PROF. DR. SEZCAN MÜMÜŞOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Profesör Dr. Sezcan Mümüşoğlu, 1999 yılında Türkiye'deki Üniversite Giriş Sınavı'nda 1,2 milyondan fazla başvuru arasından ilk 50 öğrenci arasında yer alarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2005 yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu. Dr. Mümüşoğlu, 2005-2010 yılları arasında yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

Zorunlu hizmet yükümlülüğünü Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde tamamladıktan sonra Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi ve İstanbul Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Ünitesi’nde çalışarak ileri düzey jinekolojik endoskopik cerrahiler konusunda deneyimini artırdı.

2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak geri döndü ve burada “üremeye yardımcı tedavi yöntemleri” eğitimini tamamladı.

2015-2016 yılları arasında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından verilen “Introduction to Clinical Research and Training (ICRT)” eğitim programını tamamlayarak klinik epidemiyoloji ve istatistik konusunda sertifika almaya hak kazandı.

2016 yılında Japonya’da bulunan St. Marianna Üniversitesi’nde, erken yumurtalık yetmezliği tedavisinde yeni bir yöntem olan “in-vitro aktivasyon (IVA)” konusunda, tekniğin yaratıcısı Prof. Dr. Kazuhiro Kawamura’dan eğitim aldı.

2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçentlik kadrosuna atanan Dr. Mümüşoğlu, 2018 ve 2019 yılları arasında, Stanford Üniversitesi'nde dünyaca ünlü over fizyoloğu Profesör Aaron Hsueh’nun laboratuvarında araştırmacı olarak çalıştı. Stanford Üniversitesi'nde bulunduğu esnada, polikistik over sendromunun patofizyolojisi üzerine yaptığı çalışmalardan biri TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir.

2024 yılında Hacettepe Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atanan Dr. Mümüşoğlu. Şu anda, Anatolia Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi partneridir. Dr. Mümüşoğlu’nun özel ilgi alanları şunlardır:

 • Tüp bebek tedavileri,
 • Erken yumurtalık yetmezliği ve azalmış yumurtalık rezervi durumları, üremenin korunması,
 • Endometriozis, endometrioma (çikolata kistleri) tedavisi ve takibi,
 • Laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar,
 • Polikistik over sendromu (PKOS).

Bu konularda uluslararası dergilerde yayınlanmış 50’den fazla makalesi bulunmaktadır. Uluslararası kitaplarda 4 bölüm yazarlığı olan Profesör Mümüşoğlu, dünyanın pek çok yerinde çok sayıda uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Ocak 2020'den bu yana üreme endokrinolojisi ve infertilite alanının en saygın dergilerinden biri olan “Human Reproduction” da yardımcı editörlük görevini sürdürmektedir. Profesör Mümüşoğlu, 2021 yılından bu yana Üreme Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu’ndadır ve 2023 yılından bu yana Avrupa Üreme Sağlığı ve Embriyoloji Derneği'nde (ESHRE) Türkiye temsilcisidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik Ünvanlar / Görevler

