/ Posta Gazetesi

KANSER HASTASI KADINLARA ANNELİK ŞANSI

Kanser, günümüzün ne yazık ki en önemli sağlık sorunlarından birisi. Her yıl binlerce üreme çağındaki geç kadın, kansere yakalanıyor. Kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları ve radyasyon (ışın) tedavisi, yumurtalık dokusunda tahribat yaparak, erken menopoza neden oluyor. Son yıllarda tanı ve tedavi metotlarının gelişmesi ile birlikte kanser vakaları daha erken evrelerde tanınmaya başlandı. Bu aşamada hayatta kalan hastalarda üreme yeteneğinin korunmasının gerekliliği önemli bir başlık olarak dikkat çekiyor.

Posta Ankara okurları için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan YARALI ile “Üreme Koruyucu” tedavileri konuştuk. Prof. Dr. YARALI, sorularımıza şu yanıtları verdi.

Kadınlar için üremeyi sekteye uğratan ya da riskli hale getiren durumlar nelerdir?

Kanser tedavisinde şekli, dozu, süresi ve hastanın yaşı tedavi sonrası erken menopoz riskinin ne oranda olacağını belirlemektedir. 33–35 yaş ve üzerindeki hastalarda alkilleyici denilen kemoterapi ilaçlarını alan hastalarda, kemik iliği nakli öncesi yüksek doz kemoterapi ve ışın tedavisi alan hastalarda, etkisi henüz bilinmeyen yeni tedavi formlarını alan hastalarda, az toksik etkili tedavileri yüksek dozda veya uzun süreli alması gereken 33-35 yaş üzerindeki hastalarda kalıcı yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz riski daha fazladır.

Yumurtalık dokusunun dondurulması kimler için uygun bir seçenektir. ?

Bu işlem, embriyo dondurulmasına göre henüz deneysel bir işlem olduğu için bluğ çağı öncesi çocuk hastalar ve evli olmayan erişkin hasta grubunda düşünülmüştür.

Yumurta dokusu dondurulması ile yumurta dondurma işlemlerinin farkı nedir?

Yumurta vücuttaki en büyük hücre olup, donma-çözmede çok duyarlıdır. Çözme sonrası başarı açsısından sıralama yapmak gerekirse en etkin olduğumuz uygulama embriyo dondurmadır. Embriyo dondurma için ülkemizde hastanın evli olması gerekir. İkinci metot yumurta dondurmaktır. En az etkin metot ise yumurtalık dokusu dondurmaktır.

Bu tedavilerin başarılı olması için farklı disiplinlerin uyumlu bir iş birlikteliği gerekiyor değil mi?

Öncelikle hastanın istekli olması gerekiyor. İkinci olarak, bu konu ile yoğun uğraşan üreme uzmanı gerekmektedir. Üçüncü olarak ise hastanın kanser tedavisi gidişatını olumsuz etkilemeyen ama seçilmiş olgularda da çocuk sahibi olmasına müsaade eden işlemleri onaylayabilecek medikal onkolog gerekiyor.
Kanser Hastası Kadınlara Annelik Şansı