AZOSPERMİ ve MİKRO TESE

AZOSPERMİ NEDİR?

Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite (gebelik elde etmekte sıkıntı) problemi olan erkeklerin ise %10-15'inde görülmektedir.

Menide çok az sayıda sperm bulunan ağır oligospermi ile azosperminin birbirinden ayırt edilmesi çok önemlidir. Çünkü ağır oligospermik (sperm sayısı çok azalmış) meninin ilk incelenmesinde sperm görülmese bile, ejekülatın laboratuvarda incelenmesi ile (santrifüj edilmesiyle) çok az sayıda sperm bulunabilir ve cerrahi yollara gerek kalmaksızın mikroenjeksiyon işlemi yapılabilir.

Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü, 4-8 hafta aralıklarla, en az iki meni örneğinde santrifüj sonrası çökeltinin mikroskopik incelemesi yapılmadan azospermi tanısı koyulamayacağını belirtmiştir.

Azospermi, erkeğe bağlı kısırlık nedenlerinden  sadece biridir. Diğer nedenleri için erkeğe bağlı kısırlık sayfamızı ziyaret edebilir kısırlık nedenleri, belirtileri ve tedavisi ve konuyla ilgili akla takılan sorularınızın cevapları için ise kısırlık yazımızı okuyabilirsiniz

AZOSPERMİ NEDENLERİ

Azospermiye neden olan durumlar;

 • Hormonal nedenler, beyinden hipofiz bezinden sinyal çıkış eksikliği olan hipogonadotropik hipogonadizm, prolaktin hormon yüksekliği, östrojen yüksekliği, 
 • Genetik nedenler (Klinefelter Sendromu, Azf delesyonları),
 • Nedeni belli olmayan azospermi ve sperm toplayıcı kanallarındaki tıkanıklığa bağlı azospermi olarak açıklayabiliriz.
 • Bunun yanı sıra küçük yaşta geçirilmiş ateşli hastalıklara bağlı olarak da azospermi gelişebilir (kabakulak orşiti…vb.)

AZOSPERMİ BELİRTİLERİ

Azosperminin farklı gruplarında farklı belirtilerle karşılaşabilmekteyiz.

 • Örneğin Hipogonadotropik hipogonadizm olan olgularda ejekülat volümünün düşük olması, testosteron düşüklüğüne bağlı olarak vücuttaki kıllanmada azlık, testis volümünün düşük olması gibi belirtilerle karşılaşabilmekteyiz.
 • Tıkanıklığa bağlı azospermik olgularda testosteron seviyesi normal olduğu için kıllanma normaldir, bu hastalarda da ejekülat volümü çoğunlukla düşük olur. Tanısı  üroloji muayenesi ile konulabilir.
 • Klinefelter sendromu olan erkeklerde uzun boy, uzun kol, bacaklar görülürken ilaveten FSH düzeylerinde yükseklik görülür ve  testosteron seviyesi düşebilir. Tanısı  kromozom analizi ile konulabilir.

AZOSPERMİ ÇEŞİTLERİ

Azospermi, kendi içinde iki alt gruba ayrılmaktadır:

1. Non Obstrüktif Azospermi (Tıkayıcı Olmayan) - Non Obstrüktif Azospermi Nedir?

Sperm taşıyıcı kanallar açık olduğu halde, testislerde olgun sperm üretiminin yeterli düzeyde olmamasına Non Obstrüktif Azospermi denir. Testis yetmezliği olarak adlandırılır. 

Non Obstrüktif Azospermi Nedenleri;

 • Testislerin kendisindeki kusurlar
 • Nadiren testisleri sperm yapımı için uyaran hormonların salgılandığı hipofiz bezine ait hastalıklardan kaynaklı olabilmektedir.

Non - Obstrüktif Azospermi Tedavisinde Nasıl Bir Yol İzlenir?