2024:  Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (Türkçe), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2018 - 2024 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Mumusoglu S., Erden M., Yarali Ozbek I., Ince O., Esteves S.C., Humaidan P.,  Yarali H.,  The true natural cycle frozen embryo transfer – the impact of patient and follicular phase characteristics on serum progesterone levels one day prior to warmed blastocyst transfer Reproductive Biology and Endocrinology, early online, 2023  https://doi.org/10.1186/s12958-023-01136-z
 2. Kircali-Haznedar N, Mumusoglu S, Bilgic P. How phytochemicals influence reproductive outcomes in women receiving assisted reproductive techniques: a systematic review.  Nutr Rev. 2024 Apr 19:nuae037. doi: 10.1093/nutrit/nuae037. Online ahead of print. PMID: 38641329
 3. Mumusoglu S, Hsueh AJW. Is endometriosis due to evolutionary maladaptation? Reprod Biomed Online. 2024 Feb;48(2):103695. doi: 10.1016/j.rbmo.2023.103695. Epub 2023 Nov 10.PMID: 38177037 Review. 
 4. GO Dere, C Tan, S Mumusoglu, P Zarakolu, G Bozdag Comparison of Endometrial Microbiota Results Between Patients with Unexplained Infertility and Fertile Patients through 16s rRNA Sequencing Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 29 (3), 181-187
 5. Aksun S, Sonu NC, Aygun S, Karakulak UN, Mumusoglu S, Yildiz BO. Alterations of cardiometabolic risk profile in polycystic ovary syndrome: 13 years follow-up in an unselected population. J Endocrinol Invest. 2023 Nov 6. doi: 10.1007/s40618-023-02230-0. Online ahead of print.PMID: 37930586
 6. Demographic distributions and clinical results of assisted reproduction techniques in Turkey in 2019: a descriptive survey. Benlioğlu C, Aydın Y, Bahçeci M, Baltacı V, Bulgurcuoğlu S, Demir A, Dilbaz S, Ergin E, Fındıklı N, Göksever Çelik H, Güler İ, Işıkoğlu M, Mümüşoğlu S, Özekinci M, Özörnek H, Şimşek E, Şükür YE, Uncu G, Urman B, Vicdan K, Yaralı H, Balaban B, Ata B.J Turk Ger Gynecol Assoc. 2024 Mar 6;25(1):18-23. doi: 10.4274/jtgga.galenos.2023.2023-3-12.PMID: 38444322 
 7. Yarali H., Mümüşoğlu S., Polat M., Erden M., Ozbek I. Y., Esteves S. C., Humaidan P. Comparison of the efficacy of subcutaneous versus vaginal progesterone using a rescue protocol in vitrified blastocyst transfer cycles Reproductive BioMedicine Online, cilt.47, sa.3, 2023 (SCI-Expanded) https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2023.05.005
 8. Erden M., Polat M., Mümüşoğlu S., Ozbek I. Y., Dere G. O., Karakoç Sökmensüer L., Esteves S.C., Humaidan P., and Yarali H., Vitrified-warmed blastocyst transfer timing related to LH surge in true natural cycle and its impact on ongoing pregnancy rates. Reproductive Biomedicine Online, Cilt.45, Sa.3, Ss.440-447, 2022 (Sci-Expanded). https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.04.018
 9. Uyanik E., Mümüşoğlu S., Polat M., Yarali Ozbek I., Esteves S. C., Humaidan P., and Yarali H. A drop in serum progesterone from oocyte pick-up +3 days to +5 days in fresh blastocyst transfer, using hCG-trigger and standard luteal support, is associated with lower ongoing pregnancy rates Human Reproduction (Oxford, England), Cilt.38, Sa.2, Ss.225-236, 2023 (Sci-Expanded) https://doi.org/10.1093/humrep/deac255
 10. Yarali H., Polat M., Mümüşoğlu S., Ozbek I. Y., Erden M., Bozdağ G., Esteves S. C., Humaidan P., Subcutaneous luteal phase progesterone rescue rectifies ongoing pregnancy rates in hormone replacement therapy vitrified-warmed blastocyst transfer cycles Reproductive Biomedicine Online, Cilt.43, Sa.1, Ss.45-51, 2021 (Sci-Expanded) https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2021.04.011
 11. Polat M., Mümüşoğlu S., Bozdağ G., Ozbek I. Y., Humaidan P., Yarali H. Addition of intramuscular progesterone to vaginal progesterone in hormone replacement therapy in vitrified-warmed blastocyst transfer cycles Reproductive Biomedicine Online, Cilt.40, Sa.6, Ss.812-818, 2020 (Sci-Expanded) https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.01.031
 12. Ozbek I. Y., Mümüşoğlu S., Polat M., Bozdağ G., Karakoç Sökmensüer L., Yarali H. Comparison of single euploid blastocyst transfer cycle outcome derived from embryos with normal or abnormal cleavage patterns. Reproductive Biomedicine Online, Cilt.42, Sa.5, Ss.892-900, 2021 (Sci-Expanded) https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2021.02.005
 13. Mümüşoğlu S., Polat M., Ozbek I. Y., Bozdağ G., Papanikolaou E. G., Esteves S. C., Humaidan P., Yarali H. Preparation of the Endometrium for Frozen Embryo Transfer: A Systematic Review Frontiers In Endocrinology, cilt.12, 2021 https://doi.org/10.3389/fendo.2021.688237
