TÜP BEBEK

TÜP BEBEK NEDİR? (IVF NEDİR?)

Tüp Bebek, çocuk sahibi olmak isteyen ancak doğal yollarla bunu başaramayan çiftlere umut olan bir yardımcı üreme tekniğidir. Aynı zamanda IVF olarak da adlandırılan Tüp Bebek, in vitro fertilization kelimelerinin kısaltmasıdır ve tıp dünyasında büyük bir devrim yaratmıştır.

Bu yöntemde, kadının veya erkeğin kısırlık sorunlarına bağlı olarak spermler ve yumurtalar laboratuvar koşullarında bir araya getirilir. Bu birleştirme süreci sonucunda elde edilen embriyolar, annenin rahmine transfer edilir.

İlk kez 1978 yılında İngiltere'de başarıyla uygulandığından beri, tüp bebek yöntemi sayesinde pek çok çift, hayalini kurdukları anne/baba olma mutluluğuna ulaşmıştır.

Tüp bebek başarısı, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Anne adayının yaşının yanı sıra, yumurtalık rezervi, transfer edilen embriyoların sayısı ve kalitesi gibi faktörler, başarı şansını etkileyebilir. Ayrıca, daha önce yapılan tüp bebek denemeleri de sonuçları etkileyen bir diğer faktördür.

Tüp bebek, modern tıp ve bilim sayesinde çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştiren bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji ve uzmanlıkla birlikte, tüp bebek tedavisi daha da etkili hale gelmekte ve umut verici sonuçlar sunmaktadır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

tüp bebek

Sevinciniz, Sevincimiz... Anatolia Ailesine Katılan Çiftlerimiz Anlatıyor.

Tüp bebek tedavisi, kadından yumurta toplama ile elde edilen yumurta ve erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi / döllenmesi sonrası elde edilen embriyonun rahim içine nakledilmesidir. Bu tedaviden sonra elde edilen gebelik ile normal yolla elde edilen gebelik arasında bir fark yoktur. 

Tüp Bebek Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Tüp bebek tedavi sürecinde en sık kullanılan yöntemlerden ikisi IVF (in vitro fertilization) ve Mikroenjeksiyondur.

1- IVF (In Vitro Fertilization - Tüp Bebek Yöntemi):

Bu yöntemde, kadının yumurtalıkları hormon ilaçları ile uyarılır ve olgunlaşan yumurtalar toplanır. Daha sonra toplanan yumurtalar laboratuvarda spermlerle bir araya getirilir ve döllenme gerçekleşir.

Oluşan embriyolar birkaç gün boyunca laboratuvar koşullarında geliştirilir ve en sağlıklı olanlar rahme transfer edilir.

2- Mikroenjeksiyon (ICSI - Intracytoplasmic Sperm Injection):

Mikroenjeksiyon sırasında bir sperm, özel bir ince iğne yardımıyla seçilir ve kadının yumurtasına enjekte edilir. Bu yöntem, sperm hücrelerinin yumurtayla etkili bir şekilde buluşmasını sağlayarak döllenmeyi kolaylaştırır. Bu yöntemle yumurtaların döllenme oranı meni spermi kullanıldığında yaklaşık olarak %80’ler civarındadır.

Biz kliniğimizde, döllenme oranlarının daha yüksek olması nedeniyle, gebe kalamama nedeninden bağımsız olarak her hastada mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemini kullanmayı tercih etmekteyiz.

Aşama Aşama Tüp Bebek Nasıl Yapılır?

 • İlk basamak, kadının yumurtalık rezervine göre çoklu yumurta gelişiminin sağlanmasıdır. Bu nedenle ilk basamak olarak yapılan yumurtalık uyarımı sırasında kullanılan bazı ilaçlarla yumurta keselerinin yani foliküllerin gelişimi sağlanır. Bu aşama yaklaşık olarak 8-10 gün sürmektedir.
 • Ardından çatlatıcı iğneyi takiben 34-36. saatte hafif anestezi altında 10-15 dakika süren bir işlem ile gelişen yumurtalar toplanır ve laboratuvarda değerlendirildikten sonra döllenmelerini sağlamak için eşin spermleri ile birleştirme yani mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi yapılır.
 • Daha sonra yumurtalar anne rahmine en yakın özellikleri taşıyan inkübatör adı verilen özel kültür ortamlarında muhafaza edilirler.
 • Mikroenjeksiyonu takiben 16-18. saatte yapılan döllenme kontrolü sonrasında transfer sürecine kadar evrensel kabul edilen saatlerde embriyolar izlenmeye devam edilir.
 • Embriyo gelişimi takip edildikten sonra, embriyo sayı ve kalitesine göre 3. ya da 5. gün embriyo transferi yapılır. Yumurta toplama gününden 14 gün sonrasında da kanda gebelik testi yapılarak gebelik durumu değerlendirilir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgiye tüp bebek aşamaları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Ne Zaman Uygulanır?

tüp bebek

Hangi Durumlarda Tüp Bebek Gereklidir? Prof. Dr. Hakan YARALI Anlatıyor.

 • Kendiliğinden gebe kalmaya engel yaratacak kadına ait problem (hidrosalpenks , endometriozis) ya da erkeğe ait problem varlığında ya da tüp bebekten önceki tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda uygulanır.
 • Ayrıca, kadın yaşı 38 yaş ve ötesinde ise, çiftlerden birine ait kromozomal bir sorun var ise ya da ailede bilinen bir genetik hastalık varlığında da sağlıklı embriyonun saptanması amacıyla tüp bebek tedavisine ilaveten genetik tanı amaçlı embriyo biyopsisi ve pre-implantasyon genetik tarama/tanı (PGT-A/M/SR) işlemleri de yapılabilmektedir. (1) (2). ''PGS/PGT yönteminin sonuçları nasıl iyileştirdiğini merak edenler Genetik Ayıklama sayfamızdan detaylı bilgi alabilirler.''
 • Zaman zaman sorulan ''İsteğe bağlı tüp bebek yapılır mı?'' sorusunun cevabı da evettir. Elbette çiftin arzu etmesi halinde tedavi planlanabilir.