 • Non-obstruktif azospermi (tıkayıcı olmayan) azospermi olgularının çok önemli kısmında erkeğe öncesinde hap, ilaç, toz, perhiz, iğne gibi tedavi seçenekleri, maalesef işe yaramamaktadır. Yalnızca Hipogonatropik Hipogonadizmli olgularda medikal tedavinin yeri vardır. Günümüzde gerçek hayatta, çoğu zaman azospermik (hatta sperm düşüklüğü olan) erkeklerin yoğun bir şekilde değişik, çok sayıda ilaç ilaçları, hem de uzun süre kullandıklarına şahit olmaktayız.
 • Tıkayıcı olmayan azospermilerde, sperm çıkma oranı genellikle %50-55 civarında olabilmektedir. Özellikle bu olgularda Mikro-TESE’yi yapan ürolog ve merkezin laboratuvarı çok önem arz eder. Bazen Mikro-TESE sırasında sperm bulunamasa bile, elde edilen örneğin labda hazırlanması (yıkanması, santrifüj edilmesi ve kaba yayılarak bir gece bekletilmesi) ve sonrasında saatlerce mikroskop taraması sonrasında da sperm bulanabilmektedir.
 • Cerrahi yöntem ile elde edilen spermler çok az sayıda olduğu için, bu spermleri dondurarak saklamak mümkün olsa bile, çözme işlemi sonrasında az sayıdaki spermlerin canlı, hareketli çıkmama riski bulunmaktadır. Ayrıca bir kere Mikro-TESE yöntemi ile sperm bulununca, tekrar yapılan Mikro-TESE işleminde sperm çıkmama riski de bulunabilmektedir. Bu nedenlerle biz, kadınların yumurta gelişimini uyararak, yumurta toplama işleminden bir gün önce Mikro-TESE işlemi yapmayı tercih etmekteyiz.

Non-obstruktif Azospermi Olgularında Kromozom Analizi Bakılmasının Önemi

Non-obstruktif azospermi saptanan erkelerde mutlaka kanda kromozomal tetkik (periferik karyotip analizi) yapılmalıdır. Azospermik erkeklerde, kanda yapılan kromozomal değerlendirmede sorun olma ihtimali %10-12 düzeyindeyken, sperm sayısı normal olan erkeklerde %1'den azdır.

En sık görülen sayısal kormozomal anomali Klinefelter sendromudur. Ayrıca yapısal olarak translokasyon denilen problemler de azospermiye neden olabilmektedir; translokasyon varlığında embriyolarda genetik ayıklama (PGT) yapılması önerilmektedir.

Non-obstruktif azospermi saptanan erkelerde bir diğer yapılması gerek tetkik y-kromozom mikrodelesyonudur. Y-mikrodelesyonu’nın kromozomal kayıp bölgesine göre sınıflandırılan 3 tipi vardır:

 • AZF-a;
 • AZF-b;
 • AZF-c.

Y-mikrodelesyon bakmanın da iki gerekçesi vardır;

 1.  Y-mikrodelesyonu (özellikle AZF-c saptanan erkeklerden elde edilen sperm ile yapılan mikroenjeksiyonda eğer çocuk erkek ise, erkek kısırlığının, çocuğa geçirebilme riski vardır. Tıkayıcı olmayan azospermik erkeklerin %6’ı AZF-c taşımaktadır;
 2. Daha ağır kayıplar içeren AZF-a ve AZF-b tiplerinde ise mikro-TESE ile sperm çıkma şansı çok ama çok azalmaktadır.

2. Obstrüktif Azospermi (Tıkayıcı Olan) - Obstrüktif Azospermi Nedir?

Testislerde sperm üretimi normal olmaktadır. Ancak spermlerin taşındığı toplayıcı kanallardaki tıkanıklık ya da doğuştan yokluk nedeniyle sperm meniye ulaşamamaya Obstrüktif Azospermi denir.

Obstrüktif Azospermi Nedenleri

Doğuştan (kistik fibrozis) olabileceği gibi, sonradan da gelişmiş olabilir. Sonradan gelişmiş olan kanal tıkanıklıkları;

 • Enfeksiyon,
 • Vasektomi ameliyatı
 • ya da geçirilmiş travmaya bağlı olabilir.

Obstrüktif Azospermi Tedavisinde Nasıl Bir Yol İzlenir?

