06 Eylül 2010 / Medi Magazin

RİSKİ AZALTMAK İÇİN ETKİN POLİTİKA İZLEMEK LAZIM

Yeni Tüp Bebek Yönetmeliği embriyo dondurma yöntemini çok daha önemli hale getirdi. Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yaralı, tüp bebekte gebelik şansını azaltmadan, çoğul gebelik riskini en aza indirgemek için etkin bir embriyo transferi politikası izlemek gerektiğini söyledi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yaralı tüp bebek uygulamalarında elde edilen kaliteli, iyi, fazla embriyoların dondurularak saklanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yaralı, embriyoların dondurularak saklanmasının hem ekonomik hem de psikolojik yararları olduğunu ifade etti.  Dondurulan embriyoların çözülerek transferi uygulamasında, hastaya minimal ilaç kullanımı ve takiple transfer gerçekleşebildiğini belirten Yaralı, bu yöntemle aşırı uyarım sendromu riskinin de ortadan kalktığını kaydetti.
 Embriyo dondurulmasının çoğul gebelik riskinin azalması ve bir kez yumurtalıkların uyarımı sonrası hem taze hem de donma-çözme transferi gerçekleştirerek, çiftin toplam gebelik şansının artması gibi iki önemli  yarar sağladığını ifade eden Yaralı,  bazı durumlarda daha sonra tüp bebek tedavisi için kullanılmak üzere meni sperminin de dondurularak saklanabildiğini söyledi. Prof. Dr. Yaralı 6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüp Bebek Yönetmeliği’ne  göre erkek üreme organı tümörlerinde cerrahi, radyoterapi/kemoterapi öncesi, diğer sistem tümörleri için sperm yapımını etkileyebilecek radyoterapi/kemoterapi öncesi ve ağır sperm bozukluğu varlığı (daha ileride hiç sperm bulunamaması riskini önlemek için); sperm dondurmanın planlanabileceğini kaydetti.
Diğer bir sperm dondurma nedeninin, sperm üretmede yaşanan psikolojik zorluk olabildiğini sözlerine ekleyen Yaralı, “Böyle bir psikolojik zorluk varlığında, yumurta toplama günü eğer mastürbasyonla sperm üretilemiyor ise,  erkekten cerrahi olarak (PESA/TESA veya TESE ile) sperm elde edilebiliyor. Dondurulmuş sperm varlığı böyle bir cerrahi sperm elde etme gereğini de ortadan kaldırması bakımından çok önemli” dedi.
Embriyo dondurma işleminin yapılış şekli konusunda da bilgiler veren Prof. Dr. Hakan Yaralı, bu işlemin  embriyoların kimyasal maddeler (kriyoprotektan) ile dengelendikten sonra kontrollü olarak soğutulması ve -196 °C’de sıvı nitrojen içinde depolanması, çözüldükten sonra da kriyoprotektan ortamından uzaklaştırılarak özel kültür ortamına alınması esasına dayandığını belirterek, “Dondurma, döllenmenin hemen sonrasında (yumurta toplama gününden 1 gün sonra döllenme olan 2-pronükleus safhasında) veya 3. günde yapılabiliyor.  İyi dondurma çözme protokolü yanı sıra, dondurmada başarıyı etkileyen en önemli faktör embriyonun kalitesi. Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren bir yasa ile 5 yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabiliyor” şeklinde konuştu.
Riski azaltmak için etkin politika izlemek lazım