TÜP BEBEKTE BAŞARIYI ARTIRAN FAKTÖRLER

Tüp bebek başarısına etki eden bir çok faktör vardır. Bu faktörlerin başında ise laboratuvarın donanımı gelmektedir.

Bununla birlikte;

 • Tüp bebek doktorunun ve ekibinin uzmanlık ve deneyimi,
 • Bireyselleştirilmiş tüp bebek uygulamalaı,
 • Tedavi öncesi çiftin detaylı değerlendirilmesi,
 • Tüm embriyoların dondurularak saklanması,
 • Embriyo transferi sonrasında uygun destek ilaçlarının bireyselleştirilmiş şemalarla kullanılması,
 • İleri kadın yaşı (38 üzeri) olan çiftlerde doğru embriyo seçimi gibi bir çok faktör başarıyı etkilemektedir.

TÜP BEBEK BAŞARISINDA EN ÖNEMLİ FAKTÖR: LABORATUVAR

Tüp bebekte başarı için uzmanlık ve deneyim kadar laboratuvar donanımının da en üst düzeyde olması zorunludur. Tüp bebek başarı oranını etkileyen en önemli unsur (%80) tüp bebek embriyoloji laboratuvarıdır. Bu yönüyle tüp bebek merkezleri başarı oranlarında en kritik rolü de laboratuvar oynamaktadır.

Anatolia Tüp Bebek Laboratuvar Kalitesi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 15189 akreditasyon belgesi ile tescillenmiştir. Ayrıca İngiltere Merkezli UK NEQAS (Uluslararası Kalite Uzmanı) Programı tarafından güncel olarak uluslararası tüp bebek laboratuvarı standartlarına uygunluğu tescilli Tüp Bebek Laboratuvarı olma özelliğini taşımaktadır.

Elbette, çifte ait faktörler ve kadının yumurtalık uyarılması/uygun zamanda, uygun ilaç ile çatlatma iğnesi kullanılması da tüp bebek başarısını etkileyen faktörler arasındadır.

İyi yönetilmiş bir uyarım, zamanında çatlatıcı iğne sonrası, çifte ait yumurta ve sperm ile ilgili bir sıkıntı da yok ise, iyi bir tüp bebek laboratuvar hizmeti ile gayet yüksek canlı doğum oranları elde edilebilir. Ama bu ön koşullara rağmen ideal olmayan laboratuvar hizmeti ile canlı doğum oranları yarı yarıya azalabilmektedir.

Tüp bebek başarı oranlarına etki eden diğer bir faktör ise bireyselleştirilmiş uygulamalardır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ UYGULAMALAR

tüp bebek tedavisi

Sevinciniz, Sevincimiz... Anatolia Ailesine Katılan Çiftlerimiz Anlatıyor.

Bir tüp bebek uygulamasının 4 parçası vardır;

 1. Yumurtalıkların uyarılması,

 2. Son çatlatma iğnesi ve yumurta toplama

 3. Yumurtanın döllenmesi ve embriyo takibi

 4. Embriyonun rahim içine yerleşmesi/devamının desteklenmesi (luteal destek)

Bu 4 segmentte bireyselleştirme maksimum başarı ve de emniyet için vazgeçilmezdir. Anatolia’da her hasta için kişiye özel klinik ve laboratuvar uygulamaları yapılır.

Yumurtalıkların Uyarılması:

Kadının yumurtalık rezervine göre uygun protokol ve yumurtalıkları uyarıcı ilaç dozu ve tipini seçmekte ve uygulamaktayız.

Bu kapsamda kadının bireysel özellikleri, adet düzeni, muayene bulguları ve var ise önceki denemelerindeki yumurtalık yanıtı dikkate alınarak kişiye özel yumurtalık uyarım şekli (ilaç protokolü) belirlenir ve bu protokol uyarınca da uygun zamanda yumurtalık uyarımına başlanır.

Son Çatlatma İğnesi ve Yumurta Toplama:

Yumurtalık uyarımı sonrasında, yumurtalıklarda çoklu yumurta kesesi (follikül) gelişimi elde edilir.  Gelişen bu folliküller istenen boyuta ulaştığı zaman ki genellikle en az 2-3 follikülün 17 mm çapa ulaşmasını tercih ederiz.

Gelişen folliküllerin son olgunlaşmalarının sağlanması için çatlatıcı iğne olarak tabir ettiğimiz iğneler uygunlanır. Gelişen follikül  sayısına ve çifte uygulanacak tedavi şekline göre çatlatıcı iğne uygulamaktayız.

Çatlatıcı iğne uygulamasından yaklaşık olarak 34-36 saat sonra, hafif anestezi altında, 10-15 dakika süren bir işlem ile, vajenden yumurtalık dokusuna ilerletilen bir iğne yardımı ile  ultrasonografi eşliğinde yumurtaları toplamaktayız.

