YUMURTA DONDURMA

Yumurta vücudun en büyük hücresidir. Son yıllarda vitrifikasyon tekniği ile yumurta dondurma ve çözme ile çok başarılı neticeler alınmaktadır. Vitrifikasyon ile dondurulmuş ve çözülen yumurtalarda %90-95’ler civarında sağ kalım oranları yakalanmaktadır.

30 Eylül 2014’de yayınlanan Tüp Bebek Yönetmeliği’ne göre, ülkemizde de bazı özel durumlar varlığında yumurta dondurulmaya izin verilmektedir. Bu durumlar;

  1. Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde,
  2. Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde,
  3. Düşük over (yumurtalık) rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikayesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda.

Yukarıda adı geçen durumun, bir kurul raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Etkin dondurma (vitrifikasyon) için iyi laboratuvar koşulları ve deneyim çok önemlidir.

YUMURTA DONDURMA
Teşekkür ederiz
Gönderdiğiniz form tarafımıza ulaşmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçilecektir.
Hata! Formunuz gönderilirken bir hata oluştu.
Soru Sormak İstiyorum
Yorumunuzu Yazınız