13 Ekim 2013 / Milliyet Cadde

TÜP BEBEKTE EN SIK SORULAN 7 SORU

1- Tüp bebekte başarı nasıl tanımlanmalıdır?

Uygulama başına eve canlı, tek, sağlıklı bebekle gitme olarak tanımlanabilir. Başka bir değişle yüksek gebelik oranı ve düşük çoğul gebelik oranı hedeflenmelidir. Seçilmiş olgularda yumurta toplamadan sonra 5. gün embriyo transferi ve etkin bir donma çözme programı da bu kapsamda çok önemlidir.

2- Tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?

Bayan yaşı, yumurtalık rezervi, daha önceki tüp bebek uygulama sayısı ve tüp bebek merkezinin teknolojik donanımı ve deneyimi.

3- Tüp bebek uygulaması için bayan yaşı ile ilgili üst sınır var mıdır?

38 ve 40’lı yaşlardan sonra başarı azalmaktadır. 47 yaş ve sonrasında eve canlı bebekle gitme oranı neredeyse sıfır olmaktadır. İleri bayan yaşı (38 sonrası) uygulamalarında tüp bebek merkezi deneyimi daha ön plana çıkmaktadır.

4- Merkez seçiminde  dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Merkezin klinik- laboratuar deneyimi ve  teknolojik donanımı çok önemli unsurlardır. Yeniliklerin takip edilmesi, çifte en yüksek başarı ve en az yan etki ile hasta memnuniyetini de en yüksek düzeyde tutarak sunulması da önemlidir. Başarı şansı hakkında çiftler açık, gerçekçi ve dürüstçe bilgilendirilmelidir.

5- Tüp bebek kararı verilmiş olgularda uygulama öncesi değerlendirme nasıl olmalıdır?

Rahim iç tabakasında gebeliğe engel olacak bir problemin olmadığı vajinal ultrasonografi ve gerekirse histeroskopi ile değerlendirilmelidir.  Başarıyı olumsuz etkileyecek içi sıvı dolu tüplerin (hidrosalpinks) olmadığından emin olunmalıdır. 5 milyon/ml ve altı sperm değerlerinde, tüp bebek başarısızlıklarında bay-bayan kromozom tetkiki yapılmalıdır.

6- Her hastaya tüp bebek öncesi ofis histeroskopi yapılmalı mıdır?

Hayır. Ultrasonografide iç tabakada şüpheli anormal bir görüntü (düzensizlik, polip, myom, perde, incelik, sıvı toplanması) varsa yapılmalıdır.

7- Her myom tüp bebek öncesi cerrahi çıkartılmalı mıdır?

İç tabakaya yerleşik/bası yapan her myom çıkartılmalıdır. Bunun dışındaki yerleşimlerde myom-tüp bebek başarısızlık ilişkisi tartışmaya açıktır.
Tüp Bebekte en sık sorulan 7 soru