedavi protokolü kapsamında ilaç kullanmaları gerekebilmektedir.

Tüp bebek tedavisi adetten itibaren yaklaşık olarak 2-2.5 hafta sürmektedir. Yumurta toplama gününden 2 hafta sonra yapılan kanda gebelik testi ile de gebelik durumu anlaşılabilmektedir.

Tüp bebek fiyatları 2020

Tüp bebek fiyatları için lütfen iletişime geçiniz