CA-IONOFOR

DÖLLENME BAŞARISIZLIĞI

Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemi sonrasında, hiçbir yumurtada döllenme olmaması, çiftlerin yaklaşık olarak %1-3'ünde görülmektedir. Bu hastaların büyük çoğunluğunda ya sperm parametrelerinde ağır problemler olmakta ya da toplanan yumurta sayısı az olmaktadır. Ancak bazı hastalarda sperm değerlendirmesi normal ve yumurtalık rezervi iyi olduğu halde (toplanan olgun yumurta sayısı 6 ve daha fazla olan hastalarda) döllenme başarısızlığı görülebilmektedir.

Bu grup hastalarda, yani döllenmesi hiç olmayan ya da düşük oranda olanlarda (olgun yumurtaların %30-35'in altında döllendiği hastalarda), yumurta aktivasyonunun laboratuvar şartlarında sağlanması ile döllenme oranları arttırılabilmektedir.

Ca-Ionofor adı verilen bu metodu, yumurta ve/veya sperm kökenli döllenme problemi yaşayan çiftlerde uygulamaktayız.

Ca-Ionofor yöntemi, spermlerin tamamı globospermi (akrozom denilen, döllenmeyi sağlayan kısmı olmayan spermler) olan hastalarda da umut vaat etmektedir.

Bu teknik uygulanarak yapılan tüp bebek uygulamalarında, döllenme oranları belirgin iyileşebilmekte ve elde edilen bebeklerde hem büyük hem de küçük anomali riskinde artış olmamaktadır.

Biz de merkezimizde bu tekniği, geçmişte döllenme sıkıntısı öyküsü olan veya hayatında ilk tüp bebek uygulaması olsa bile ağır sperm problemi olan çiftlerde uygulamaktayız.

DÖLLENME BAŞARISIZLIĞI
ISO Sertifikalı Tüp Bebek Merkezi