 14. Yang Q., Mumusoglu S*., Qin Y., Sun Y., Hsueh A. J. A kaleidoscopic view of ovarian genes associated with premature ovarian insufficiency and senescence. FASEB JOURNAL, 35, p.8, 2021 https://doi.org/10.1096/fj.202100756R; *Qingling Yang and Sezcan Mumusoglu are co-first authors.
 15. Erden M., Uyanik E., Polat M., Ozbek I. Y., Yarali H., Mümüşoğlu S. The effect of ≤6 cm sized noncavity-distorting intramural fibroids on in vitro fertilization outcomes: a systematic review and meta-analysis Fertility and Sterility, cilt.119, sa.6, ss.996-1007, 2023 https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.02.018
 16. Erden M., Mümüşoğlu S., Polat M., Yarali Ozbek I., Esteves S. C., Humaidan P., Yarali H., The LH surge and ovulation re-visited: a systematic review and meta-analysis and implications for true natural cycle frozen-thawed embryo transfer Human Reproduction Update, Cilt.28, Sa.5, Ss.717-732, 2022. https://doi.org/10.1093/humupd/dmac012
 17. Mumusoglu S, Ozbek IY, Sokmensuer LK, Polat M, Bozdag G, Papanikolaou E, Yarali H. Duration of blastulation may be associated with ongoing pregnancy rate in single euploid blastocyst transfer cycles. Reprod Biomed Online. 2017 Dec;35(6):633-639. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.08.025. Epub 2017 Sep 14. PMID: 28958703
 18. Mumusoglu S., Yarali H. Progesterone administration in programmed frozen embryo transfer cycles: still many gaps to fill and way to go! Fertility and Sterility, Volume 120, Issue 1, P 89-90, July 2023 (Sci-Expanded) https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.04.027
 19. Mumusoglu S and Yildiz B.O. Polycystic ovary syndrome phenotypes and prevalence: Differential impact of diagnostic criteria and clinical versus unselected population. Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research Volume 12, June 2020, Pages 66-71. https://doi.org/10.1016/j.coemr.2020.03.004 
 20. Mumusoglu S., Yang Q, Hsueh A.J. F&S Reviews A kaleidoscopic view of ovarian genes associated with polycystic ovary syndrome Volume 2, Issue 4, 2021, P: 330-341 https://doi.org/10.1016/j.xfnr.2021.08.002
 21. Polat M, Mumusoglu S, Yarali Ozbek I, Bozdag G, Yarali H. Double or dual stimulation in poor ovarian responders: where do we stand?  Therapeutic Advances in Reproductive Health. 15; 2021. https://doi.org/10.1177/26334941211024172
 22. Mümüşoğlu S. Tanaçan A., Turan V., Bozdağ G. Ovarian hyperstimulation syndrome presenting with isolated unilateral right-side hydrothorax: A report of two cases and systematic review of the literature Turk J Obstet Gynecol. 2020 Mar; 17(1): 65–72.  Published online 2020 Apr 6. https://doi.org/10.4274%2Ftjod.galenos.2019.89656
 23. Sipahi M., Mümüşoğlu S, Coşkun Akçay N., Sever A., Yeğenoğlu H, Bozdağ G, Sökmensüer L.K.The impact of using culture media containing granulocyte-macrophage colony-stimulating factor on live birth rates in patients with a history of embryonic developmental arrest in previous in vitro fertilization cycles J Turk Ger Gynecol Assoc, 2021 Aug 31;22(3):181-186. https://doi.org/10.4274/jtgga.galenos.2021.2020.0168
 24. Esra Karatas, Ali Can Gunes, Bilal Esat Temiz, Sezcan Mumusoglu, Gurkan Bozdag The Impact of COVID-19 on Gametes and Endometrium: A Narrative Review  Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine VOL. 29 NO. 1  2023. https://doi.org/10.21613/GORM.2022.1192
 25. Mumusoglu S, Yildiz BO. Metabolic syndrome during menopause. Curr Vasc Pharmacol. 2018 Sep 3. doi: 10.2174/1570161116666180904094149. [Epub ahead of print] PMID: 30179134
 26. Tanacan A, Mumusoglu S, Yarali H, Bozdag G. The Effect of Performing Hysteroscopy Prior to the First In Vitro Fertilization (IVF) Cycle on Live Birth Rate 2018, October 9. DOI: 10.1080/09513590.2018.1534953. [Epub ahead of print]
 27. Mumusoglu S, Turan V, Uckan H, Suzer A, Sokmensuer LK, Bozdag G. The Impact of a Long-Acting Oral Sphingosine-1-Phosphate Analogue on Ovarian Aging in a Rat Model. Reprod Sci. 2018 Sep;25(9):1330-1335. doi: 10.1177/1933719117741376. Epub 2017 Nov 14. PMID: 29137549
 28. Beksaç M. S., Fadiloğlu E., Cakar A. N., Gurbuz R. H., Atilla P., Onbaşilar I., Beksac K., Katlan D. C., Mümüşoğlu S., Calis P., Beksac M., Fetal Cell Microchimerism; Normal and Immunocompromised Gestations in Mice. Fetal And Pediatric Pathology, 2019  https://doi.org/10.1080/15513815.2019.1651803. 
 29. Özten Dere G., Uyanik E., Aktoz F., Calis P., Mümüşoğlu S., Yarali H., Bozdag G., The effect of laparoscopic ovarian drilling on timing of menopause in patients with polycystic ovary syndrome: 29 years of follow-up data Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology Cilt.48, Sa.3, Ss.590-593, 2021 (Sci-Expanded) https://doi.org/10.31083/j.ceog.2021.03.2434
