12 Ekim 2013 / Milliyet Cadde

TÜP BEBEKTE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1- Bayanda pıhtılaşma bozuklukları başarıyı olumsuz etkiler mi?

Maalesef ülkemizde  bu testler çok yoğun yapılmakta ve gereğinden fazla önemsenmektedir. Pıhtılaşma bozuklukları tüp bebek başarısızlığına neden olmazlar; ancak bazıları düşüklere neden olabilir. Üstelik bu testlerin birkaçında hafif bozukluklar görülme sıklığı çok yüksektir. Seçici olmaksızın en ufak bir bozuklukta  her olguya tüp bebek ve gebelik süresince aspirin ve/ve ya kanı sulandırıcı iğne tedavisi verilmesi maalesef gereksizdir.

2- IMSI metodu başarıyı arttırır mı? Her olguda kullanılmalı mıdır?

Hayır. Ancak bazı seçilmiş olgularda belki faydası olabilir. Her olguya kullanımı başarıyı arttırmamaktadır.

3- Preimplantasyon genetik tarama (PGT) başarıyı arttırır mı?

İleri bayan yaşı, mükerrer tüp bebek başarısızlığı, mükerrer düşük, ağır sperm problemi olan olgular teorik olarak PGT adayı olabilirler. Yalnız, 3. gün embriyo biopsisi ve FISH metodu ile ülkemiz dahil bütün dünyada yaygın olarak yapılmış olan PGT ile başarı artmamış, üstelik bazı çalışmalarda gebelik oranında azalma bildirilmiştir. 5. gün biopsi ve CGH metodu yakın zamanda dünyada ve ülkemizde popüler olmuştur; yalnız hangi hasta grubunun bu işlemden yarar göreceği henüz tartışmaya açıktır.

4- Erkeğe bağlı kısırlık olgularında, erkeğin uygulama öncesi tıbbi tedavisi başarıyı arttırır mı?

Hayır. Bunun tek istisnası çok nadir görülen erkekte testisleri uyaran beyindeki hormonların eksikliği durumunda tıbbi tedavi yararlıdır.

5- Bayanda yumurtalık tembelliği varlığında uygulama öncesi tıbbi tedavi başarıyı arttırır mı?

Hayır. Maalesef, ülkemizde hiçbir işe yaramadığı halde bu kapsamda yaygın ilaç, destek tedavi kullanılmaktadır.

6- Sperm ve yumurta yapımı ile ilgili kök hücre tedavisi halen ne safhadadır?

Yoğun hayvan çalışmaları devam etse de, günümüzde klinik uygulamalara yönelik kök hücre tedavisi halen mümkün değildir.

7- Mükerrer tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde başarıyı yakalayacak sihirli bir formül var mıdır?

Sihirli bir formül olmasa da merkez deneyimi bu kapsamda çok önem arz eder. Uygun değerlendirme, bireyselleştirilmiş ön hazırlık ve iyi laboratuar uygulamaları başarıyı yakalamakta daha ön plana çıkar.
 
Tüp bebekte doğru bilinen yanlışlar