24 Nisan 2016 / www.populersaglikdergisi.com

TÜP BEBEK UYGULAMALARINDA MÜKEMMELİYET KONGRESİ

(Excellence in ART: Clinical and Laboratory Perspectives) Uluslararası katılımı ile Türkiye’de yapılan en kapsamlı tüp bebek merkezli oturumlara ev sahipliği yapacak. Tüp bebek ve klinik laboratuar uygulamalarında en son gelinen noktalar, tartışmalı konular ile tüp bebeğin geleceği Kapadokya’da gündeme taşınacak…

Kongre Başkanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yaralı kongre hakkında şu bilgileri verdi:" Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi olarak düzenleyeceğimiz “Excellence in ART: Clinical and Laboratory Perspectives” isimli kongremizde; tüp bebek alanında hem klinik hem de laboratuvar uygulamaları ile ilgili güncel durum, teknolojik gelişmeler ve tartışmalı hususlar konularında önder, fikir lideri uluslararası davetli konuşmacılar tarafınca paylaşılacaktır. Herkesin çok etkileneceği bir bilimsel program oluşturmayı hedefledik. Kongre süresince gerek klinik gerekse laboratuvar uygulamaları ile ilgili, klasik kongre anlatılarından ziyade, tartışma ağırlıklı, konularında önder liderlerin deneyimlerini dinleyiciler ile paylaşacağı bir format oluşturduk.

Toplantının katılımcı hedef kitlesi üreme tıbbı/tüp bebek ile uğraşan tüm kadın hastalıkları ve doğum hekimleri, androloji/infertilite ile uğraşan ürologlar, klinik embriyologlar/biyologlar ve yardımcı sağlık personelidir.''

Kongreden önemli konu başlıkları…

•Yumurta gelişiminin erken evreleri: Bilinmeyene yolculuk…
Prof. Dr. Aaron Hsueh (Stanford Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri)

•Kişiye özel yumurtalık gelişimini uyarma protokolleri…
Prof. Dr. Thomas L. Toth (Harvard Üniversitesi, Boston, ABD)
Prof. Dr. Filippo M. Ubaldi (GENARA İnfertilite Kliniği, Roma, İtalya)
Prof. Dr. Evangelos G. Papanikolaou (NATURE İnfertilite Kliniği, Yunanistan)
Prof. Dr. Nikolaos P. Polyzos (UZ İnfertilite Kliniği, Brussel, Belçika)

•Tüp bebek laboratuarında kalite kontrolü, güvenlik ve karşılaşılan güçlükler…
Prof. Dr. Catherine Racowsky (Harvard Üniversitesi, Boston, ABD)
Prof. Dr. Julius Hreinsson (Uppsala Üniversitesi, Uppsala, İsveç)

•Yumurtlamanın uyarılmasında yeni tedavi yöntemleri…
Prof. Dr. Peter Humaidan (Odense Üniversitesi, Danimarka)

•Erkeğe bağlı kısırlık nedeniyle uygulanan tüp bebek tedavisinde klinik ve laboratuvar yönünden yeni yaklaşımlar…
Prof. Dr. Sandro Esteves (Androfert Clinic, Brezilya)

•Preimplantasyon Genetik Tarama: Güncel durum…
Prof. Dr. Santiago Munne (Reprogenetics, New Jersey, ABD)
Prof. Dr. Laura Rienzi (GENERA, Roma, İtalya)
Prof. Dr. Filippo M. Ubaldi (GENERA, Roma, İtalya)
Prof. Dr. AntonioCapalbo (GENERA, Roma, İtalya)

•Tüp bebekde genetik olarak normal olduğu bilinen embriyoların transferi neden her zaman canlı doğum ile sonuçlanmıyor?
Prof. Dr. Santiago Munne (Reprogenetics, New Jersey, ABD)

•Embriyo rahim içine konulmadan önce rahmin hazırlanması ve rahim içine transfer edildikten sonra tutunmasının desteklenmesi için uygulanan yeni tedavi ve yaklaşımlar…
Prof. Dr. Claus Y. Andersen (Kophenag Üniversitesi, Danimarka)

•Rahimin iç tabakası-embriyo: Dialog başlıyor…
Prof. Dr. Nicholas S. Macklon (Southampton Üniversitesi, İngiltere)

•Embriyoların sürekli gözlemlenmesi: Güncel durum…
Prof. Dr. Catherine Racowsky (Harvard Üniversitesi, Boston, ABD)

•Üreme potansiyelinin dondurularak korunması…
Prof. Dr. Laura Rienzi (GENERA, Roma, İtalya)
Prof. Dr. Claus Y. Andersen (Kophenag Üniversitesi, Danimarka)
Prof. Dr. Juan A. Garcia Velasco(IVI, Madrid, İspanya)

Tüp Bebek Uygulamalarında Mükemmeliyet Kongresi