 30. Ata B, Mumusoglu S, Aslan K, Seyhan A, Kasapoglu I, Avci B, Urman B, Bozdag G, Uncu G. Which is worse? Comparison of ART outcome between women with primary or recurrent endometriomas. Hum Reprod. 2017 Jul 1;32(7):1427-1431. doi: 10.1093/humrep/dex099. Erratum in: Hum Reprod. 2017 Jul 1;32(7):1539.
 31. Mumusoglu S, Beksac MS, Ekiz A, Ozdemir P, Hascelik G. Does the presence of autoantibodies without autoimmune diseases and hereditary thrombophilia have an effect on recurrent pregnancy loss? The Journal of Maternal Fetal & Neonatal Medicine. 2015. DOI: 10.3109/14767058.2015.1085964.
 32. Mumusoglu S, Yarali I, Bozdag G, Ozdemir P, Polat M, Sokmensuer LK, Yarali H. Time-lapse morphokinetic assessment has low to moderate ability to predict euploidy when patient– and ovarian stimulation –related factors are taken into account with the use of clustered data analysis. Fertility and Sterility, http: //dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.11.005
 33. Bozdag G, Mumusoglu S, Zengin D, Karabulut E, Yildiz BO. The prevalence and phenotypic features of polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2016 Dec; 31(12):2841-2855. doi: 10.1093/humrep/dew218.
 34. Yarali H, Polat M, Mumusoglu S, Yarali I, Bozdag G. Preparation of endometrium for frozen embryo replacement cycles: a systematic review and meta-analysis. J Assist Reprod Genet. 2016 Oct; 33(10):1287-1304. doi: 10.1007/s10815-016-0787-0.
 35. Yarali H, Bozdag G, Sokmensuer LK, Mumusoglu S. Excellence in assisted reproductive technologies: clinical and laboratory perspectives. J Assist Reprod Genet. 2016 Oct; 33(10): 1259-1260. Epub 2016 Aug 13. DOI: 10.1007/s10815-016-0786-1.
 36. Olgan S, Mumusoglu S, Bozdag G. Does unilateral oocyte retrieval due to transvaginally inaccessible ovaries, contrary to common beliefs, affect IVF/ICSI treatment outcomes that much? 2016. BioMed Research International. DOI: 10.1155/2016/3687483.
 37. Aykut Ozcan, Sezcan Mumusoglu, Mehmet Gokcu, Sema Süzen Caypınar, Cengiz Sagiroglu, Abdurrahman Hamdi Inan, Fatih Aktoz, Alper Biler, Volkan Turan, Emrah Toz, Isa Aykut Ozdemir, Gurkan Bozdag. Differentiated therapy in pre- and postmenopausal adnexal torsion based on malignancy rates. International Journal of Surgery. 2016. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.03.042 
 38. Demir B., Bozdag G., Kahyaoglu I. Sengul O, Mumusoglu S, Zengin D., The Impact of Unilateral Salpingectomy on Antral Follicle Count and Ovarian Response in ICSI Cycles: Comparison of Contralateral Side. Gynecological Endocrinology. 2016. DOI: 10.3109/09513590.2016.1161741 
 39. Olgan S., Bozdag G., Sokmensuer L.K., Mumusoglu S., Gunalp S., Prediction of dizygotic twinning after in vitro fertilization - double embryo transfer. Clin. Exp. Obst. & Gyn. - ISSN: 0390-6663, 2016. (In press)
 40. Bozdag G, Mumusoglu S, Dogan S, Esinler I, Gunalp S. Osseous Metaplasia And Subsequent Spontaneous Pregnancy Chance: A Case Report And Review Of The Literature. Gynecologic and Obstetric Investigation. 2015. DOI: 10.1159/000439529
 41. E.C. Eren, A. Ekiz, S. Mumusoglu, D. Yildirim, B. Aydiner, M. Bestel, H.C. Ark. Adverse perinatal outcomes of adolescent pregnancies in one center in Istanbul, Turkey. 2015. Clin. Exp. Obst. & Gyn. - ISSN: 0390-6663, 2015, DOI: 10.12891/ceog1977.
 42. Bozdag G, Salman MC, Mumusoglu S, Yapici Z, Gunalp S. Is ovarian volume estimation reliable when compared with true volume? American journal of obstetrics and gynecology 2012;206: 44 e1-4
 43. Beksac MS, Gumruk F, Gurgey A, Cakar N, Mumusoglu S, Ozyuncu O, Altay C Perinatal Diagnosis of Hemoglobinopathies, Hacettepe University, Turkey. Pediatr Hematol Oncol. 2011 Feb; 28(1): 51-5.
 44. Ozyuncu O, Ureyen I, Kılıçkap S, Kılıc YA, Mumusoglu S, Beksac MS, Neonatal Loss Secondary to Third Trimester Chemotherapy for Maternal Breast Cancer. Gynecol Obstet Reprod Med 2010;16:1 (56-58).
 45. Ekiz A, Polat I, Mumusoglu S, Aydiner B, Ozdemir C, Arslan HS. A case of placenta increta mimicking submucous leiomyoma. Case Rep Obstet Gynecol. 2014; 2014: 429406.
 46. Sezcan Mumusoglu, Berkan Sayal, Sinan Beksaç. Prenatal Diagnosis Methods of Hemoglobinopathies and Thalassemias. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 2010; 3(1): 40-3.
 47. Guledal Boztas, Nesrin Cilingiroglu, Sevkat Bahar Ozvarıs, Alev Karagöz, Funda Karataş, Gamze Kara, Nurgül Orhan, Ozlem Tasoglu, Sezcan Mumusoglu, Tuba Güzel. Ankara Ilinin Bir Semti'nde Bulunan Kuafor ve Guzellik Salonlarında Calısan Kisilerin Kan Yoluyla Bulasan Hastalıklar Konusunda Bazı Gorus ve Uygulamaları 2006, Cilt13, Sayı1, Sayfa (lar) 060-0

