COVID-19 PANDEMİSİ

COVID-19 Enfeksiyonu

Covid-19 pandemisi tüm Dünya'da etkisini halen devam ettirmektedir. Uzman görüşleri, pandeminin bir süre daha devam edeceği yönündedir. Özellikle, sosyal ve ekonomik yüklerinin yanı sıra, bebek sahibi olmayı arzulayan çiftlerde uzun dönemli olarak tedavi planının ertelenmesi, çiftlerin hem endişe ve kaygılarını artırıcı rol oynayabilecek hem de bazı çiftlerde zaman kaybı olması üreme potansiyellerini de olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle, çocuk isteği olan çiftlerde, tedavilerinin, pandemiye karşı alınacak önlemlerle devam ettirilmesinin uygun olduğu bilimsel otoritelerce de kabul edilmektedir. Bu kapsamda kendiliğinden gebe kalmayı deneyen çiftlerde de gebeliğe müsaade edilmektedir. Şu ana kadar yayınlanmış bilimsel veriler ışığında, gebelikte koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır geçirileceğine dair de bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak genel popülasyonda da ağır hastalık açısından riski artırabilen solunum yolu ile bir hastalığı öyküsü, yüksek tansiyon, kilo fazlalığı ya da gebelik öncesi tanı konmuş şeker hastalığı olan gebeler daha yüksek riskli olarak kabul edilebilirler.

Covid-19 Enfeksiyonundan Korunmak için Merkezimizde Hangi Önlemleri Alıyoruz?

Merkezimizde, Covid-19 pandemisi süresince tedavi planlamalarımızı yaparken, uluslararası bilimsel otoritelerin düzenli olarak güncelledikleri kılavuzları yakından takip ediyor ve güncellenen önerileri ivedilikle merkezimizde de uyguluyoruz. Bu kapsamda;

  • Merkezimizin temizliğini, önerilen temizlik ajanları ve yollarını kullanılarak titizlikle yapıyor ve özellikle kapı kolları, elektrik düğmeleri, tuvaletler, koltuklar, deskler ve temas olasılığı yüksek olan yüzeyleri çok daha sık bir şekilde temizliyoruz.
  • Merkezimizde ulaşılabilir alanlarda el dezenfektanlarının olmasını sağlıyoruz.
  • Muayene ve işlem randevularınızı uygun aralıklarla belirliyor ve aynı anda merkezde olan hasta sayısını sınırlıyoruz.
  • Bekleme salonunda, bekleme sırasında uygun mesafede oturulmasına dikkat ediyoruz.
  • Tüm hastalarımızı maske ile merkeze kabul ediyoruz.
  • Muayene ve tedavi sırasında merkezimize geliş gidişlerde sadece eşleri kabul ediyor. Kalabalık gelişlere affınıza sığınarak müsaade etmiyoruz.
  • Tedavi başlangıcında çiftlerin Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili, bilimsel otoritelerce önerilen şekilde enfeksiyon açısından sorgulamalarını yapıyor ve onamlarını alıyoruz.
  • Tüm personelimizin gün içinde çalışırken önerilen kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalarını sağlıyor ve denetliyoruz.
  • Tüm personelimizi olası enfeksiyon semptomu ve bulguları açısından her gün denetliyor ve en ufak bir şüphede izole olmalarını sağlayarak gerekli testleri planlıyoruz.
  • Hepimiz, hem merkezimizde çalışırken hem de özel hayatımızda, maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat ediyoruz.

Tedavi Öncesinde Aşı Olmalı mıyım?

Yakın zamanda son aşama güvenlik ve emniyet çalışmaları tamamlanarak piyasaya sürülmüş olan aşılar adenovirüs vektör, messenger RNA ve inaktive virüs aşıları şeklinde farklı teknolojiler ile üretilmiş aşılardır. Aşıların koronavirüs enfeksiyonunu ve şiddetli hastalığı önlemede etkin oldukları raporlanmıştır. Aşıların birbirlerine üstünlükleri ile ilgili bir veri yoktur. Bu aşıların hiçbiri, gebeliğe yakın dönemde ya da gebelikte yapılmasından kaçınılan, önerilmeyen canlı aşılar grubunda değildir.

Aşının, gebeliğe yakın dönemde ya da gebelik sırasında yapılmasının emniyetli olduğuna dair veriler hayvan çalışmalarına dayanmaktadır. İnsanlarda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Her ne kadar aşının yumurta, sperm ve embriyo kalitesi üzerine etkisini gösterecek yeterli bir kanıt yok ise de, hayvan çalışmalarında olumsuz etkisi olmadığı raporlanmıştır.

Uluslararası otoriterlerin şu an için güncel olan kılavuzlarında yer alan öneriler, Covid-19 enfeksiyonu bulaşma riski yüksek olan meslek gruplarında çalışan ve aşı yapılması öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanları ve diğer meslek gruplarında olanların, tedavi planı öncesinde aşı yaptırabileceği yönündedir. Aşılanma sonrasında tedaviye başlangıç zamanlaması için kesin bir veri yoktur. Ancak, eğer zaman kısıtlaması yok ise, 2. dozdan birkaç gün sonrasına kadar tedaviye başlanmasının ertelenmesi önerilmektedir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Aşı Yapılmalı mıdır?

Günümüze kadar yayınlanmış olan bilimsel veriler ışığında söyleyebiliriz ki, gebelikte koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır geçirileceğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak düşükle bebeğin kaybedilmesi ya da erken doğum yapılması gibi komplikasyonların riskinde artışa neden olabilir.

Şu an uygulanabilir olan koronavirüs aşıları canlı aşı olmadıkları için, gebelikte kullanılabilir aşı grubundadırlar. Ancak koronavirüs aşısı özelinde, gebelik ve emzirme döneminde aşı emniyeti ile ilgili insanlar üzerinde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Sadece, son aşama (Faz-III) çalışmalar sırasında aşılanan ve tesadüfen bu dönemde gebe kalmış olan kısıtlı sayıdaki gebenin takibinde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı raporlanmıştır. Yapılmış hayvan çalışmaları da, aşının bebeğe olumsuz etkisinin olmadığı yönündedir.

Şu an ulaşılabilir olan aşılar canlı aşı olmadıkları için, uzman görüşleri, enfeksiyona yakalanma açısından riskli mesleklerden birinde çalışan ve aşılanma açısından öncelikli gruplarda yer alan gebe kadınlarda bu aşıların yapılmasının düşünülebileceği yönündedir. Ancak halen rutin aşılanmanın önerilmesi için yeterli kanıt yoktur. Aşı şirketlerinin yakın gelecekte gebeler üzerinde aşı emniyeti ve bebeğe olası etkileri açısından klinik çalışma yapmaları beklenmektedir.

Aşı konusunda, gebe kadınların hekimleri ile detaylı olarak görüşmesi, aşının potansiyel fayda ve zararlarının, eldeki kanıtların hekim tarafından hastasına detaylı olarak anlatılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, olası bir koronavirüs enfeksiyonu sırasında ağır hastalık gelişme riskini arttırabilecek solunum yollarını ilgilendiren bir hastalık öyküsü, yüksek tansiyon, kilo fazlalığı ya da gebelik öncesi tanısı konmuş şeker hastalığı olan gebe kadınlarda da aşılanmanın düşünülebileceği anlatılmalı ve karar gebe kadın ve eşine bırakılmalıdır.

Gebe kadın aşı olsun olmasın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi yönünde uyarılmalı ve kalabalık ortamlardan uzak durması tavsiye edilmelidir.