Zor Vakaların Merkezi
BAŞARI ARTIRICI YÖNTEMLER

Başarı = Laboratuvar
Tüp bebekte, başarı için, uzmanlık ve deneyim kadar laboratuvar donanımının da en üst düzeyde olması zorunludur. Tüp bebekte başarı/başarısızlığında en önemli rol oynayan unsur (%80) tüp bebek embriyoloji laboratuvarıdır; elbette, çifte ait faktörler ve bayanın yumurtalık uyarılması/uygun zamanda, uygun ilaç ile çatlatma iğnesi kullanılması da önemlidir. İyi yönetilmiş bir uyarım, zamanında çatlatıcı iğne sonrası, çifte ait yumurta ve sperm ile ilgili bir sıkıntı da yok ise, iyi bir tüp bebek laboratuvar hizmeti ile gayet yüksek canlı doğum oranları elde edilebilir; ama bu ön koşullara rağmen ideal olmayan laboratuvar hizmeti ile canlı doğum oranları yarı yarıya azalabilmektedir.

Anatolia laboratuvar ekibi, bu bilinçle bilgisini daima güncellerken, teknolojik donanımını da dünya ile eş zamanlı olarak yenilemektedir. En güncel ve çağdaş klinik bilgilere dayalı uygulamaların yapıldığı laboratuvarımız, kanıta dayalı ve bilimi esas alan bir kültürle çalışır. Anatolia’da her hasta için kişiye özel klinik ve laboratuvar uygulamaları yapılır.

Anatolia için kalite; bilgi, teknoloji ve hizmet kültürünün sonsuza dek iyileşebileceği inancına dayanır. Kendi içinde daimi bir denetim mekanizmasını çalıştıran bu ekol, kontrol edilmeyi de bir değer olarak algılar ve kendini daima eleştiri ve yeniliğe açık tutar.

ISO belgesi, Anatolia kalitesinin sembolik bir akreditesidir. Merkezimizin uluslararası hizmet kalite standardını belirleyen ISO-9001/2015 sertifikası bulunmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Uygulamalar
Bir tüp bebek uygulamasının 4 parçası vardır;

  1. Yumurtalıkların uyarılması
  2. Son çatlatma iğnesi
  3. Embriyonun rahim içine yerleşmesi/devamının desteklenmesi (luteal destek)
  4. Laboratuvar

Bu 4 segmentte bireyselleştirme maksimum başarı ve de emniyet için vazgeçilmezdir.

Yumurtalıkların uyarılması: Kadının yumurtalık rezervine göre uygun protokol ve yumurtalıkları uyarıcı ilaç dozu ve tipini seçmekte ve uygulamaktayız.

Son çatlatma iğnesi: Yumurtalık uyarımı sonrasında gelişen follikül sayısına göre Ovidrel (hCG) veya Gonapeptyl (GnRH-agonisti) uygulamaktayız.

Embriyonun rahim içine yerleşmesi/devamının desteklenmesi (luteal destek): Bu kapsamda da bireyselleştirilmiş protokollar kullanmaktayız. Vajinal progesterone (Crinone), cilt altı progesterone (Prolutex), intramusküler progesterone (Progynex), hCG (Choriomon) veya bunların karışımını hastanın özelliklerine göre tercih etmekteyiz.

5. gün (Blastokist) transferi (Taze transfer): Biz kliniğimizde taze transferlerin önemli kısmını (≈%75) yumurta toplamadan 5 gün sonra (5. gün, blastokist evresi), donma çözme uygulamalarının da neredeyse tamamını blastokist evresinde planlamaktayız.  Seçkin tüp bebek merkezleri ve yetkin embriyoloji laboratuvarları yoğun olarak 5. Gün transfer ağırlıklı planlama yaparlar.

Tüm embriyoların dondurularak saklanması (“cryo-all”):  Tüm embriyoların dondurulması makalemize buradan ulaşabilirsiniz. 15’den fazla yumurta topladığımız olgularda, gerek canlı doğum oranını arttırmak gerekse de aşırı uyarım sendromundan kaçınmak için, hiç taze transfer yapmayıp, uygun kaliteli tüm embriyoları donduruyoruz.  Böyle bir yaklaşımda, ilk adetle de çözme transferini planlayabiliyoruz. Bu yaklaşımı, polikistik over sendromlu (PCOS) olgularda da planlamaktayız. Aşırı cevap veren veya verme riski olan olgular dışında, herkese, bu yaklaşımın yapılmasının gebelik oranlarını arttırdığına yönelik bir bulgu yoktur.  Başka deyişle normal (10-15 yumurta toplanan olgular), sub-optimal (4-9 yumurta) veya düşük over rezervli (1-3 yumurta) olgularda yakın zamanda ABD’den gelen geniş bir seride, “rahim dinlendirilmesi” amacı ile tüm embriyolar dondurularak, sonrasındaki çözme transferinde gebelik oranları, taze transfere göre daha düşük olmaktadır.  Bu bulgu da, herkese, “rahim dinlendirilmesi” amacı ile hiç taze transfer yapmamayı desteklememektedir. Bu güncel bilgiler doğrultusunda biz Anatolia’da 1) 15’den fazla yumurta toplanan, 2) PCOS’li ve 3) Preimplantasyon genetik tarama (PGS/PGT; embriyolarda genetik ayıklama) yaptığımız olgularda taze transfer yapmıyoruz.           

İleri bayan yaşı (38 üzeri) olan çiftlerde “doğru” embriyo seçimi: PGS/PGT’i bu olgularda önermekteyiz.  Preı̇mplantasyon genetı̇k tarama makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Bay/bayanda yapısal/sayısal kromozomal problem varlığı: PGT’i bu olgularda önermekteyiz.  Preı̇mplantasyon genetı̇k tarama makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Döllenme oranı düşüklüğü/döllenme olmaması: döllenme başarısızlığı:  Makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı:  Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı makalemize buradan ulaşabilirsiniz. Özellikle yumurta sayısı iyi olan hastalarda embriyoların sağlıksız bölünme şekillerini incelemek için embryoları sürekle izleme sistemi (embryoscop) kullanabilmekteyiz. Yine bu olgularda, özellikle bayan yaşı 36-38 yaş üzeri olgularda PGS/PGT kullanabilmekteyiz; her ne kadar PGS/PGT’nin bu olgularda eve canlı bebekle gitme oranını arttırdığına dair bilimsel kanıt sınırlıdır. Preı̇mplantasyon genetı̇k tarama makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

BAŞARI ARTIRICI YÖNTEMLER
Teşekkür ederiz
Gönderdiğiniz form tarafımıza ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.
Hata! Formunuz gönderilirken bir hata oluştu.
Soru Sormak İstiyorum
Yorumunuzu Yazınız