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Mumusoglu S, Turan V, Uckan H, Suzer A, Sokmensuer LK, Bozdag G, The impact of oral long acting sphingosine-1-phosphate analoque on spontaneous follicle apoptosis ratio in a rat model. 24th Congress of Controversies Obstetric Gynecology and Infertility - COGI24-1135, O007, 11 November 2016. (Oral Presentation)
 2. Berfu Demir, Gurkan Bozdag, Inci Kahyaoglu, Sezcan Mumusoglu, Dila Zengin. The Impact Of Unilateral Salpingectomy on Antral Follicle Count and Ovarian Response in ICSI Cycles: Comparison Of Contralateral Side. O-2275, 17 October 2015. (ASRM, Oral Presentation)
 3. S. Mumusoglu, I. Yarali, M. Polat, G. Bozdag, H. Yarali.  Time-lapse analysis does not further predict implantation potential of euploid blastocysts in women with advanced maternal age (AMA). 32nd ESHRE Annual Meeting, Helsinki, Finland from 3 to 6 July 2016 (poster presentation)
 4. I. Yarali, S. Mumusoglu, M. Polat, G. Bozdag, H. Yarali.  Does morphokinetic assessment predict blastocyst ploidy status? 32nd ESHRE Annual Meeting, Helsinki, Finland from 3 to 6 July 2016 (poster presentation)
 5. Karakoc Sokmensuer L, Mumusoglu S, Bozdag G, Yegenoglu H, Coskun N, Sever A, Gunalp S. The impact of paternal age on Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) cycle outcome in ART: a retrospective study 32nd ESHRE Annual Meeting, Helsinki, Finland from 3 to 6 July 2016 (poster presentation) 
 6. Doğan NU, Boynukalin K, Gultekin M. Mumusoglu S, Yuce K, Ayhan A, Effect of Tumoral Debulking Surgery on Pulmonary Functions in Ovarian Cancer Patients With Ascites: 0155 October 15, 2006 International Journal of Gynecological Cancer. (Poster Presentation)
 7. Gurkan Bozdag, Sezcan Mumusoglu, Selen Dogan, Ibrahim Esinler, Serdar Gunalp Osseous Metaplasia And Subsequent Spontaneous Pregnancy Chance: A Case Report and Review of The Literature. O219, 8 April 2015. (Oral Presentation)
 8. Mümüsoglu Sezcan, Çetıner Sıbel, Yarali Özbek Irem, Polat Mehtap, Bozdag Gürkan, Karakoç Sökmensüer Lale, Yaralı Hakan (2017). Risk Factors For Unexpected Follicular Stagnation And Treatment Outcome With Lh Supplementation. The 25th World Congress On Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), in Vienna, Austria. 
 9. S. Mumusoglu, M. Polat, I. Yarali, G. Bozdag, L. Karakoc Sokmensuer, H. Yarali. Pre-implantation genetic testing does not decrease cumulative drop-out rate when compared to standard in-vitro fertilization in women with advanced maternal age. 33nd ESHRE Annual Meeting, Geneva, Switzerland, from 2 to 5 July 2017. (Poster presentation)
 10. M. Polat, G. Bozdag, I. Yarali, S. Mumusoglu, L. Karakoc Sokmensuer, H. Yarali. Pre-implantation genetic testing (PGT) is particularly more cost-effective in 41-42 yr-old women: A cost-effectiveness analysis of PGT in women with advanced maternal age. 33nd ESHRE Annual Meeting, Geneva, Switzerland, from 2 to 5 July 2017. (Poster presentation)
 11. S. Gunalp, S. Mumusoglu, G. Ozten, F.Aktoz , L. Karakoc Sokmensuer, G. Bozdag, Number of follicles ≥15mm and previous childbirth, but not ovarian reserve tests, are predictors of clinical pregnancy rates of ovarian stimulation and intra-uterine insemination cycles. 33nd ESHRE Annual Meeting, Geneva, Switzerland, from 2 to 5 July 2017. (Poster presentation)
 12. IY Ozbek, S Mumusoglu, M Polat, ZY Coskun, Karakoc Sokmensuer, G Bozdag, H Yarali Comparison of single euploid blastocyst transfer (SEBT) cycle outcome derived from embryos with normal-or abnormal-cleavage patterns.  Fertility and Sterility 110 (4), e104 at Denver, Colorado, October 6-10, 2018. (Oral Presentation)
 13. S Mumusoglu, ZY Coskun, M Polat, IY Ozbek, L. Karakoc Sokmensuer, G Bozdag, H Yarali.  Serum progesterone level measurement on the day of frozen embryo replacement does not predict clinical pregnancy rates in artificial cycles. September 2018, Fertility and Sterility 110(4):e368 DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.07.1028. Denver, Colorado, October 6-10, 2018. (Poster Presentation)