Düzenli Cinsel Beraberliğe Rağmen Çocuk Sahibi Olamayan Çiftler, Ne Zaman Tüp Bebek Yöntemine Yönelmeli?

Kısırlık (infertilite), düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik olmaması olarak tanımlanır. Bayan yaşı 35 ve üzeri olgularda bu süre 6 ay olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bayan yaşı 35'in üzerinde ise veya öykü ve fizik muayenesinde kısırlık ile ilişkisi olabilecek herhangi bir bulgu varsa araştırmalar daha erken başlatılmalıdır.

Bayan yaşı 40 üzerinde olan olgularda ise birkaç ay içerisinde hızlı ve etkin bir değerlendirme yapılmalıdır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI ŞANSI NEDİR?

Tüp bebek tedavisi başarı oranı;

 1. Kadının yaşı,
 2. Yumurtalık rezervi (yumurta sayısı, yumurtalık tembelliği ),
 3. Transfer edilen embriyonun sayısı ve kalitesi,
 4. Var ise daha önceki uygulama sayısına göre değişkenlik gösterebilir.

Kliniğimizde, 35 yaşın altında, tek, 5. gün blastokist aşamasındaki bir embriyonun, taze uyarım sonrası transferi ile, %54-60 oranında gebelik elde etmekteyiz. Ancak her hastada gebelik elde edilemeyebilmektedir. Gebelik olmaması pek çok duruma bağlı olarak gelişebilir. 

Kliniğimizde kadın yaşı 38 ve üzeri olan olgularda yoğun bir şekilde uyguladığımız, preimplantasyon genetik tarama (PGT-A) yöntemi ile, sağlıklı embriyonun bulunması halinde, transfer başına gebelik oranı %70’ler civarında olmaktadır. 

Tüp BeBekte Gebelik Şansım Ne Olur?

kadın yaşı tüp bebekle gebe kalma oranı
< 30 yaş % 58-60
30-34 yaş % 54-56
35-37 yaş % 52-54
38 yaş % 40-45
39 yaş %35-40
40 yaş % 22-25
41 -43 yaş %15-20
43-45 yaş %10-15
46 yaş üstü 0%

*Yukarıdaki tabloda yaşlara göre belirtmiş olduğumuz gebelik oranları, iyi kaliteli 5. Gün embriyosu nakledilmesi durumunda söz konusu olmaktadır.

Farklı durumlarda (polikistik over, amh düşüklüğü vb.) tüp bebek tutma oranları ve tutmama nedenlerine dair yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tüp Bebekte Kilo Sınırı Var Mı?

Kilo fazlalığını değerlendirmek için vücut kitle indeksini (VKİ) kullanmaktayız. VKİ normal olarak 20-25 aralığında olması gerekir. 25-30 kilo fazlalığı, 30-40 obezite, 40 üzeri ise hastalık raddesinde obezite (morbid obezite) olarak sınıflandırılabilir.

Kilo fazlalığı üreme üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bu olumsuz etki doğal yolla gebe kalma yanı sıra tüp bebek uygulamaları için de geçerlidir. Tüp bebekte kilo fazlalığı yumurtalıkları uyarıcı ilaçlara karşı yanıtta dirence neden olur. Ayrıca gebe kalma ihtimali azalır ve de düşük riski artar. Sonuç olarak eve canlı sağlıklı bebek ile gitme ihtimali azalır.

Bu gerekçelerden ötürü özellikle obezite varlığında (VKİ 30-40 arasında) tüp bebeğe başlamadan önce kilo verilmesini arzu ediyoruz. VKİ 40’ın üzerinde olduğu olgularda çok ön planda tüp bebek öncesi kilo verilmesi üzerinde durmaktayız. Bu olgularda bariatrik cerrahi dediğimizi obezitenin cerrahi tedavisi bile planlanabilir.

TÜP BEBEKTE BAŞARI ARTTIRICI YÖNTEMLER NELERDİR?

tup bebekte başarı

Prof. Dr. Hakan Yaralı CNN Türk'te. Tüp Bebek'te Başarıyı Ne Belirliyor

Tüp bebek başarı oranı konusunda en önemli unsur (%80) laboratuvardır.

''Anatolia Tüp Bebek Laboratuvarı en yüksek standartları karşılayarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmiş ve ISO 15189 akreditasyon belgesi ile kalitesi tescillenmiştir. Ayrıca dünya standarları konusunda da kendisini kanıtlamış ve uluslararası kalite uzmanı UK Neqas'ın programını tamamlayan tüp bebek merkezlerinden biri olmuştur.

Elbette, çifte ait faktörler ve bayanın yumurtalık uyarılması/uygun zamanda, uygun ilaç ile çatlatma iğnesi kullanılması da önemlidir.

İyi yönetilmiş bir uyarım, zamanında çatlatıcı iğne sonrası, çifte ait yumurta ve sperm ile ilgili bir sıkıntı da yok ise, iyi bir tüp bebek laboratuvar hizmeti ile gayet yüksek canlı doğum oranları elde edilebilir.

Laboratuvar faktörünün yanında hastamız stresten, sigaradan ve alkolden uzak durmalı, dengeli beslenmelidir. Konun detaylarına Tüp Bebekte Başarıyı Artıran Faktörler yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Merkez Seçiminde Dikkat Edilecekler?

