01 Şubat 2010 / Medi Magazin

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yaralı

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
1964 yılında hocamız Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ nın Hacettepe Üniversitesini kurmasıyla birlikte ilk çekirdek ekip içerisinde yer alan hocalarımız tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, hastanemizin ilk kurulan kliniklerinden biridir.

Ana Bilim Dalınızda kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Ana Bilim Dalımızda 1966 yılından bu yana asistan eğitimi vermekteyiz. Bilindiği gibi biz Ana Bilim Dalımızda hem tıp fakültesi öğrencilerine eğitim veriyoruz hem de araştırma görevlilerine eğitim veriyoruz. Dolayısıyla tıp fakültesi 3’ üncü, 4’ üncü sınıfta ve 6’ ıncı sınıfta intörnler belli bir program dahilinde eğitim alıyorlar. Bunun ardından hekim olmuş ve kadın-doğum ihtisası yapmak isteyen doktorlara da 4 yıllık bir ihtisas eğitimi veriyoruz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda şu an profesör düzeyinde 9 öğretim üyemiz var. Doçent düzeyinde ise öğretim üyemiz yok. Ayrıca genç öğretim görevlisi düzeyinde 4 arkadaşımız var.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Ana Bilim Dalımızda 14 poliklinik, 8 doğumhane, 5 ameliyathane, 2 kemoterapi, 4 tüp bebek ve diğer bölümlerde 25 olmak üzere toplam 58 hemşire, 6 teknisyen, 12 sekreter, 20 temizlik elemanı ve 19 posta tabir edilen personelimiz mevcut.

Jinekoloji servisimizde 35, riskli-gebelik ve doğum sonrası servisimizde 36 yatak, doğumhanemizde ise 12 yatağımız var.

Yatak sayımız ve yardımcı personel sayımız itibariyle, jinekoloji, riskli gebelikler, doğum sonrası, doğumhane koşulları ve poliklinik imkânları çerçevesinde baktığımız zaman bir üniversite kliniği için yeterli sayıda personelimiz olduğunu ifade edebilirim.

Eğitim programınız nedir?
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, tüm tıp fakülteleri içerisinde ülkemizde en önde gelen tıp fakültelerin biridir. Ayrıca Hacettepe Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı da kadın- doğum ihtisası veren eğitim hastaneleri arasında ön planda olanlardandır. Ana Bilim dalımızdaki öğretim üyelerimiz gerek ulusal gerekse uluslararası alanda isim yapmış olup, evrensel literatüre önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kadın-doğum içerisinde riskli gebelikler, jinekolojik onkoloji ve üreme tıbbı olarak adlandırdığımız üç alt dal bulunmaktadır. Bunlardan ne yazık ki ilk ikisi mevcut mevzuata göre üst ihtisas kabul edilmekte. Ümit ediyoruz ki üreme tıbbı da yakın bir gelecekte yandal olarak kabul edilecektir.
Ana Bilim Dalımızda faaliyet gösteren tüm öğretim üyeleri ve görevlilerinin, daha akademik hayatlarına başladıkları an itibariyle bu üç daldan hangisinde çalışmaya başladıkları tanımlanmıştır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Doluluk oranımız çok yüksek. Zaman zaman yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Yatak sayısı olarak Bölüm 81’ de (Doğumhane) 12, Bölüm 83’ te (Jinekoloji) 35 ve Bölüm 82’ de (Riskli gebelik-Doğum sonrası) 36 yatağımız bulunmakta.

Servislerin doluluk oranları olarak söyleyecek olursak Bölüm 83’ te doluluk oranımız yüzde 95, Bölüm 82’ de yüzde 75 ve doğumhanede ise yüzde 85 civarında diyebilirim.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Poliklinikte ilgilendiğimiz hasta sayısı olarak da oldukça yoğun verilere sahibiz. Poliklinikte ilgilendiğimiz yıllık hasta sayısı verilerine baktığımızda 2009 yılı için poliklinik muayenesi sayısını yaklaşık 40 bin, özel muayene sayısını ise yaklaşık 6 bin olarak söyleyebilirim.