 14. Uyanik, E., Polat, M., Mumusoglu, S., Ozbek, I. Y., Bozdag, G., Humaidan, P., Yarali, H. A drop in serum progesterone levels on day of fresh blastocyst transfer, using standard luteal phase support is associated with significantly lower ongoing pregnancy rates 36th Virtual Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology (ESHRE) (pp.6-7). 2020.
 15. E Uyanık, M Erden, R. Cosar Tez, O.C Zaim, M Polat, S Mumusoglu, H Yarali. .The effect of the presence of intramural myomas smaller than 6 cm on reproductive outcome in IVF treatment: a systematic review and meta-analysis  Human Reproduction, Volume 37, Issue Supplement_1, July 2022, deac106.039, https://doi.org/10.1093/humrep/deac106.039
 16. E Karataş,   B E Temiz,   S Mumusoglu,   H Yarali,   G Bozdag. Dienogest significantly decreases the size of the cyst and alters Anti-Müllerian Hormone concentration in patients with endometrioma. Human Reproduction, Volume 36, Issue Supplement_1, July 2021, deab130.327, https://doi.org/10.1093/humrep/deab130.327
 17. N Orhan, G.S Gunalp, H Yarali, G Bozdag, S Mumusoglu. Drop in serum progesterone(P4) levels between the 5th and 7th days of triggering ovulation is associated with lower ongoing pregnancy rate(OPR) in intrauterine insemination cycles. Human Reproduction, Volume 37, Issue Supplement_1, July 2022, deac106.028, https://doi.org/10.1093/humrep/deac106.028
 18. Ongoing pregnancy rates (OPRs) after warmed blastocyst transfer (WBT) in a true-natural cycle (t-NC) are similar using six different luteinizing hormone (LH) surge criteria M Erden, M Polat, S Mumusoglu, I. Y Ozbek, O.D Gonca, L Karakoc Sokmensuer, S Esteves, P Humaidan, H Yarali Human Reproduction, Volume 37, Issue Supplement_1, July 2022, deac107.383, https://doi.org/10.1093/humrep/deac107.383
 19. Comparison of hormone replacement treatment (HRT) and true-natural cycle (t-NC) protocols for endometrial priming: An analysis of 1,815 warmed blastocyst transfer cycles  A Erturk, S Mumusoglu,  M Polat, M Erden, I. Y Ozbek, G Ozten, S Esteves,  P Humaidan,  H Yarali. Human Reproduction, Volume 37, Issue Supplement_1, July 2022, deac107.628, https://doi.org/10.1093/humrep/deac107.628
 20. The impact of oral sphingosine-1-phosphate analogue on ovarian aging in women with multiple sclerosis N Kender Ertürk, A Erturk, L Karakoc Sokmensuer, H Yarali, G Bozdag, S Mumusoglu Human Reproduction, Volume 37, Issue Supplement_1, July 2022, deac107.633, https://doi.org/10.1093/humrep/deac107.633
 21. Comparison of Live Birth Rates Between Gonadotropin Releasing Hormone(GNRH)-Antagonist, GNRH-Agonist, and Progestine Primed Ovarian Stimulation (PPOS) Protocols In Poseidon Group-1 Patients. Ruya Tez,  Murat Erden, Esra Uyanik, Gurkan Bozdag, Sezcan Mumusoglu Fertility and Sterility VOLUME 118, ISSUE 4, SUPPLEMENT , E165, OCTOBER 2022 https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.08.477
 22. Impact of follicular phase characteristics on mid-luteal progesterone and ongoing pregnancy rates: Lessons learned from true natural cycle frozen embryo transfer. M Erden, M Polat, S Mumusoglu,  I Yarali Ozbek,   S Esteves, P Humaidan, H Yarali. Human Reproduction, Volume 38, Issue Supplement_1, June 2023, dead093.833, https://doi.org/10.1093/humrep/dead093.833
 23. The efficacy of subcutaneous versus vaginal progesterone for luteal phase support - a comparison in 723 blastocyst hormone replacement therapy frozen embryo transfer cycles. H Yarali,  S Mumusoglu,  M Polat,  M Erden, I Yarali Ozbek, S Esteves, P Humaidan. Human Reproduction, Volume 38, Issue Supplement_1, June 2023, dead093.834, https://doi.org/10.1093/humrep/dead093.834