 • Obstrüktif Azospermi tedavisinde mikrocerrahi ile tıkanıklık giderilmeye çalışılsa da çoğu zaman direkt sperm taşıyıcı kanallardan (epididimis ya da testisten) enjektörle girilerek sperm elde edilmesi tercih edilir.
 • Bu yöntemle sperm elde edilerek yapılan ICSI (mikroenjeksiyon) denemelerinde gebelik oranları, ejekülat spermi kullanılarak yapılan denemelerle hemen hemen aynıdır. Mikroenjeksiyon yöntemi ile ilgili daha fazla detayı aşağıdaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz. https://www.anatoliatupbebek.com.tr/mikroenjeksiyon-nedir
 • Tıkayıcı azospermilerde cerrahi sperm elde etmeyi yumurta toplama günü, tıkayıcı olmayan azospermilerde ise işlemi çoğu zaman yumurta toplama gününden bir gün önce planlamaktayız. Tıkayıcı azospermilerde çoğunlukla Mikro-TESE'ye gerek olmadan PESA ya da TESA yöntemi ile sperm elde edilebilmektedir.
 • Azospermi durumunda, sperm elde edilmesi için yapılan cerrahi sperm elde etme yöntemlerinin tamamı lokal anestezi altında uygulanabilir. Çok nadiren, hasta isteğine bağlı, genel anestezi de kullanılabilir. Hepsi hastaneye yatış gerektirmeden ayaktan yapılan işlemlerdir. İşlemler çoğu zaman 30-45 dakika sürer. İşlemlerden sonra günlük hayata devam edilebilir.
 • Tüm işlemler tüp bebek merkezinde yapılır ve alınan örnekler aynı anda laboratuvarda incelenir. Sperm bulunduğunda işleme son verilir.
 • Tıkayıcı olan azospermilerde, sperm elde etme oranı neredeyse %100 civarında olup, işlem sırasında saptanabilmektedir.

Obstrüktif Azospermide Kistik Fibrozis Gen Mutasyonu Taşıyıcılığı Saptandı ise Ne Yapmalı?

Obstrüktif azospermi (tıkayıcı tip) varlığında ürolojik muayene ile özel bir hastalık olan “congenital bilateral absence of vas deferens” (CBAVD) olmadığı gösterilmelidir; CBAVD ürolojik muayene ile anlaşılır.

CBAVD, toplumuzda da sıklıkla görülen kistik fibrozis adı verilen bir hastalığın hafif bir formunu oluşturur. Akraba evliliği olmasa da toplumda sık görüldüğü için, tesadüfen, bayan da kistik fibrozis taşıyıcısı ise %25 kistik fibrozis hastalığı; %50 taşıyıcı ve %25 ihtimalle sağlıklı çocuk doğar.

Bu nedenle erkeğin muayenesi ile kistik fibrozis düşünülüyor ise bayanın kistik fibrozis genetik taraması yapılır; eğer bayan taşıyıcı bulunur ise bu sefer erkeğin de taraması yapılarak, genetik danışmanlık planlanır. Bu olgularda embriyolarda genetik tarama (hem kistik fibrozis hem de 46 kromozom taraması) planlamaktayız.

AZOSPERMİ TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

tüp bebek tedavisi

Prof. Dr. Hakan Yaralı Anlatıyor. Azospermi Tedavisi Mümkün mü?


Cerrahi sperm elde etme yöntemlerini 3 başlıkta toplamak mümkündür;

 • Mikro TESE (Mikroskop Altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)
 • PESA (Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu)
 • TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu)

Mikro TESE (Mikroskop Altında Testiküler Sperm Ekstraksiyonu);

Mikro TESE, menide hiç sperm hücresi olmayan hastaların, bir operasyon ile testislerinden alınan dokudan sperm elde edilmesine denir. Mikro Tese ameliyatında önce testise küçük bir kesi yapılır. Ardından testis dokusu mikroskop ile incelenerek, dolgun görülen tübüllerden, çok küçük boyutlarda (pirinç tanesi büyüklüğünde) örnekler alınır.

Mikro-TESE işleminin klasik TESE (mikroskop kullanılmaksızın) yöntemine göre iki avantajı vardır:

 1. Alınan doku çok daha küçük olduğu için, testis dokusuna zarar verme ihtimali daha azdır. 
 2. Sperm yapımı çoğu zaman testis içinde yama şeklinde alanlarda olduğu için, yapımın olduğu tübüllerin mikroskop büyütmesi ile incelenmesi sperm bulunma ihtimali artırmaktadır.