Tüp bebek merkez seçimi, tedavinin başarısı açısından oldukça hayatidir. Bu nedenle çiftlerin, araştırma sürecinde aşağıdaki sorulardan yola çıkarak ilerlemelerinde fayda vardır.
 • Tüp bebek merkezi ne kadar zamandır faaliyette?
 • Ne kadar yoğun?
 • Tüp bebek merkezinde çalışan tüp bebek ekibi (tüp bebek doktoru ve embriyologlar) ne kadar zamandır bu alanda çalışmaktadır?
 • Merkezin gebelik oranı nedir?
 • Özellikle başlanan uygulama başına eve canlı bebekle gitme oranı nedir?
 • Saygın embriyo dondurma programı var mıdır?
 • Merkez ne kadar şeffaf ve dürüstçe bilgilendirme yapmaktadır?

TÜP BEBEK FİYATLARI 

Tüp bebek fiyatları 2024 yılında Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki merkezlerde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu fiyatlar 2024 yılı içinde artan maliyetlerle bir miktar daha artış göstermiş. Tüp bebek fiyatı hastaya uygulanan tedavi protokolü gibi bir çok faktöre bağlı olarak değişmektedir.

Konuyla ilgili detaylara tüp bebek fiyatları sayfamızdan ulaşabilir ya da tedavi fiyatı konusunda bilgi almak için aşağıdaki Whatsapp, telefon butonlarından bizi arayabilir size geri dönüş sağlamamız için formu doldurabilirsiniz.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Tüp Bebek Tedavisi Kaç Gün Sürer?

tüp bebek ne kadar sürer

Prof. Dr. Hakan Yaralı Anlatıyor Tüp Bebek Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tedavi kadının adetinden itibaren yaklaşık olarak 2-2.5 haftada tamamlanır.

 • Bu kapsamda ilk basamak özel ilaçlarla kadının yumurta gelişiminin sağlanmasıdır. Her ay üretilen tek yumurta yerine, çoklu yumurta geliştirmek hedeflenmektedir. Bu ilk basamak yani yumurta geliştirme basamağı yaklaşık olarak 8-10 gün sürmektedir.
 • Gelişen yumurta keseleri yani folliküller istenilen boyuta ulaşınca son olgunlaşmalarının sağlanması için yapılan çatlatıcı iğne ardından yumurta toplama (OPU) işlemi yapılmaktadır.
 • Yumurta toplama işlemi vajenden yapılan ultrasonografi eşliğinde yumurtalıklara ilerletilen bir iğne yardımı ile yapılır. Büyüyen yumurta keseleri içine girilir ve içerikleri vakum  ile çekilerek toplanan sıvı laboratuvara gönderilir.
 • Bu sıvı içerisindeki yumurtalar ayrılır ve aynı gün olgun olanlarına mikro enjeksiyon (ICSI) işlemi yapılarak döllenmeleri sağlanır. 
 • Sonrasında döllenen yumurtaların bölünüp embriyo oluşturmaları takip edilir ve içlerinden en kaliteli olan embriyo, kalite ve sayıya göre 3. ya da 5. gün transfer için seçilir.
 • Yumurta toplama gününden 14 gün sonrasında da kanda gebelik testi yapılarak gebelik varlığı anlaşılır.

Tedavisi öncesine dair beslenme, kullanılması gereken vitaminler, hangi testler yapılmalı gibi bir çok sorunuzun cevabı için hazırladığımız tüp bebek öncesi merak edilenler yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tüp Bebekte Cinsiyet Ne Zaman Belli Olur?

Embriyonun cinsiyeti döllenmeden hemen sonra belli olsa klinik olarak cinsiyet daha ileriki dönemlerde belli olur. 5-5.5 haftalarda yapılan vajinal USG’de gebelik kesesi, yolk kesesi izlenir. 6.5-7. gebelik haftalarında yapılan USG’de ise bebeğe ait kısım (fetal pole) ve kalp hareketleri izlenir.

11.-12. haftalarda yapılan karından USG ile cilt ense kalınlığı (NT) ölçümünde, cinsiyet ile ile ilgili bir ön değerlendirme yapılsa da bu aşama erken bir dönemdir ve net olma güçtür. 16.-20. gebelik haftasında yapılan USG’de ise detaylı ultrason incelemesi yanı sıra, bebeğin cinsiyetini daha güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir. Elbette bu değerlendirme de %100 doğru olmayabilir.

Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki tüp bebek tedavisi, çiftlere istedikleri cinsiyette bir bebek sahibi olma şansı sunmaz. Cinsiyet belirleme süreci, daha çok doğal bir gelişim süreci içerisinde gerçekleşir.

Tüp Bebek Tedavisinin Sonucu Ne Zaman Belli Olur?

Tedavide embriyo transferi sonrasında, blastokist aşamasında yani 5. gün  embriyo transferinden 9 gün, klivaj evresi yani 3. gün embriyo transferinden ise 11 gün sonra kanda gebelik testi yapılarak gebelik varlığı anlaşılabilir. İlk bakılan değerin 30 mıu/ml’nin üzerinde olması gebelik olarak kabul edilir.

Tüp Bebek Tedavisi Sonrası Doğal Gebelik Gerçekleşebilir mi?

Doğal gebelik, nadir de olsa mümkün olabilir. Bu doğal gebelik tüp bebek tedavisi öncesi veya sonrası olabilir.

Erkekten Sperm Nasıl Alınır?

