20 Ekim 2013 / Milliyet Cadde

ENDOMETRİOZİS-ÇİKOLATA KİSTLERİ: GİZEMLİ HASTALIK

1-Endometriozis yaygın bir hastalık mıdır?

Evet. Gebe kalmakta sıkıntı çeken bayanların %20-40, kasık ağrısı olan olguların %40-60’ında rastlanır.

2- Bulguları nelerdir?

Gebe kalmakta sıkıntı, kasık ağrısı veya tesadüfen fark edilen yumurtalık kistleridir.

3- Tanı nasıl konur?

Yumurtalık içerisinde kistleşme yapınca çikolata kistleri oluşur. Ultrasonografi ile yüksek güvenilirlik ile tanısı konulabilir. Ayrıca karın içerisinde odaklar ve yapışıklıklar yapabilir; bunların tanısı ancak laparoskopi (karın içinin televizyon ekranında endoskopik olarak görüntülenmesi) ile konabilir.

4- Endometriozis ile ilişkili infertilitede (gebe kalmakta sıkıntı) tedavi seçenekleri nelerdir? Ne zaman, hangi seçenek tercih edilmelidir?

İlaç tedavisi bu kapsamda işe yaramamaktadır. Olgunun özelliklerine göre, gözlemsel tedavi (hiçbirşey yapmama), cerrahi tedavi ve tüp bebek kullanılabilir. Hangi seçeneğin tercih edileceğinde belirleyici unsurlar: bayan yaşı, gebe kalamama süresi, yumurtalık rezervi ve sperm değerleridir. Özellikle bayan yaşı 38 üzerinde olan, gebe kalamama süresi uzun olan, yumurtalık rezervi düşük olan ve sperm değerlerinde bozukluk olan çiftlerde gecikmeden tüp bebek tercih edilmelidir.

5- Endometriozis ile ilişkili infertilitede ne zaman cerrahi düşünülmelidir?

Eskiden çok daha yaygın yapılmış olsa dahi, günümüzde daha kısıtlı koşullarda ameliyat yapmaktayız. En yetkin ellerde, mikrocerrahi prensiplerine dayalı kist alınmasında bile yumurtalık rezervi azalabilmektedir. Usulüne uygun yapılmadığında hastalar ciddi yumurtalık hasarı ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Üstelik çikolata kistinin kendisi, cerrahi yapılmasa bile rezervi azaltabilmektedir. Dolayısıyla kasık ağrısı çok şiddetli olmadığı sürece cerrahiden uzak durmaya gayret gösteriyoruz. Nadiren çikolata kisti içeriği batına sızar ise alevli bir tabloya neden olur; bu durumda da cerrahi gerekir.

6- Çikolata kistleri tüp bebek tedavisini olumsuz etkiler mi?

Endometriozis ve çikolata kistleri tüp bebek başarısını olumsuz yönde etkilemez. Tüp bebek kararı verilmiş olgularda uygulama öncesi çikolata kistlerine cerrahi önermiyoruz. Bununla birlikte, daha önce bir şekilde yumurtalık kist ameliyatları olmuş ve yumurtalık tembelliği olan olgularda, tembellik şiddetine göre gebelik oranları azalmaktadır. Bu kapsamda da tüp bebek merkezinin deneyimi ön plana çıkmaktadır.