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Sezcan Mumusoglu, Baris Ata, Volkan Turan, Berfu Demir, Inci Kahyaoglu, Kiper Aslan, Ayse Seyhan Ata, Bulent Yilmaz, Kayhan Yakin, Berrin Avci, Gurkan Uncu, Gurkan Bozdag. Does Pituitary Suppression Effect Live Birth Rate in Women with Hypo-gonadotrophic Hypogonadism Undergoing Intra-Cytoplasmic Sperm Injection; a Multicenter Cohort Study. XI Turkish German Gynecology Congress, Antalya, Turkey, May 11-15, 2016, Antalya (Oral Presenatation-156) 
 2. Sezcan Mumusoglu, Atakan Tanacan, Volkan Turan, Gurkan Bozdag. Ovarian hyper stimulation syndrome presented with isolated unilateral right side hydrothorax: two cases and systematic review of the literature. XI Turkish German Gynecology Congress, Antalya, Turkey, May 11-15, 2016, Antalya (Oral Presenatation-181)
 3. Sezcan Mumusoglu, Safak Olgan, Lale K. Sokmensuer, Serdar Gunalp, Gurkan Bozdag. The pregnancy rate of euthyroid women treated for hypothyroidism with levothyroxine in intra-cytoplasmic sperm injection cycles, XI Turkish German Gynecology Congress, Antalya, Turkey, May 11-15, 2016, Antalya (Poster Presentation)
 4. Olgan Ş., Bozdağ G., Sökmensüer L.K., Mümüsoğlu S., Günalp S., Prediction of dizygotic twinning after in vitro fertilization - double embryo transfer", 5. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 28-31 Ekim, 2015, ss.216-216
 5. Adam Gyimadu, Sezcan Mumusoglu, İlhan Tezcan, Sinan Beksac. Prenatal Diagnosis of Primary Immunodeficiency Diseases – Hacettepe experience Hcog, 2009 s7 (poster) 
 6. Işın Ureyen, Sezcan Mumusoglu, Sadettin Kılıçkap, Yusuf Alper Kılıç, Sinan Beksaç. Neonatal Loss Secondary to third trimester chemotherapy for maternal breast cancer. 2009 s11 (poster) 
 7. Ozgur Kara, Adam Gyimadu, Sezcan Mumusoglu, Ozgur Ozyuncu, Sevim Balcı, M. Sinan Beksac. Spontaneous pregnancy and fetal genu recurvatum in an allograft renal transplant recipient using cyclosporine and azathioprine: a case report. Hucog 2009 s10 (poster)
 8. İlker Selcuk, Sezcan Mumusoglu, Gürkan Bozdag, Ibrahim Esinler, Sinan Beksaç.  Last two years ambulatory surgery patients’ statistics. Hucog 2009 s8 (poster) 
 9. M. Sinan Beksac, Burak Tatar, Sezcan Mumusoglu, Doruk Katlan. Prenatal Diagnosis for The Suspect of Perinatal Infections Hucog 2009 s9 (poster)
 10. F.Vaizoglu, M.D, S. Mumusoglu, M.D, I. Selcuk, M.D. M.S.Beksac, M.D Indications and Complications of Hysteroscopy Procedure Between 2007 and 2008 Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology. Hucog 2009 s17 (poster) 