Azospermi olmayan erkeklerde, yumurta toplama günü (öncesinde 3-6 gün arası cinsel perhiz uygulanması istenir.) herhangi bir kayganlaştırıcı jel, krem vs. kullanmadan, erkeğin mastürbasyon yöntemi ile sperm üretmesini isteriz.
Azospermi olan erkeklerde yumurta toplama işleminden 1 gün önce MikroTESE / PESA / TESA yöntemleri ile sperm elde edilebilir.

Ayrıca sperm tetkikinde sperm bulunmaması durumunda hangi işlemlerin yapıldığını Azospermi sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Nakledilecek Embriyo Sayısı Neye Göre Belirleniyor? 1 mi 2 mi?

Nakledilecek Embriyo Sayısı Neye Göre Belirleniyor?

Nakledilecek Embriyo Sayısı Neye Göre Belirleniyor? Prof. Dr Hakan Yaralı Bilgilendiriyor

Ülkemizdeki Tüp Bebek Yönetmeliği uyarınca transfer edilen embriyo sayısına yasal düzenleme getirilmiştir. Bu nedenle kadın yaşı 35 yaş altı olan olgularda, ilk 2 uygulama için tek, 2’den fazla başarısızlık var ya da kadın yaşı 35 üstü ise sadece 2 embriyo transferine izin verilmektedir.

Bu yasal düzenlemenin çok doğru olduğuna kalben inanmaktayız. Çünkü çoğul gebelik hem anne hem de bebek açısından her türlü riski beraberinde getirir. Özellikle erken doğum sonrası prematüre bebeklerde hafiften-ölümcüle değişkenlik gösteren ve sekel bırakacak komplikasyonlar artmaktadır.

Başarı oranı iyi tüp bebek merkezleri, az sayıda embriyo transfer ederek, canlı doğum oranlarından feragat etmezler. Anatolia olarak bu konuda çok duyarlı olduğumuz için, yasal düzenleme müsade etse dahi, 35-38 yaş aralığında, hastamız ile detaylı görüşerek 1(hasta isteğinde 2) embriyo transferini planlamaktayız.

38 yaş üzerinde bir nedenle preimplantasyon genetik tanı (PGT-A/M/SR) yapılmasını arzu etmeyen hastalarımızda 2 embriyo transferi yaparken, PGT-A/M/SR uyguladığımız hastalarda, kadın yaşından ve normal olan embriyo sayısından bağımsız olarak, daima tek embriyo transferi planlamaktayız.

Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Tüp bebek yönteminde ilk basamak, yumurtalıklardan çoklu yumurta gelişiminin sağlanması yani yumurtalık uyarımı yapılmasıdır. Bu amaçla bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Bu kullanılan ilaçların çoğunluğu enjeksiyon formunda olup, cilt altı yolla kolaylıkla hastalar tarafından uygulanabilmektedir.

Embriyo transferi sonrasında ise, nakledilen embriyonun rahime tutunmasını kolaylaştırmak ve desteklemek için bazı destek ilaçları kullanılmakta olup, çifte uygulanan protokole, tedavi tipine göre farklılık gösterebilmektedir.

Bu destek ilaçları vajinal yolla uygulanan jel ya da tablet şeklinde ilaçlar, ağızdan alınan hap ya da cilt altı ve ya kalçadan uygulanan iğneler şeklinde olabilmektedir. Sizin için uygun olan destek ilacını doktorunuz belirleyecektir.

tüp bebek

Tüp Bebek Çocukları Sağlıklı mıdır? Prof. Dr. Hakan Yaralı Bilgilendiriyor.

Tüp Bebek Kaç Kez Denenebilir?

Tüp bebek kaç kez yapılabilir sorusu tüp bebek merkezlerinin en sık karşılaştığı sorulardandır. Aslında tüp bebek tedavisinde bir sınır olmasa da 6-8 uygulama genel olarak tavsiye edilebilir.

Tüp Bebek Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

Bu tedavi uygun olan olgularda 45 yaşına kadar yapılabilir. Ancak 40 yaşından sonra, hem üretilen yumurtanın kromozomal olarak hataya yatkınlığının artması, hem de yumurtalık rezervinin azalması nedeniyle kendiliğinden ve de tüp bebek ile gebelik şansının azaldığı ve oluşan gebeliğin düşükle kaybedilme riskinin arttığı bilinmelidir.

Tam bu noktada belirtmek gerekir ki Pre-implantasyon Genetik Tarama (PGT-A/M/SR) yöntemi ile, kadın yaşı 38 yaş ve sonrası olan olgularda embriyolar rahime nakledilmeden önce alınan hücre örnekleri üzerinde genetik tarama yapılarak, normal kromozomal yapılı olan embriyo tespit edilebilmektedir.

Bu sayede, yaşın ilerlemiş olmasının getirdiği olumsuzluklar ortadan kalkmakta ve normal olarak rapor edilen embriyonun nakledilmesi ile canlı gebelik oranları %70, canlı doğum oranları %60’lar civarına ulaşmaktadır.

tüp bebekte kadın yaşının önemi

Prof. Dr. Hakan Yaralı Anlatıyor Tüp Bebekte Kadın Yaşı Önemli mi?

Tüp Bebek Tedavi Süresince Hastanede Yatmak Gerekir mi?

Tedavide hiçbir aşamada tüp bebek merkezinde yatarak izlenme gereği yoktur. Tedavinin tüm basamakları ayakta yapılabilir.

Tüp Bebek Tedavisinin Riskleri Var mıdır?

Tüp bebek güvenli bir tedavidir ve kadın sağlığı açısından bir risk teşkil etmez. Tedavide kullanılan ilaçlarla rahim, meme ya da yumurtalık kanser riskinde artış olmaz. En önemli riskler çoğul gebelik ve aşırı uyarım sendromudur (OHSS).

