KLINEFELTER SENDROMU

Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite (gebelik elde etmekte sıkıntı) problemi olan erkeklerin ise %10-15'inde görülmektedir.

Tıkayıcı olmayan azospermik erkelerin de %10-12'inde kromozomal anomali görülebildiğinden, bu erkeklerde mutlaka kromozom analizi yapılmalıdır.

Normal olarak erkeklerin kanından yapılan kromozomal değerlendirme 46, XY’dir. Yani, toplam kromozomal sayı 46 olup, X ve Y olan 2 cinsiyet kromozomu vardır.

Azospermik erkeklerin yapılan kromozom analizinde de en sık görülen problem Klinefelter Sendromu’dur. Bu durumda kromozom yapısı 47, XXY şeklinde olmaktadır.
İki tipi vardır:

  1. Mozaik-olmayan;
  2. Mozaik-olan formları.
Mozaik tipinde, anormal dizilime (47, XXY) ek olarak normal kromozom yapısı da bulunur (46, XY+ ve 47, XXY); mozaik oranı da olgudan olguya değişiklik gösterir. Mozaik-olmayana göre nadirdir. Mozaik formunda menide sperm olabilmektedir. Halbuki non-mozaik formunda azospermi kuraldır.


KLINEFELTER SENDROMU OLAN AZOSPERMİK ERKEKLER DE BABA OLABİLİRLER

Klinefelter sendromu olan erkelerde de, genetik yapısı normal olan azospermik erkeklere benzer oranda, mikro-TESE yöntemi ile sperm elde edilebilmektedir.
Biz de yurt dışında saygın bir dergide, kendi hastalarımızı içeren deneyimlerimizi ve sonuçlarımızı yayınladık. Bu seri literatürde, dünyada en geniş 3. seridir. Bu seri ve sonrasındaki deneyimlerimizde de gözlemlediğimiz, Klinefelter sendromlu olgularda %50-55 olgun sperm elde edebilmekte ve sperm elde edilen olgularda da başarılı gebelik neticeleri alabilmekteyiz.

Özellikle bu olgularda mikro-TESE’yi yapan ürolog ve merkezin laboratuvarı çok önem arz eder. Bazen mikro-TESE sırasında sperm bulunamasa bile, elde edilen örneğin laboratuvarda hazırlanması (yıkanması, santrifüj edilmesi ve kaba yayılarak bir gece bekletilmesi) ve sonrasında saatlerce mikroskop taraması sonrasında da sperm bulanabilmektedir.

Anatolia Tüp Bebek Merkezi Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenmiş ve kalitesi ISO 15189 akreditasyon belgesi ile tescillenmiştir. Bu yönüyle Ankara’da TEK, Türkiye’de ise 2 Tüp Bebek Merkezinden biridir.

KLINEFELTER SENDROMLU ERKEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çocuk sahibi olunması yanı sıra, bu erkeklerde;

  • Testosteron eksikliği (cinsel istek),
  • Kemik erimesi (osteoporoz),
  • Metabolik sendrom,
  • Tip-2 diabetes mellitus (geç yaşta ortaya çıkan şeker hastalığı),
  • Meme kanseri,
  • Testis dışı germ hücreli tümör (extragonadal germ hücreli tümör) riski artar.
Bu nedenlerden dolayı, Klinefelter sendromlu olguların genel sağlıkları açısından da yukarıda adı geçen hastalıklar açısından taramaları yapılması önerilir.

Puan Ver
3 Kişi. Ortalama puan: 4.67
İlk Yayımlanma Tarihi: 13.04.2021
Güncellenme Tarihi: 30.06.2021
Prof. Dr. MEHTAP POLAT
YAZAR
Prof. Dr. MEHTAP POLAT

Detaylı Özgeçmiş İçin Tıklayın

Prof. Dr. Mehtap Polat 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda uzmanlığını tamamladı. 2015 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti, 2021 yılında da Profesör oldu. Prof. Dr. Mehtap Polat'ın yurt dışı ve yurt içi dergilerde yayınlanmış 50’den fazla makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. Tüp bebek, endometriozis ve polikistik over sendromu tedavileri özel ilgi alanlarıdır