Tese ve Mikro-Tese Arasındaki Fark Nedir?

 • TESE işlemi ameliyattan ziyade biyopsi alma işlemidir. Menide sperm olmayan azospermik olgularda, mikroskop altında inceleme sonrasında, testislerden küçük bir cerrahi operasyonla doku örnekleri alınarak sperm aranması işlemidir. Mikro-TESE ameliyatı klasik TESE ameliyatının teknik olarak daha ileri seviyede yapılan şeklidir.
 • Klasik TESE ameliyatında, testisin muhtelif bölgelerinden direkt  doku örnekleri alınır. Çıplak gözle bakılarak biyopsi alınacak alanlar belirlendiği için, sperm çıkma olasılığı mikroskop altında tübüllerin değerlendirilebildiği ve dolgun tübüllerin tespit edilebildiği Mikro-TESE ameliyatına oranla daha düşüktür.
 • Mikro-TESE ameliyatında testis, longitudinal (boydan boya) bir kesi ile açılır ve mikroskop  altında bütün tübüller incelenir. Sperm üretiminin olma  olasılığı yüksek olan dolgun tübüller tespit edilir ve toplu iğne başı kadar büyüklükte örnekler alınır.
 • Mikro-TESE ameliyatında, testis hacminin bütün kısımları incelendiği için klasik TESE’ye oranla sperm çıkma şansı daha yüksektir.

''Biz de merkezimizde son 10 yıldır mikro TESE yöntemini uygulamaktayız. Yaptığımız 2500’ün üzerinde TESE uygulamasında da %50-55 oranında sperm elde edebilmekteyiz. Mikro-Tese ameliyatı fiyatları, mikro tese ameliyatı sonrasına ağrı olur mu vb akla takılan soruların cevaplarını sayfamızın sonundaki sık sorulan sorular bölümünde bulabilirsiniz.'' 

PESA (Perkutan Epididimal Sperm Aspirasyonu);

Testislerin üzerindeki epididimlere ince bir iğne ile girerek içerisindeki spermleri çekme yöntemidir. Sadece obstrüktif (tıkayıcı tipte) azospermi olgularında uygulanabilir. Bu yöntemle sperm elde edilemezse testisten sperm elde etme yöntemlerine geçilir.

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu);

Testislerin içinde bulunduğu kese açılmadan ciltten batırılan bir iğne ile testislere girerek testis dokusundan örnek alınmasıdır. Bu yöntemle sperm elde edilemezse mikro-TESE'ye geçilir.

''Tüm bu süreçlerde en önemli husus işlemi yapacak doktorunuzun tecrübesidir. Anatolia olarak 2005 yılından bu yana Ankara Çankaya'daki merkezimizde 2500'ü aşkın azospermik hastada başarılı bir şekilde tüp bebek tedavisi uyguladık. Bu başarıya imza atan ekibimizi siz de yakından tanıyabilir yada tüp bebek ile ilgili daha fazla bilgi için tüp bebek tedavisi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.''

SIK SORULAN SORULAR

TESE Nedir?

TESE’nin açılımı, Testiküler Sperm Ekstraksiyonu’dur. Yani testis dokusundan alınan örneklerle sperm elde edilmesi demektir.

Mikro-TESE Ameliyatı Fiyatı 2022 Yılında Ne Kadar? 

İlave bir işlem yapılıp yapılmamasına göre fiyatlar değişebilmekte olup yaklaşık olarak 5000-7000 TL aralığındadır. Konuyla ilgili detaylar için iletişim kanalları üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Mikro-TESE Ameliyatında Sperm Çıkmazsa Ne yapılır?

İlk kez Mikro-TESE olacak hastalarda merkezimizde sperm çıkma oranı %50-55 civarlarındadır. Her merkezin Mikro-TESE’de sperm çıkma oranı farklıdır.