Ancak günümüzde hem nakledilen embriyo sayısının daha kısıtlı olması hem de yumurtalık uyarımı sırasında alınan bazı önlemlerle her iki komplikasyonun da olma ihtimali oldukça azalmıştır.

Menopoza Giren Kadınlar Tüp Bebek Tedavisiyle Bebek Sahibi Olabilir mi?

Hayır. Ancak hastanın menopoz öncesi yeterli sayıda ve kalitede donmuş yumurtaları var ise, yumurta çözme ve mikroenjeksiyon sonrası elde edilen embriyolar, basit bir hazırlık ile rahimin iç tabakası hazırlandıktan sonra transfer edilebilir ve bu sayede gebelik elde edilebilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Tedavi esnasında dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir.
 • Sigara ve alkolden uzak durulmalı hatta sigara içilen ortama daha girilmemesine özen gösterilmelidir.
 • Her türlü ilaç kullanımı gereken durumda mutlaka hekime danışılmalı ve onayı alınmalıdır.
 • Kullanılan ilaçların uygulanma zamanına ve dozuna azami dikkat edilmelidir.
 • Aynı zamanda ağır işten ve ağır egzersiz yapmaktan kaçınılmasını tavsiye ederiz. Ancak günlük hayata devam edilmesinde bir sakınca yoktur.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BESLENMETedavi süresince özel bir beslenme şekli yoktur. Ancak yapılan yayınlar göstermektedir ki, akdeniz mutfağı ağırlıklı yani zeytinyağlı, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme gebelik ihtimalini bir miktar arttırmaktadır. İlaveten mevsim normali olan sebze ve meyveleri tüketmek, çiğ et ve çiğ et ürünlerinden uzak durmak da tavsiye edilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Yenmemesi Gerekenler

Tedavi süresince hijyenik olan besinlerin tüketilmesine gayret edilmeli ve uzun raf ömürlü, katkı maddeli gıdalardan uzak durulmalıdır. Özellikle enfeksiyon bulaşmaması açısından çiğ et ya da az pişmiş etle yapılan gıdalar tüketilmemelidir.

Ayrıca tüp bebek tedavisi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konular için aşağıdaki yazılarımıza başvurabilirsiniz.
Tüp bebek tedavisi öncesinde dikkat edilecekler
Tüp bebek transferi sonrası dikkat edilecekler

TÜP BEBEKTE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİNİN ÖNEMİ

Tüp bebekte bireysel tedavi

Prof. Dr. Hakan Yaralı Anlatıyor. Tüp Bebekte Bireysel Tedavinin Önemi

Özellikle başarısız tüp bebek denemesi olan olgularda bireyselleştirilmiş tedavi protokolünün uygulanması başarı şansını arttıran en önemli faktörlerden biridir.

 • Biz kliniğimizde, başarısız tüp bebek denemesi olan olgularda, tüp bebek başarısızlık nedenlerini sorgularken hastalarımızın önceki uygulamalarını büyük bir titizlikle analiz ederiz.
 • Uygulayacağımız yeni tedavi modelini buna göre belirleriz. Örneğin; önceki uygulamalarında olgun yumurta oranı düşük olan bir hastada, daha iyi olgun yumurta elde edebilmek ve tedavideki olası çap uyumsuzluğunu önlemek adına, tedbir alıcı, iyileştirici bir tedavi protokolü geliştiririz.
 • Eğer önceki uygulamalarda döllenme oranı düşük olmuş ise iyileştirmek amacıyla Ca - Ionofor metodunu uygulayarak daha iyi bir döllenme oranı elde etmeyi hedefleriz. (3)
 • Ya da daha evvelki başarısız uygulamalarında embriyoları 5.gün blastokist aşamasına ulaşamamış olgularda sürekli embriyo izleme sistemi ile izlemeyi tercih ederiz. Tedavi sürecinde  amacımız öncelikle, 5.güne en az zaiyatla, en iyi sayı ve kalitede embriyo ile ulaşmaktır. Hastalarımızın ilk muayenelerinde bireyselleştirilmiş tedavi protokollerinin belirlenmesi bu kapsamda büyük önem taşımaktadır.(4) (5)
 • Her ne kadar, kişinin farklı aylarda farklı yanıtları olabilse de, tedavi öncesinde, tedavide karşılaşabilinecek sorunlar tespit edilmeli ve önlem alarak ilerlenmelidir. Konuyla ilgili diğer detaylara tüp bebek tedavisinde karşılaşılan sorunlar sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Anatolia'da Tüp Bebek Tedavisine Yaklaşımımız

Anatolia'da her hastaya kişiye özel bir tedavi uygulanır. Çünkü tüp bebek başarısında en önemli kriter bireyselleştirilmiş uygulamalardır.
 • Hastamızla ilk görüşmeden sonra bu tedavi süreci deneyimli hocalarımız eşliğinde ''ilk muayene''ile  başlar.
 • Adetin 2. ya da 3. günü başlanan yumurtalık uyarımı sonrasında yumurta toplama işlemiyle anneden elde edilen yumurtalar babadan alınan spermlerle yetkin embriyologlarımız tarafından, ISO 15189 ve UK Neqas uluslararası akrediteli son teknoloji laboratuvarımızda işleme alınır.
 • Hastanın durumuna göre (örneğin ileri kadın yaşında PGT - A, kötü embriyo kalitesi öyküsü varlığında embriyoskop kullanımı, döllenme başarısızlığı öyküsü varlığında Ca - Ionofor metodu vb.) pek çok başarıyı artırıcı yöntem masaya yatırılır ve en uygun olanlar plan içerisinde uygulanır.
 • Laboratuvarımızda bulunan RI WITNESS sistemi ile bütün süreçleriniz güvenle ve sonsuz bir titizlikle ilerler.

Size özel  tedavi protokollerimiz hakkında bilgi almak ve bu ailenin parçası olmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

TÜP BEBEKTE TUTUNMA BELİRTİLERİ VAR MI?

Gebeliğin oluşup oluşmadığını ancak  embriyo transferinden 9-11 gün sonra kanda gebelik testi ile anlayabiliyoruz. İlk bakılan Beta-HCG değerinin en az 30 IU/L olmasını bekliyoruz.

Bu değerin iki gün aralıklarla, 2 kez daha iki katına yükselmiş olduğunu gördükten 10 gün sonrası için de anne adayımızı ilk gebelik ultrasonografisinin yapılması için davet ediyoruz.

Bu aşamalarda anne adayında herhangi bir tutunma belirtisi gözlenmemektedir. Ancak gebelik oluşması dahilinde, gebelik hormonunun yükselmesi nedeniyle mide bulantısı, yorgunluk hissi, halsizlik  gibi şikayetler olabilir.

Tüp Bebeğin Tutmadığı Nasıl Anlaşılır?

Tüp bebekte gebeliğin oluşmadığı, kanda gebelik testi yapılarak anlaşılır. Vajinal kanama dışında özel bir belirtisi yoktur.

Ancak bazen gebe kalan hastalarda da farklı miktarlarda kanama görülebildiği için, size söylenen günde mutlaka kanda gebelik testi yaptırmanızı öneririz.

Başarısız Tüp Bebek Tedavisinden Sonra Adet Gecikmesi Ne Anlama Gelir?

Eğer tedavi başarısızlıkla sonuçlanırsa, vajinal kanama başlar. Tüp bebek uygulaması sonrasındaki ilk birkaç adet birkaç gün erken ya da geç olabilir ve bir miktar yoğun seyredebilir. Ancak onun ötesinde bir düzensizlik olmasını beklemeyiz.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ HAKKINDA SIK SORULANLAR

Tüp Bebek Tedavisi Adetin Kaçıncı Günü Başlar?  

Tüp bebekte yumurtalık uyarımına adetin 2. ya da 3. günü başlanmaktadır. Ancak çifte özel seçilen yumurtalık uyarımına göre öncü ilaçlara adet öncesi dönemde de başlanabilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Adet Görme Olur mu? 

Tedavi sırasında adet görülmez. Ancak embriyo transferi sonrasında gebelik testi gününe yakın günlerde eğer gebelik oluşmamış ise vajinal kanama başlayabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde İğne Nasıl Yapılır? 

Öncelikli olarak kadının yumurtalarını geliştirici ilaç tedavisi uygulanır. Bu uyarımda amaç çoklu yumurta kesesi gelişiminin sağlanmasıdır.

Yumurtalık uyarımı için kullanılan ilaçların büyük çoğunluğu iğne şeklinde ilaçlardır ancak cilt altı uygulanmaları nedeniyle hem acısız uygulanabilmekte hem de kişi kendisi kolaylıkla yapabilmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Karında Şişlik Neden Olur?

Yumurtalık uyarımı sonrasında özellikle yumurtalık rezervi fazla olan kadınlarda, yumurtalıkların büyümesine bağlı olarak ve kullanılan destek ilaçlarının etkisi ile yumurta toplama sonrasında bir miktar karında şişlik olabilmektedir.

Ancak özellikle polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlarda fazla follikül gelişimi olursa karında ve göğüs boşluğunda sıvı toplanması ile karakterize olan  aşırı uyarım sendromu (OHSS) dediğimiz tablo da gelişebilmektedir. Bu tablonun gelişmemesi için aldığımız önlemler sayesinde son yıllarda hemen daima karşılaşmamaktayız.

Tüp Bebek Tedavisi Sırasında Spor Yapılır mı? 

Hafif tempolu yürüyüş ya da pilates ve  kardiyo egzersizleri yapılabilir ve yüzülebilir. Ancak yoğun tempolu egzersizden kaçınılmalıdır.

Tüp Bebek Tedavisinde İlişkiye Girilir mi? 

Tedavi sırasında, büyüyen yumurta keseleri 14-15 mm boyuta ulaşana kadar cinsel ilişkiye girilebilir. Ancak bu noktadan sonra tavsiye etmemekteyiz. İlaveten yumurta toplama sonrasında da yine enfeksiyon oluşmaması ve ağrı duyulmaması için 7 ila 10 gün süre ile cinsel ilişkide bulunulmamasını tavsiye ederiz. 

Tüp Bebek Tedavisinde Estradiol Kaç Olmalı? 

Tedavide ilk basamak yumurtalıkların uyarılmasıdır. Bu amaçla kullanılan ilaçlarla yumurtalıklardan çoklu yumurta gelişimi sağlanır ve büyüyen her bir yumurta kesesinden salgılanan estradiol hormonunun düzeyi de kanda ölçülerek takip edilebilir. Gelişen follikül sayısına göre de her hastada estradiol düzeyi farklılık göstermektedir.Bu nedenle sabit bir değer yoktur.

Tüp Bebek Tedavisi Yumurtalık Rezervini Tüketir mi?

Yumurtalıkların tüp bebek amaçlı uyarılması, tedavinin uygulama sayısı veya kullanılan dozlardan bağımsız, yumurtalık rezervini azaltmaz.

Tüp Bebek Tedavisinde Saç Boyanır mı?