Çok nadiren yumurta toplama iğnesi ile foliküllerin içine girilmesine rağmen ve teknik bir problem olmamasına rağmen boş folikül sendromu ile karşılaşılabilir. Ancak bu sendromun görülme sıklığı yüzde oldukça düşük bir seyirdedir.

Yumurtanın Döllenmesi ve Embriyo Takibi

Yumurta toplama günü toplanan yumurtaların olgunluk durumları degerlendirilir ve her bir olgun yumurtanın içine eşin bir spermi enjekte edilerek mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi yapılır.

Ertesi gün yumurtaların döllenme durumları ve ardından da embriyoların gelişimleri transfer gününe kadar takip edilir.

Embriyonun Rahim İçine Yerleşmesi / Devamının Desteklenmesi (Luteal Destek):

Bu kapsamda da bireyselleştirilmiş protokollar uygulamaktayız. Kullandığımız ilaçlar ve dozları, veriliş şekline (ağızdan, kas içi, cilt altı) ve hastanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Her kadına aynı destek ilçlarının verilmesi bireysel farklılıklar nedeniyle şansı azaltıcı etkide bulunabilir.

5. Gün (Blastokist) Transferi (Taze transfer):

Biz kliniğimizde taze transferlerin önemli kısmını (≈%75) yumurta toplamadan 5 gün sonra (5. gün, blastokist evresi), donma çözme uygulamalarının da neredeyse tamamını blastokist evresinde planlamaktayız.

Neden 5. gün seçimi yaptığımızı ve transfer için dikkat edilmesi gerekenleri özetlediğimiz yazımızı Embriyo Transferi sayfamızdan okuyabilirsiniz.

tüp bebek transferi

Prof. Dr. Hakan Yaralı Anlatıyor. Tüp Bebekte 5. Gün Transferi Neden Önemli??

TÜP BEBEKTE BAŞARI ORANINI ARTIRAN UYGULAMALAR

Tüp Bebek Tedavisi Öncesinde Çiftin Detaylı Değerlendirilmesi

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce her çiftin detaylı olarak değerlendirilmesi(kısırlık durumu vb) ve uygun tedavi şemasının ve yolunun belirlenmesi başarıyı arttırıcı rol oynamaktadır.

Bu kapsamda detaylı öykü alınması ve muayene yapılmasına ilaveten, rutin tarama testlerinin ve gerekli hallerde daha detaylı testlerin planlanması da düşünülebilir.

Bireyselleştirilmiş Tüp Bebek Uyarımı Yapılması

Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların çeşitli tüp bebek ilaçları ile yumurtalıkların uyarımının yapılıp, çoklu yumurta gelişiminin sağlanması ilk basamaktır. Bu kapsamda kullanılan çeşitli ilaçlar ve farklı uygulama yolları bulunmaktadır.

Yumurtalık uyarımının, çiftin hikayesine, kadının muayene bulgularına, yumurtalık rezervine, vücut kitle indeksine ve adet düzenine göre belirlenmesi yani bireyselleştirilmesi, tüp bebekte başarı şansını arttıracaktır.

Tüm Embriyoların Dondurularak Saklanması (“cryo-all”):

15’den fazla yumurta topladığımız olgularda, gerek canlı doğum oranını arttırmak gerekse de aşırı uyarım sendromundan kaçınmak için, hiç taze transfer yapmayıp, uygun kaliteli tüm embriyoları donduruyoruz.

Böyle bir yaklaşımda, ilk adetle de çözme transferini planlayabiliyoruz. Bu yaklaşımı;

 • Polikistik over sendromlu (PCOS) olgularda,

 • Yumurtalık uyarımı sonucunda 15’den fazla yumurta toplanan çiftlerde,

 • Genetik tanı ya da tarama (PGT-A/M/SR) yapılması planlanan çiftlerde,

 • Uyarım sırasında rahim içi ile ilgili, nakile engel yaratabilecek polip, myom basısı ya da tüplerde tıkanıklık ve içi sıvı dolu tüp (hidrosalpenks) varlığında,

 • Çatlatıcı iğne günü progesteron düzeyi 1.5 ng/ml’nin üstünde çıkan hastalarda ya da

 • Embriyo biriktirme işlemi yapılması planlanan çiftlerde de uyarım yapıldığı ay taze transfer yapılmayıp, elde edilen embriyoların dondurulması işlemi planlanabilir.