Çünkü işlemi yapan üroloğun deneyimi, işlemin mikroskop altında yapılması, dolgun tübüllerin görüldüğü alanlardan çoklu örnekler alınması, laboratuvarda usulünce incelenmesi başarı şansını arttırmaktadır. Daha önce dış merkezde Mikro-TESE öyküsü olup sperm çıkmayan hastalarda merkezimizde sperm bulma oranı %10-15 civarındadır

Mikro-TESE Ameliyatı Sonrası Kaç Günde İyileşilir? 

Mikro-TESE ameliyatı sonrasında kesi yerinin iyileşme süreci 7-10 günü bulmaktadır. Ancak ilk birkaç gün sonrasında işe ve günlük hayata dönülebilir.

Mikro-TESE Ameliyatı Sonrası Ağrılar Ne Kadar Sürer?

Mikro TESE ameliyatı sonrası 2-3 gün kadar sürecek ağrı şikayetiniz olabilir. Bu nedenle özellikle işlemden çıktıktan sonra soğuk uygulaması yapmanızı öneriyoruz. Soğuk uygulaması hem ağrınızı hafifletecektir hem de olası bir kanama riskini önleyecektir. Ağrınız olması halinde doktorunuzun önerdiği şekilde ağrı kesici kullanabilirsiniz.

Mikro-TESE Ameliyatı Sonrası Şişlik Olur mu?

Mikro-TESE ameliyatı sonrası işlem bölgesinde bir miktar şişlik olabilir. Ancak şişlik miktarında artma, işlem bölgesinde kızarıklık ya da morarma olursa doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

Azospermik Olgularda Varikosel Tespit Edilirse Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Bir diğer dikkat edilmesi gerek husus varikosel varlığıdır. Tıkayıcı olmayan azospermik olgularda varikosel saptanır ise cerrahi düzeltilmelidir; varikosel cerrahisinden sonra, genel olarak, 3 ay sonra tüp bebek planlanabilir. 

Azospermik Olgularda İlaç Tedavisinin Yeri Var mı?

Maalesef, bu şekilde ilaç kullanımının işe yaradığına dair bir kanıt yoktur. Bu durumun tek istisnası, testisleri sperm yapımı için uyaran hormonların erkeğin hipofiz bezinde salgılanma eksikliğidir (hipotalamo-hipofizer azospermi; “hipo-hipo” olguları). Bu olgularda uygun tıbbi tedavi ile meniye sperm çıkması sağlanabilmekte ve hatta bazı olgularda tüp bebek yapılmaksızın kendiliğinden gebelik dahi elde edilebilmektedir.

Hipo-hipo varlığı, erkeğin ilaç kullanmadığı bir dönemde kanda FSH, LH ve Testosteron seviyelerine bakılarak kolaylıkla anlaşılmaktadır; FSH ve LH seviyelerinin 1 IU/L’nin altındaki değerler ve kanda testosteron seviyesi düşüklüğü hipo-hipo tanısını destekler.

Azospermik Olgularda Hangi Durumlarda PGT Yapıyoruz?

Yapısal (translokasyon) ve bazı sayısal kromozomal sorun saptanan hastalarda, tüp bebek işlemine ilave olarak preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanması gereği doğabilmektedir.

PGS/PGT tekniği sayesinde, kromozomal olarak normal yani sağlıklı olan embriyo seçilebilmektedir. Bu nedenle PGS/PGT, tüp bebek başarı şansını arttırmakta, aynı zamanda, yaştan bağımsız olarak tek embriyo transferi yapıldığı için, çoğul gebelik riskini düşürmekte ve sağlıklı bebek sahibi olma ihtimalini yükseltmektedir. Uygulamanın detaylarına Genetik Ayıklama sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Puan Ver
11 Kişi. Ortalama puan: 3.18
İlk Yayımlanma Tarihi: 13.04.2021
Güncellenme Tarihi: 10.05.2022
Prof. Dr. HAKAN YARALI
YAZAR
Prof. Dr. HAKAN YARALI

Detaylı Özgeçmiş İçin Tıklayın

Prof. Dr. Hakan Yaralı, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası yaptı. Halen, kısmi statüde Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Tüp bebek alanında hem klinik hem de laboratuvar kısmında sertifikası bulunan hekimlerdendir. 2018 yılında Turkish time tarafından, Dünyada Yankı Uyandıran İlk 100 Türk Hekim arasına seçilmiştir.