Saç boyaları kıl diplerinden emilebilmekte ve boya içerisindeki kimyasallar kana geçebilmektedir. Bu nedenle, tedavide yumurta toplama zamanına kadar saç boyanabilir ancak sonrasında boya yapılmamasını tavsiye ederiz. Aynı şekilde gebelik süresince de saç boyası kullanılmamalıdır.

Tüp Bebekte Kese Ne Zaman Görülür?

Tedavide kanda gebelik testinin pozitif gelmesinden sonra 2 gün aralıklarla 2 kez daha gebelik testi kontrolü yaparız. Her değerin bir öncekinin en az iki katı olmasını bekleriz. BetahCG değeri arzu ettiğimiz biçimde yükselmiş ise, 3. gebelik testinden 10 gün sonrası için ultrasonografi yaparak gebelik kesesinin varlığını kontrol edebiliriz.

Tüp Bebekte Kalp Atışı Ne Zaman Duyulur?

İlk gebelik muayenesinden yaklaşık 2 hafta sonra, 6-7. Gebelik haftalarında ultrasonografi ile bebeğin kalp atımlarını görmeyi bekleriz. Kalp atımlarını duymak için beklenen süre son adet tarihine göre 6. ve 7. haftalara tekabül etmektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan Hormon İlaçlarının Yan Etkileri Var mı?

Tedavide kullanılan ilaçlara bağlı olarak kanser riskinde (rahim, meme, yumurtalık) artış söz konusu değildir. Yumurtalıkların aşırı uyarılması (hiperstimülasyon-OHSS) en önemli risktir. Son yıllarda bu konuda aldığımız önlemler nedeniyle, hastaneye yatmayı gerektirir, şiddetli OHSS vakalarını artık hiç görmemekteyiz. (6)

Tüp Bebekte BetaHCG Nasıl Olmalı?

Tedavide betahCG değerlerinin 2 gün aralıklarla en az iki kat artması, sağlıklı bir yükselişle ilerlediğinin göstergesidir. Eğer betahCG değerleri 2 gün aralıklarla iki katından daha az yükseliyorsa ya da değerler düşmeye başladı ise bu durum biyokimyasal gebeliğin göstergesi olabilir.

Ancak değerler belli bir seviyeye yükseldikten sonra bir düşüş yaşanıp sonra tekrar artış gösteriyor ve tam bir düşme trendine geçmiyorsa (yani biyokimyasal gebeliğe dönmüyorsa) ektopik (dış) gebelik olma olasılığı da gözden kaçırılmamalıdır.

Tüp Bebek Tedavisi Sonrası Dış Gebelik Olur mu?

İlk gebelik testi yapılması ardından pozitif olan olgularda 2 gün aralıklarla 2 kez daha gebelik testi değerinin seviyesini takip etmekteyiz. Normalde beklediğimiz test değerinin 2 gün ara ile 2 katı ya da daha fazla yükselmesidir. Tüp bebek gebeliklerinde de dış gebelik gelişme olasılığı bulunmaktadır.

Bu risk %1-3 civarındadır (7). Aynı anda hem rahim içinde hem de dışında gebelik olma olasılığı ise %0.2-1'dir (8). Buna heterotopik gebelik denilmektedir.

Bu nedenle, başta gebelik testi yükseliş dinamiği iyi olmayan hastalar olmak üzere, tüm hastalarımızda uygun zaman gelince ilk gebelik değerlendirmelerinin yapılmasını ve gebeliğin rahim içi yerleşimli sağlıklı gebelik olduğunun tespit edilmesini önermekteyiz.

Tüp Bebekte Boş Gebelik Olur mu?

Tüp bebek yöntemi ile elde edilen gebeliklerde boş gebelik olma riski kendiliğinden olan gebelikler kadardır.

Tüp Bebek Tedavisinde Rahim Kalınlığı Kaç Olmalı?

Tercih edilen, rahim iç duvarı kalınlığının taze uygulamalarda çatlatıcı iğne günü, dondurulmuş embriyo transferi planlanan hastalarda da nakil öncesinde 7 mm’nin üzerinde olmasıdır.

Tek Yumurta ile Tüp Bebek Tedavisi Yapılır mı?

Yumurtalık rezervi çok düşük olan kadınlarda tek yumurta ile de tedavi yapılabilir. Ancak elbette rezervin azlığı nispetinde tedavide iptal riski artmakta ve gebelik ihtimali düşmektedir

Tüp Bebekte Down Sendromu Riski Var mı?

Down sendromu gelişme riski anne adayının yaşı arttıkça artmaktadır. Özellikle 38-40 yaş sonrasında Down Sendromu riski belirgin olarak yükselmektedir. Bu kapsamda tüp bebek yapılması down sendromu olma olasılığını değiştirmemekte ancak preimplantasyon genetik tarama (PGT-A) yapılan hastalarda embriyolar rahime nakledilmeden önce incelenerek kromozomal sorun olan embriyolar tespit edilebilmektedir.

Tüp Bebekte İkiz Olma İhtimali Var mı?

Tüp bebekte transfer edeceğimiz embriyo sayısına Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olacak şekilde karar veriyoruz.

Kadın yaşı 35 yaş altında olan hastalarımızda ilk 2 uygulama sırasında tek, 35 yaş altında 3. Denemeden itibaren ya da yaşı 35 üstünde olan hastalarımızda da 2 embriyo transferi gerçekleştirebiliyoruz.
Tek embriyo transferi yapılan hastalarımızda 8/1000 kadında embriyonun kendi içinde bölünmesi sonucunda tek yumurta ikizi oluşabilmektedir. İki embriyo transferi yapılan kadınlarda da ikiz olma ihtimali kadın yaşına göre değişmektedir.

Tüp Bebek Gebeliklerinde Düşük Riski Daha mı Yüksek?