Bununla birlikte yine 2009 yılı verilerine göre yatarak ameliyat edilen hasta sayısı 900, yatırılmadan yapılan ameliyat sayısı 2 bin 100 olarak gerçekleşmiştir. Ana Bilim Dalımızda 2008 yılında 2 bin 453, 2009 yılında da yaklaşık: bin 900 doğum gerçekleşmiştir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Yılda iki kez TUS yapılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl asistanlarımız oluyor. Genelde birinci yıl asistanlarından dört tane olmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte son dönemde YÖK tarafından bize 3 tane asistan verilebildi. Bunlar genelde ilk bir yıl gün aşırı nöbet tutuyorlar. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü yılda araştırma görevlisi sayısına göre üç günde bir ya da dört günde bir şeklinde nöbet tutuyorlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Benden iki dönem önceki hocamız Prof. Dr. Ali Ayhan ve bir dönem önceki Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Sinan Beksaç’ ın büyük katkılarıyla, Hacettepe Kadın-Doğum Ana Bilim Dalı ülkemizde, Avrupa
da ilgili kuruluşlar tarafınca, gerek Ana Bilim Dalı gerekse de 3 yan dal olarak ayrı ayrı, sertişye olan tek Ana Bilim Dalıyız. Bununla iftihar ediyoruz. Dolayısıyla elbette çekirdek eğitim müfredatımız var. Bunun da yakinen takipçisiyiz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Kadın hastalıkları ve doğum asistanlığı eğitimi esnasında anestezi rotasyonu var. Zorunlu olmamakla birlikte acil rotasyonumuz var. Patoloji, genel cerrahi ve üroloji rotasyonlarımız var. Belli tarihler içerisinde bunları tamamlamak durumundayız. Bize de zaman zaman acilden ve genel cerrahi ile ürolojiden rotasyona gelen araştırma görevlileri olabilmekte.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Yine gururla ifade edebilirim ki genel jinekoloji, obstetrik ve üç alt dalda da Türkiye
de en yoğun yayın yapan kadın-doğum ana Bilim dallarından bir tanesiyiz. Sayı olarak söylemek gerekirse son bir yıldaki yayınlanmış yurt dışı yayın sayımız yaklaşık 35 civarındadır. Bu sayıya hazırlık aşamasında olan ya da bitmiş ve yayınlanma aşamasında kabul görmüş olanlar dahil değildir.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Ana Bilim Dalı olarak zaten ulusal kongrelerin çoğunda hocalarımız dernek bağlantıları kapsamında ya başkan ya düzenleme kurullarında ya da yönetim kurullarında yer almaktalar. Dolayısıyla hocalarımızın ya da araştırma görevlilerimizin kongrelere katılma kapsamında bir sıkıntıları olmamaktadır. Bu yurt dışı kongreler için de geçerlidir. Ben Ana Bilim Dalı Başkanı olduktan sonra araştırma görevlilerimizle yaptığım ilk toplantıda kendilerine yurt dışı bir kongrede poster olarak değil, ama sözlü sunum olarak bir çalışmaları kabul edildiği takdirde, kendilerinin bu şekilde yurt dışı bir toplantıya herhangi bir ödeme yapmaksızın katılabileceklerini ifade ettim. Hatta daha fazlası, bizlerin öğretim üyeleri olarak bu konuda ki temel görevlerimizden birinin de bu şekilde çalışma yapılmasını teşvik etmek olduğunu düşünüyorum.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Öncelikle kadın-doğumu ihtisas alanı olarak sevmek lazım. Gerçekten sevdiğine inanıyorsa, ülkemiz koşullarında en iyi eğitimi veren kurumları irdelemelerini tavsiye ederim. Tabii ki kadın doğumda Hacettepe Üniversitesi Kadın-Doğum Ana Bilim Dalı bu kapsamda en önde giden kurumlardan biridir. Teorik eğitim cerrahi eğitim, ve akademik eğitim kadın-doğum ihtisası yapmak isteyen meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken unsurlardır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan hekimlerin isim ve unvanları

Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan Yaralı
Doktorlar
Prof. Dr. Sinan Beksaç
Prof. Dr. Kunter Yüce
Prof. Dr. Timur Gürgan
Prof. Dr. Lütfü S. Önderoğlu
Prof. Dr. Serdar Günalp
Prof. Dr. Selçuk Tuncer
Prof. Dr. Tarık Aksu
Prof. Dr. Özgür Deren
Uzm. Dr. Özgür Özyüncü
Uzm. Dr. Coşkun Salman
Uzm. Dr. Gürkan Bozdağ
Uzm. Dr. İbrahim Esinler
Dr. Ertuğrul Karahanoğlu
Dr. Zehra Vural
Dr. Melih Velipaşaoğlu
Dr. Adam Gyimadu
Dr. Hasan Berkan Sayal
Dr. Zuhal Yapıcı
Dr. Sezcan Mümüşoğlu
Dr. İlknur Adanır
Dr. Özgür Kara
Dr. Derman Başaran
Dr. Işıl Üreyen
Dr. Nihal şahin
Dr. Selen Alben
Dr. Ferdi Vaizoğlu
Dr. Burak Tatar
Dr. İlker Selçuk
Dr. Gökhan Boyraz
Dr. M. Aykut Özek
Dr. Taner Kasapoğlu
Dr. Aslıhan Akar
Dr. Pınar Tokdemir
Dr. Özge Senem Yücel
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI