YUMURTA TOPLAMA

Yumurtalık uyarımı ile belirli büyüklüğe ulaşmış foliküller (ultrasonografide gözlenen içi sıvı dolu yumurta içeren yapılar) elde edildiğinde, çatlatıcı iğne (Ovitrelle, Pregnyl veya Gonapeptyl) yapılır ve 34-36 saat sonrasında yumurta toplama işlemi uygulanır.
Günümüzde yumurta toplama işlemi daima vajinal ultrasonografi eşliğinde yapılır. Hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatar iken, üzeri steril örtüler ile örtülür, spekulum uygulaması sonrası vajinal lokal saha temizliği uygulanır.

Yumurta toplama işlemini biz kliniğimizde hafif genel anestezi altında yapmaktayız; dolayısıyla tamamen ağrısız bir işlemdir.

Yumurta Toplama İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Vajinal ultrasonografi üzerinde bulunan kılavuz içinden geçirilen bir iğne ile overlere (yumurtalık) ulaşılır.
 • Her bir folliküle teker teker girilerek içeriği özel bir aspiratör yardımı ile ısıtılmış steril bir tüpe boşaltılır.
 • Tüp içeriği hemen laboratuvara geçirilerek yumurta içerip içermediği mikroskop altında incelenir.
 • Bazen, folikülden ilk çekmede (aspirasyon) yumurta elde edilemez ise, folikül içi özel bir sıvı ile yıkanır ve kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır.
 • Bu şekilde tüm foliküllerin içinden yumurta toplanmasına çalışılır.

Yumurta toplama işlemi yaklaşık 15-20 dakika sürer. Bir saat istirahat sonrası, hasta evine gidebilir.

Yumurta Toplama İşleminde Komplikasyonlar

Yumurta toplama işleminin komplikasyon oranı çok düşüktür, sıfıra yakındır. En sık karşılaşılan komplikasyon vajen duvarından iğnenin girdiği yerden olabilecek kanamadır ki bu hemen daima basit tamponaj ile kontrol edilir. Enfeksiyon oranı ise ihmal edilebilecek düzeydedir. Endometriozis (çikolata kistleri) olan olgularda, yumurta toplar iken, çikolata kistlerinden uzak durmayı planlasak bile, bazen folikülün yerleşiminden dolayı çikolata kistlerine maruz kalınmakta ve bu da nadiren enfeksiyon riskini arttırabilmektedir.

YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ ÖNCESİ

Yumurta toplama öncesi aşağıdaki hususlara uymaya özen gösteriniz;

 1. Aspirin veya benzeri ilaçlar kullanmayınız. Bu tür ilaçlar pıhtılaşmayı etkileyerek, işlem esnasında kanama riskini arttırabilirler.
 2. Hafif düzeyde uygulanan genel anesteziye hazırlıklı olmak için, işlemden 1 gece öncesi saat 24.00'den sonra ağızdan hiçbir şey almamak (yemek ve içecek) gerekir.
 3. Kıymetli eşyalarınızı (mücevher, para, kredi kart, vs) evde bırakınız; evlilik yüzüğünüz kalabilir.

YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ SONRASI

Genellikle bir saat sonrasında hastamız kliniğimizden ayrılabilir ve ardından o gün evde istirahat etmesi istenir. Aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir;

 1. İşlem sonrasında 24 saat araba kullanmayınız ve işinize başlamayınız.
 2. Evde istirahat ediniz; hareket (egzersiz) için kendi sınırınızı kendiniz çiziniz.
 3. Yiyecek ve içecekte herhangi bir sınırlama yoktur; sigara ve alkol kullanmayınız.
 4. Duş, banyo 24 saatten sonra alınabilir.
 5. Cinsel ilişkide bulunmayınız.
 6. Parasetomol (Parol, Vermidon) benzeri ağrı kesici kullanılabilir.
 7. Yumurta toplama sonrasında, tüp bebek destek ilaçlarınıza yumurta toplama işleminden 1 gün sonra başlayacaksınız. Kullanılan protokolünüze göre uygun olan destek ilaçlarınız hemşirelerimiz tarafından sizlere anlatılacaktır. Size anlatılan ilaçlarınızı kullanmaya gebelik testi yaptırdığınız güne dek devam edeceksiniz. Gebelik testi sonucuna göre, doktorunuz devamı veya kesilmesi konusunda sizi bilgilendirecektir. Gebelik oluştuğunda mevcut ilaçların kullanımına ultrasonda gebelik kesesi görülene kadar devam edilir. Gebelik kesesi görüldükten sonra destek tedavisine gerek kalmamaktadır.

Yumurta Toplamada Bilmeniz Gerekenler

Aşağıda anılan durumlardan herhangi birisi olur ise saatten bağımsız olarak size verilen numaralardan hemşirelik hattı/doktorunuzu arayınız;

 • Ölçmekle 38 °C'den yüksek ateş
 • Aşırı vajinal kanama (Bir miktar kanama olması normaldir.)
 • Çok şiddetli ve devam eden ağrı (Bir miktar ağrı olması normaldir.)
 • Ardışık iki günde 1 kilodan fazla kilo artışı, nefes darlığı ve idrar miktarında azalma (Yumurta sayısı fazla olan olgularda aşırı uyarım sendromu açısından)
 • İşlemden 8-10 saat sonrasında, artan ağrı ile birlikte, idrar yapamama.