Tüp bebek yöntemi ile elde edilen gebeliklerde düşük riski kendiliğinden olan gebelikler kadardır.

Preimplantasyon Genetik Tarama(PGT-A/M/SR) Kimlere Önerilir?

PGT-A/M/SR yöntemini aşağıdaki durumlarda uygulamaktayız;

 1. Kromozomal olarak sağlıksız embriyo oluşturma riski her yaş grubundaki kadınlar için söz konusudur. Ancak risk, kadın yaşı arttıkça artmaktadır.
  Örneğin genç yaş olarak kabul ettiğimiz 26-29 yaş grubunda bu risk %20-25’ler civarında iken, 42-45 yaş aralığında %80-90’lara kadar çıkmaktadır (10). Bu nedenle, özellikle kadın yaşı 38 yaş ve üstünde olan olgular başta olmak üzere, isteğe bağlı olarak her yaş grubunda uygulanabilir.

 2. Eşlerden birinde kromozomal olarak kopma, yer değiştirme gibi yapısal ya da sayısal kromozomal bir problem varlığı durumunda da embriyodan alınan örneklerde hem bu problem taranabilmekte hem de diğer tüm kromozomlar açısından da tarama yapılabilmektedir.

 3. Saptanmış bir genetik hastalık varlığı nedeniyle preimplantasyon genetik tanı uyguladığımız hastalarımızda, genetik hastalık taramasına ilaveten doğru sayıda-46 kromozom taraması yapılmasını da önermekteyiz.
  Bu sayede hem genetik hastalığı barındırmayan hem de tüm kromozomlar açısından sağlıklı olan embriyo tespit edilebilmekte ve sağlıklı çocuk sahibi olma ihtimali artırılmaktadır.

 4. İlaveten, daha önce tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarda ve tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerde de PGT-A/M/SR yöntemi uygulanabilmektedir.

Mikroenjeksiyon ve Vitro Fertilizasyon (IVF) Nedir?

Her ikisi de tedavi sırasında uygulanan döllenme yöntemlerinden biridir.

In-vitro fertilizasyon (IVF tedavisi) yönteminde, belirli sayıdaki sperm yumurtanın çevresine bırakılır ve spermlerden bir tanesi yumurtanın içine kendiliğinden girer ve döllenme sağlanır. 
Mikronenjeksiyon (ICSI) ise, tek bir spermin olgun yumurta içine enjekte edilmesi sonrasında döllenmenin sağlandığı yöntemdir. 

İlaçsız Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

Yumurtaların laboratuvar ortamında olgunlaştırılması (IVM) 1990’lı yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlamış olan bir yöntemdir. IVM’de kısa süreli ilaç kullanımı veya hiç ilaç kullanılmadan toplanan olgunlaşmamış yumurtalar laboratuvar ortamında olgunlaştırılır ve daha sonra döllenerek transfer edilir.

IVM, ilk olarak ilaçlara aşırı cevap verme riski olan polikistik over sendromlu kadınlarda denenmiştir. Daha sonra düşük over rezervli olgularda ve de kanserli kadınlarda denenmiştir. Bununla birlikte IVM kullanımı dünyada hiç popüler olamamıştır. Bunun gerekçeleri;

 1. Başarı oranının düşük olması,
 2. Polikistik over sendromlu olgularda alınacak tedbirler ve tüm embriyoların, taze transfer yapılmaksızın, dondurularak saklanması ve sonrasında transferi ile çok yüksek gebelik oranları elde edilmesi ve aşırı uyarım sendrom riskinin neredeyse sıfırlanması,
 3. IVM ile doğan bebeklerde emniyet ile ilgili geniş hasta sayısına dayalı bilgi olmaması.

Bu nedenlerden dolayı biz Anatolia ’da IVM kullanmamaktayız.

Kaynaklar:

 1. PGT for aneuploidy does not affect three-cycle cumulative IVF discontinuation rate in women of advanced maternal age
 2. Time-lapse morphokinetic assessment has low to moderate ability to predict euploidy when patient- and ovarian stimulation-related factors are taken into account with the use of clustered data analysis
 3. Live birth after artificial oocyte activation using a ready-to-use ionophore: a prospective multicentre study
 4. Duration of blastulation may be associated with ongoing pregnancy rate in single euploid blastocyst transfer cycles
 5. Time-lapse morphokinetic assessment has low to moderate ability to predict euploidy when patient- and ovarian stimulation-related factors are taken into account with the use of clustered data analysis
 6. Interventions for the prevention of OHSS in ART cycles: an overview of Cochrane reviews (Review)
 7. Bilateral ectopic pregnancy following ICSI
 8. Management strategies of heterotopic pregnancy following in vitro fertilization-embryo transfer
 9. The effect of performing hysteroscopy prior to the first in vitro fertilization (IVF) cycle on live birth rate
 10. The nature of aneuploidy with increasing age of the female partner: a review of 15,169 consecutive trophectoderm biopsies evaluated with comprehensive chromosomal screening

 

Puan Ver
193 Kişi. Ortalama puan: 3.28
İlk Yayımlanma Tarihi: 09.07.2011
Güncellenme Tarihi: 03.01.2024
Prof. Dr. HAKAN YARALI
YAZAR
Prof. Dr. HAKAN YARALI

Detaylı Özgeçmiş İçin Tıklayın

Prof. Dr. Hakan Yaralı, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. Halen, kısmi statüde Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Tüp bebek alanında hem klinik hem de laboratuvar kısmında sertifikası bulunan hekimlerdendir. 2018 yılında Turkish time tarafından, Dünyada Yankı Uyandıran İlk 100 Türk Hekim arasına seçilmiştir.