Ancak herkese bu yaklaşımın yapılmasının gebelik oranlarını arttırdığına yönelik bir bulgu yoktur. Başka deyişle normal (10-15 yumurta toplanan olgular), sub-optimal (4-9 yumurta) veya düşük over rezervli (1-3 yumurta) olgularda yakın zamanda ABD’den gelen geniş bir seride, “rahim dinlendirilmesi” amacı ile tüm embriyoların dondurularak, sonrasındaki çözme transferi ile  gebelik oranları, taze transfer uygulananlara göre daha düşük saptanmıştır. Bu bulgu da, herkese, “rahim dinlendirilmesi” amacı ile hiç taze transfer yapmamayı desteklememektedir. 

Embriyo Transferi Sonrasında Uygun Destek İlaçlarının Bireyselleştirilmiş Şemalarla Kullanılması

Tüp bebek uygulamaları sonrasında, ister uyarım yapıldığı ay yani taze transfer yapılsın, isterse de önceden dondurulmuş olan embriyoların çözümü ile transfer yapılsın, embriyonun rahime tutunma şansını arttırmak için progesteron içerikli çeşitli destek ilaçları kullanılmaktadır.

Bu kapsamda kullanılan ilaçlar vajinel uygulanabilen jel, tablet ya da kapsül şeklinde ilcalar olabileceği gibi, kalçadan yada cilt altına uygulama şeklinde de olabilir. İşte bu destek ilaçlarının kullanımının da bireyselleştirilmesi, uygun kullanım yolu ve dozunun belirlenmesi yine tedavide başarı şansını yükseltecektir.

İleri Kadın Yaşı (38 üzeri) Olan Çiftlerde “Doğru” Embriyo Seçimi:

Preimplantasyon genetik tarama (PGS/PGT) yöntemini bu olgularda önermekteyiz. Bu yöntemin detaylarını, kimlere uygulanabileceğini, nasıl yapıldığını ve tüp bebek çalışmalarına katkısını Preimplantasyon Genetik Tarama sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR

Tüp Bebek Tedavisinde Progesteron İçerikli İlaçlar Neden Kullanılmalıdır?

Tüp bebek tedavisi sonrasında embriyolar rahime nakledildikten sonra tutunma ihtimallerini arttırmak için progesteron içerikli ilaçlar kullanılır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar vajinal yolla, cilt altı 25 mg’lık enjeksiyon ile ya da kalçadan 50 mg’lık enjeksiyon şeklinde uygulanabilirler. Bu tedavi şemasının da kullanım şekli, süresi ve dozunun bireyselleştirilmesi başarı şansını arttırmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinde Progesteron İçerikli İlaçlara Ne Zaman Başlanmaktadır?

Taze embriyo transferlerinde yani yumurtalık uyarımı ve toplama yapıldığı ay nakil yapılan hastalarda yumurta toplama gününden bir gün sonra, dondurulmuş embriyo transferlerinde, 5-6. gün dondurulmuş embriyo nakledilecekse planlanan transfer gününden 5 gün önce, 3. gün  dondurulmuş embriyo nakledilecekse de planlanan transfer gününden 3 gün önce progesteron içerikli ilaçların kullanımına başlanır.

Tüp Bebek Tedavisinde Progesteron İçerikli İlaçlar Ne Zaman Kesilir?

Taze siklus yapılan yani yumurta toplama yapıldığı ay embriyo transferi yapılan hastalarda gebelik oluştuktan sonra, ilk gebelik testi gününde dahi progesteron içerikli destek ilaçları kesilebilir. Ancak biz kliniğimizde emin tarafta olmak adına ilk gebelik ultrasonu yaptığımız gün destek ilaçlarını kesmeyi tercih ediyoruz. Dondurulmuş embriyo transferi yaptığımız hastalarda ise, destek ilaçlarına gebeliğin 12. Haftasına kadar devam etmekteyiz.

Anatolia Tüp Bebek Merkezi 2005 yılından bu yana 20 binden fazla ailenin tüp bebek sevincine ortak olmuştur. Bu hikayelerden bazılarına buradan ulaşabilirsiniz. Bu başarıdaki en önemli etkenler ulusal ve uluslararı kalite standartlarına sahip yüksek teknoloji laboratuvarı, deneyimli ekibidir. Anatolia'da her hasta için özel tedavi uygulanır. Başarı artar, risk azalır. Bu ailenin bir parçası olmak ya da aklınızdaki sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Puan Ver
91 Kişi. Ortalama puan: 3.01
İlk Yayımlanma Tarihi: 12.04.2021
Güncellenme Tarihi: 09.09.2023
Prof. Dr. HAKAN YARALI
YAZAR
Prof. Dr. HAKAN YARALI

Detaylı Özgeçmiş İçin Tıklayın

Prof. Dr. Hakan Yaralı, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. Halen, kısmi statüde Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Tüp bebek alanında hem klinik hem de laboratuvar kısmında sertifikası bulunan hekimlerdendir. 2018 yılında Turkish time tarafından, Dünyada Yankı Uyandıran İlk 100 Türk Hekim arasına seçilmiştir.