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar: Teorik Konular ve Pratik Uygulamaları yelke h.,İrez t., Şen esmer t., Özoğul c., Cincik m.,Tunalı g., Karakoç sökmensüer l., Avci b.,Mümüşoğlu S., Bakırcıoğlu e.,Et al. Ankara nobel tıp kitabevleri, 2019

Desteklenen Projeler

2017 - 2022 Kanda Sfingosin-1 Fosfat Düzeyi ve Endometrioma İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2018 - 2021 Tüp bebek uygulamalarında tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan kadınların endometrial mikrobiyotasının ve histolojik gününün implantasyon başarısızlığı olmayan kadınlar ile karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2017 - 2021 İn-vitro Aktivasyon (IVA) tekniğinin Hacettepe Üniversitesindeki ilk uygulamalarının gözetimi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2016 - 2019 Serumda Ve Semi̇nal Sıvıda Bakılan D Vi̇tami̇ni̇ Düzeyleri̇ni̇n Sperm Hareketi̇ Ve Morfoloji̇si̇ Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2017 - 2018 Kontrollü Over Stimülasyonu Sırasında Beklenmeyen Foliküler Gelişim Duraklaması İçin Risk Faktörleri ve LH Desteği İle Tedavisinin Sonuçları, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2017 - 2018 Rekombinant FSH nın IVF tedavisi uygulanan Polikistik Over Sendromu hastalarının follikül sıvılarından elde edilen granüloza hücrelerinde Konneksin 43 ve Aromataz aktivitesi üzerine etkisi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2016 - 2018 İyi embriyo kalitesine rağmen tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan infertil hastaların embriyolarının düşük oksijen basıncı ile kültürü ve lazer assisted hatching destekli yuvalama uygulaması ile klinik gebelik oranlarının arttırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2016 - 2017 Sfingozin-1-fosfat Molekülünün Spontan Folikül Apoptozu ve Over Rezervi Üzerine Etkisinin Rat Modelinde Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2016 - 2016  Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarafından Düzenlenen Klinik Epidemiyoloji ve Araştırma Eğitimi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje Sfingozin-1-fosfat Molekülünün Spontan Folikül Apopitozu ve Over Rezervi Üzerine Etkisinin Rat Modelinde Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

2015 - 2016 Osseous Metaplazi ve Tedavinin Ardından Oluşan Spontan Gebelik Şansı, Olgu Sunumu ve Sistematik Literatür Derlemesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor  Human Reproduction, Editör

Metrikler 

Yayın:102 
Atıf(WoS):1160 
Atıf(Scopus):2096 
H-İndeks(WoS):17 
H-İndeks(Scopus):20

Akademi Dışı Deneyim

2018 - 2019 Üniversite, Stanford University, Obstetrics and Gynecology, Obstetric and Gynecology 
2016 - 2016 St.Marianna University Kanagawa, Tokyo/Japonya 
2014 - 2014 İstanbul Zeynep Kami̇l Kadin Ve Çocuk Hastaliklari Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ 
2012 - 2014 Bursa Zübeyde Hanim Doğumevi̇ 
2010 - 2012 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 1. 2018 visiting scholar, sağlık ve tıp, Stanford University 
 2. 2015 Introduction to clinical research training, veri analizi, Harvard University school of medicine

Tezleri

2010  Otoantikor pozitifliği ile tekrarlayan gebelik kayıpları arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (i̇ngilizce), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıpta Uzmanlık 

Yönetilen Tezler

 1. 2023 Mümüşoğlu S., Tıpta Uzmanlık, N.ARTIRAN(Öğrenci), Bazal Lutei̇ni̇zan Hormon Düzeyleri̇ni̇n, Gnrh-Antagoni̇st Protokol Uygulanan Hastalarda İn-Vi̇tro Ferti̇li̇zasyon Sonuçlari Üzeri̇ne Etki̇si̇ni̇n Retrospekti̇f Olarak Değerlendi̇ri̇lmesi̇
 2. 2022 Mümüşoğlu S., Tıpta Uzmanlık, R.TEZ(Öğrenci), Poseidon grup 1 ve 2 hastalarda gnrh- antagonist, GNRH-agonist ve"progestin primed" ovaryan stimulasyon (PPOS) protokollerinin canlı doğum oranı üzerine etkilerinin retrospektif olarak karşılaştırılması 
 3. 2019 Mümüşoğlu S., Tıpta Uzmanlık, S.ÇETİNER(Öğrenci), Subfertil Erkeklerde Serumda ve Seminal Sıvıda Ölçülen Lipid Seviyelerinin Otomatik Olarak Değerlendirilen Sperm Parametreleri ile İlişkisi


Verdiği Dersler

2017-2018                         Amenore, Lisans
2017-2018                         Premenstrual Sendrom ve Premenstrual Disforik Bozuklular, Lisans
2017 - 2018, 2016 - 2017  Ektopi̇k Gebeli̇k, Lisans
2017 - 2018, 2016 - 2017  Gebeli̇k Ve Kalp Hastalikları, Lisans 
2017 - 2018  Prmensrual Sendrom ve Premenstrual Disforik Bozukluklar, Lisans
2017 - 2018, 2016 - 2017 Üreme Fi̇zyoloji̇si̇, Lisans

Prof. Dr. Sezcan Mümüşoğlu