27 Ekim 2013 / Milliyet Cadde

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE EMBRİVO DONDURMAYLA İLGİLİ EN SIK SORULAN SORULAR

1 - Embriyo dondurmanın avantajları nelerdir?

Tüp bebekte taze uygulamalarda transfer edilen embriyolar dışında var olan kaliteli embriyoların dondurularak saklanması önemli avantajlar sağlar. Çözme uygulamasının hazırlanması çok kısa, hasta dostu olup, yumurta toplama işlemi gerektirmez. Ülkemizde yürürlükte olan yönetmeliğe göre embriyolar 5 yıl, ardından T.C. Sağlık Bakanlığı izni ile bir 5 yıl daha saklanabilmektedirler. Teorik olarak ise sonsuz süre saklanabilirler. Sürenin uzaması, çözme sonrası sağ kalım oranı ve olası bir gebelikte bebek emniyeti açısından bir risk yüklemez.

2 - Günümüz koşullarında dondurarak saklama ve çözmede başarı şansı ne kadardır?

Vitrifikasyon denen dondurma tekniği ile, embriyolar çözüldüğünde sağ kalım oranları yüzde 95'in üzerinde olmaktadır. Ayrıca taze uygulamalarda olan yüksek kan östrojen seviyesine maruz kalmaması da, rahim iç tabakasının embriyoyu kabul etmesi açısından olumlu bir faktördür.
Dolayısıyla, bir tüp bebek merkezinde çözme uygulamaları ile neredeyse, taze uygulamadakine yakın gebelik şansını hastalara sunulabilmektedir.

3 - Embriyo çözme için hasta nasıl hazırlanır ?

Çözme uygulaması, taze uygulamaya göre çok daha basit ilaç kullanımı (çok daha kısa süreli ve takip gerektirmeyen) veya ilaçsız-doğal bir ayda planlanabilir. Her iki protokolün da gebelik oranları benzerdir.

4 - Yumurta toplamadan sonra 3. Gün veya 5. Gün dondurulmuş olması, başarı şansı açısından fark yaratır mı?

Hayır. Her iki durumda da vitrifikasyon metodunda sağ kalım oranları yüksektir. Sadece daha seçilmiş embriyolar olmaları nedeniyle 5. Gün (blastokist) transferlerinde başarı şansı yüksek olmaktadır.

5 - Çözme uygulamaları sonrasında, taze uygulamalara göre düşük riski ya da bebek sağlığı açısından farklılık var mıdır?

Hayır. Çözme sonrasında doğan bebekler, kendiliğinden ya da taze transfer sonrası elde edilen bebekler kadar emniyetlidir.

6 - Hastalar merkez seçerken, ilgili merkezin dondurarak saklama-çözme gebelik oranlarını sorgulamalı mıdır?

Evet. Özellikle, ülkemizde yürürlükte olan tüp bebek yönetmeliğine göre, transfer edilebilecek embriyo sayısı kısıtlıdır. Bu durum, dondurarak saklama programlarını daha da önemli hale getirmiştir. 
Tüp bebek tedavisinde embrivo dondurmayla ilgili en sık sorulan sorular