MİKROENJEKSİYON NEDİR?

Yumurta ve sperm hazırlanması tamamlandıktan sonra döllenme safhasına geçilir. Döllenme standart tüp bebek (in vitro fertilizasyon; IVF) veya mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu; ICSI) ile sağlanır.

IVF ve ICSI'nin Farkı

IVF ve ICSI'nin tek farkı dölleme safhasıdır; bunun dışında tüm basamaklar tamamıyla aynıdır.

  • IVF görünür sperm problemi olmayan olgularda tercih edilebilir.
  • ICSI ise sperm problemi olan ve izah edilemeyen infertilite olgularında tercih edilir.
  • IVF'de yıkanan sperm yumurta yanına konur ve sperm kendisi döllemeyi gerçekleştirir.
  • ICSI'de IVF'den farklı olarak öncelikle, yumurta etrafındaki hücreler eritilir ve bu şekilde yumurta mikroenjeksiyona hazır hale getirilir.

Biz kliniğimizde, döllenme oranlarının daha yüksek olması nedeniyle, gebe kalamama nedeninden bağımsız olarak her hastada mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemini kullanmayı tercih etmekteyiz.

(Şekil 1).

Mikroenjeksiyon Şekil 1


Şekil 1. Mikroenjeksiyon.
Sağda olan mikroenjeksiyon pipeti içinde
mikroenjekte edilecek sperm gözlenmektedir.

Yumurta etrafındaki hücreler eritildikten sonra, yumurtanın olgunluğu değerlendirilir. Üç tip olgunlukta yumurta vardır:

  1. Metafaz-2 yumurta (olgun yumurta) (Şekil 2);
  2. Metafaz-1 yumurta (orta derecede olgun yumurta) (Şekil 3);
  3. Germinal-vezikül yumurta (olgun olmayan yumurta) (Şekil 4).

Sadece metafaz-2 yumurtalara mikroenjeksiyon yapılır. Germinal vezikül yumurtalar, maalesef, kullanılamaz. Metafaz-1 yumurtaların ortalama %20'si metafaz-2 yumurtaya gün içinde dönüşebilir ve ancak metafaz-2 yumurtalara dönüşürler ise mikroenjeksiyon için kullanılabilirler.

Genel olarak, iyi bir yumurtalık uyarımı ve zamanında çatlatıcı iğne verilmesi ile elde edilen yumurtaların %80’nin metafaz-2 (olgun) olması beklenmelidir. Anatolia Tüp Bebek Merkezi'nde ortalama olarak toplanan yumurtaların %80’i metafaz-2’dir (olgundur).

Olgun (metafaz-2) yumurta Orta derecede olgun (metafaz-1) yumurta Germinal-vezikül (olgun olmayan) yumurta

Şekil 2. Olgun (metafaz-2) yumurta.

Şekil 3. Orta derecede olgun
(metafaz-1) yumurta. Metafaz-1 yumurtaların ortalama %20'si, gün içinde, metafaz-2 yumurtaya dönüşür. Ancak metafaz-2 yumurtaya dönüşür ise mikroenjeksiyon için kullanılabilirler.

Şekil 4. Germinal-vezikül
(olgun olmayan) yumurta. Mikroenjeksiyon için kullanılamazlar.