EMBRİYO KALİTESİ

Embriyo transferi, yumurta toplama gününden 3 ya da 5 gün sonra yapılmaktadır. Biz kliniğimizde, eğer çiftin transfer etmeyi planladığımız sayıdan en az 1 tane daha fazla kaliteli embriyosu varsa 5. gün yani blastokist aşamasında transfer yapmayı tercih etmekteyiz. Ancak sayı ya da embriyo kalitesi buna müsaade etmiyorsa elbette 3. gün embriyo transferi de yapılabilir.

Bununla birlikte seçme şansı yok ise; örneğin hastanın yumurtalık rezervinin az olması veya çok nadiren embriyo kalitesinin düşük olması nedeni ile, hastaya 1 embriyo transfer edilme planı var ve elde 1 güzel embriyo var ise 3. gün de transfer yapmaktayız.

BLASTOKİST DEĞERLENDİRMESİ VE EVRELENDİRİLMESİ

Döllenmeden 5 gün sonra, blastokist oluşumu gözlemlenmeye başlar. Dördüncü günde morula aşamasında bulunan embriyo, 5. gün itibariyle farklılaşma gösterir ve embriyonun içerisinde sıvı dolu bir kavite (boşluk) açılmaya başlar. Bu kavite (boşluk) blastosel olarak adlandırılır. Blastokist aşamasındaki bir embriyo yaklaşık 200-300 hücreden oluşur; bu nedenle hücre sayısından bahsetmek mümkün değildir.

Yumurta toplamadan sonra 5. veya 6. günde blastokist evrelemesi için David Gardner sınıflandırması kullanılır. Bunun için üç unsur şekilsel (morfolojik) olarak değerlendirilir (Şekil 1);

Blastokist Şekil 1. Blastokist. Blastosel boşluğu (cavity), iç hücre kütlesi (inner cell mass; ICM) ve çocuğun eşi/plasentayı yapan trofoektoderm hücresi (TE).

1. Blastosel (Blastokist İçinde Sıvı Dolu Boşluk) Genişlemesi ve Blastokistin En Dışındaki Çeperin (Zona Pellucida) Embriyo Tarafınca Yarılarak Embriyonun Kısmen Çeper Dışına Çıkması;

Buna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 skorlama yapılır. En iyi 5 ve 6, en düşük Genel olarak 3-6 iyi olarak değerlendirilir.

2. İç Hücre Kütlesi (Inner Cell Mass; ICM) Sınıflandırması;

Embriyoyu yapacak iç hücrelerin yoğunluğu ve sıkı sıkı birbirleri ile ilişkide olmasına göre A, B, C olarak skorlama yapılır. En iyi A, en düşük ise C skorlamasıdır.

3. Çocuğun Eşi/Plasentayı Yapan Trofoektoderm Hücre (TE) Sınıflandırması;

Çocuğun eşi/plasentayı yapan trofoektoderm hücrelerin yoğunluğu ve sıkı sıkı birbirleri ile ilişkide olmasına göre A, B, C olarak skorlama yapılır. En iyi A, en düşük ise C skorlamasıdır.

Genel olarak 3/4/5/6 ve de iç hücre kitlesi/trofoektoderm hücre için de A/B skorlaması en iyi olarak kabul edilir (örneğin 5/6 AA).

3 kalitesinde blastokist 4 kalitesinde blastokist 5 kalitesinde blastokist


Şekil 2. Soldan sağa doğru 3, 4 ve 5 kalitesinde blastokistler.

5AA Embriyo 4BB Embriyo 3B, BC Embriyo


Şekil 3. Soldan sağa doğru iç hücre tabakası (inner cell mass) ve çocuğun eşi/plasentayı yapan trofoektoderm hücre (TE) kalitesine göre A, B ve C olan embriyolar (soldan sağa 5AA / 4BB / 3B, BC)

DÖLLENME SONRASINDA 2. GÜN ve 3. GÜN EMBRİYO DEĞERLENDİRMESİ

Embriyo değerlendirmesi Hardarson Kriterlerine göre yapılır.

2. Gün embriyo değerlendirmesi mikroenjeksiyon işleminden 44±1 saat sonra, 3. gün embriyo değerlendirmesi ise mikroenjeksiyon işleminden 68±1 saat sonra yapılır.

Embriyo değerlendirmesi yapılırken üç farklı parametreye bakılır;

1) Hücre (Blastomer) Sayısı;

2. günde embriyonun hücre sayısının ideal olarak 3-4 olması beklenir. 3. Günde ise ideal olan hücre sayısı 7-8’dir.

2) Fragmantasyon Oranı;

Hücre içerisinde bulunan, çekirdek gözlemlenmeyen, hücre çeperi bulunan sitoplazmik yapılardır. Embriyonun hacmine göre kapladığı yüzde belirlenir ve bu oran, örneğin, %5, %10, %15 ve %20 olarak ifade edilir.

3) Hücreler (Blastomerler) Arası Çap Uyumluluğu;

Eşit olmayan (uneven cellular cleavage) hücre bölünmesi in-vitro kültür koşullarında gelişen insan embriyolarında sıkça gözlemlenen bir durumdur ve bunun sonucunda blastomerler arası çap uyumsuzluğu ortaya çıkar. Blastomer çapları arasındaki uyumsuzluk oranına göre hafif, orta şiddetli veya çok şiddetli olarak adlandırılır.

Embriyo değerlendirmesi sonucunda; embriyoda fragmantasyon ve çap uyumsuzluğu yok ise; bu embriyo GRADE 1 olarak sınıflandırılır. Embriyoda fragmantasyon veya çap uyumsuzluğu var ise; bu embriyo GRADE 2 olarak sınıflandırılır. Fragmantasyon oranı 20%’den fazla ise bu embriyo GRADE 3-4 olarak sınıflandırılır.

2 hücreli embriyo 4 hücreli embriyo 8 hücreli embriyo


Şekil 4. Soldan sağa 2, 4 ve 8 hücreli embriyolar.