TÜP BEBEK NEDİR?

Tüp Bebek, kadına veya erkeğe bağlı kısırlık sebebiyle çocuk sahibi olamayan anne/baba adaylarına uygulanan yardımcı üreme tekniğine verilen addır.

Tüp Bebek Tedavisi; kadından yumurta toplama ile elde edilen yumurta ve erkekten alınan spermin, laboratuvar ortamında birleştirilmesi / döllenmesi sonrası elde edilen embriyonun rahim içine nakledilmesidir. Bu tedaviden sonra elde edilen gebelik ile normal yolla elde edilen gebelik arasında bir fark yoktur.

TÜP BEBEK YÖNTEMİ KİMLERE UYGULANIR?

Kendiliğinden gebe kalmaya engel yaratacak kadın ya da erkeğe ait problem varlığında ya da tüp bebek öncesi tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda tüp bebek yöntemi uygulanır.

Kısırlık (infertilite), düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik olmaması olarak tanımlanır. Bayan yaşı 35 ve üzeri olgularda bu süre 6 ay olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bayan yaşı 35'in üzerinde ise veya öykü ve fizik muayenesinde kısırlık ile ilişkisi olabilecek herhangi bir bulgu varsa araştırmalar daha erken başlatılmalıdır.

Bayan yaşı 40 üzerinde olan olgularda ise birkaç ay içerisinde hızlı ve etkin bir değerlendirme yapılmalıdır.

 

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?

Hastalarımıza yaptığımız ilk değerlendirme sonrasında, her hastanın bireysel özelliklerine, yaşına ve yumurtalık rezervine göre, kişiye özel tedavi protokolünü belirlemekteyiz. Bu nedenle adet öncesi dönemde bazı hastaların, kendilerine uygun görülen ilaç tedavi protokolü kapsamında ilaç kullanmaları gerekebilmektedir.

Tüp bebek tedavisi adetten itibaren yaklaşık olarak 2-2.5 hafta sürmektedir. Yumurta toplama gününden 2 hafta sonra yapılan kanda gebelik testi ile de gebelik durumu anlaşılabilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞMAKTADIR?

Tüp bebek yöntemi, her hastaya özel olarak seçilen ilaç şeması dahilinde yapılan belirli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamaları birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.

ÖN GÖRÜŞME VE BAŞLANGIÇ

 1. Uzman Doktorumuz anne baba adayının geçmiş hikayesini dinler.
 2. Anne adayı muayene edilir ve anne/baba adayına başlangıç testleri yaptırılır.
 3. Infertilite (kısırlık) nedenleri hakkında bilgi verilir.
 4. Uygulanacak testler konusunda bilgi verilir.
 5. Tedavi başarı oranları hakkında bilgi verilir.
 6. Tüm bu bilgiler ışığında uygun tedaviye başlanılır.
 

YUMURTALIKLARIN UYARILMASI

 1. Tüp bebek tedavisinde amaç çok sayıda folikül-yumurta elde etmektir.
 2. Toplanan yumurta sayısını belirleyen temel unsurlar, hastanın yumurtalık rezervi, kullanılan yumurtalıkları uyarıcı tedavi protokolü ve ilaç dozlarıdır.
 3. Adetin 2-4. günü başlangıç ultrasonografisi yapılıp, kan progesteron düzeyi bakıldıktan sonra yumurtalıkları uyarıcı iğnelere başlanır.
 4. İlaç dozlarınızı içeren ilaç karnesi hemşirelerimiz tarafından verilecektir.

YUMURTA TOPLAMA

 1. Olgun yumurta, çoğunlukla, çapı 15mm’nin üzerinde olan foliküllerden elde edilir.
 2. Tercihen 3 veya daha fazla folikül 17mm’nin üzerine ulaştığında çatlatıcı iğne uygulanır.
 3. Çatlatıcı iğneyi uygulamadaki amaç yumurtaları çatlatmak değil yumurtaların son olgunlaşmasını sağlamaktır.
 4. Genellikle çatlatıcı iğne saatinden 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılır.
 5. Çatlatıcı iğne uygulama saati son derece önemlidir. Size verilen saate tam olarak uymanız şarttır.
 

YUMURTALARIN SPERM İLE DÖLLENMESİ (Mikroenjeksiyon)

 1. Döllenme standart tüp bebek (in vitro fertilizasyon; IVF) veya mikroenjeksiyon (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu; ICSI) ile sağlanır.
 2. IVF ve ICSI'nin tek farkı dölleme safhasıdır; bunun dışında tüm basamaklar tamamıyla aynıdır.
 3. ICSI daha çok sperm problemi olan ve izah edilemeyen infertilite olgularında tercih edilse de merkezimizde tüm olgularda ICSI yöntemi uygulamaktayız.
 4. ICSI öncelikle, yumurta etrafındaki hücreler eritilir ve bu şekilde yumurta mikroenjeksiyona hazır hale getirilir.
 5. Ardından herbir olgun yumurtanın içine bir sprem hücresi enjekte edilir.

OLUŞAN EMBRİYO(LARIN) NAKLİ (Embriyo Transferi)

 1. Embriyo transferi, bütün emeklerin finalize olduğu son safhadır.
 2. Bu kapsamda transferi yapacak hekimin deneyimi çok önemlidir.
 3. Embriyo transferi genellikle, hazırlık dahil, ortalama 5 dakika sürer.
 4. Genellikle ağrısız bir işlem olsa da, nadiren hafif kramp tarzı ağrı olabilir.
 5. Vajen ıslak bir gazlı bezle usulüne uygun temizlendikten sonra, özel kültür sıvısı ile rahim ağzı yıkanır.
 6. Biz transfer yapmadan hemen önce bir deneme kateteri ile (trial katater) rahim içine girme yolunu belirler ve bu şekilde, 1 dakika sonra yapılacak embriyo transferi sırasında embriyoların çok hızlı, hiç zedelenmeden ve en hızlı rahim içine yerleştirilmesi planlamasını ve “haritalaması”nı yaparız.
 7. Embriyolog transfer edilecek embriyoları katetere yükleyerek laboratuvardan getirir. Ardından transfer gerçekleştirilir.
 

TÜP BEBEK TEDAVİSİ SÜRESİNCE HASTANEDE YATMAK GEREKLİ MİDİR?

İşlemin hiçbir aşamasında yatış gerekmez.

TÜP BEBEK İŞLEMİNDE BAŞARILI OLMA ŞANSI NEDİR?

Tüp bebek tedavisi sonrasında başarı oranı;

 1. Bayanın yaşı,
 2. Yumurtalık rezervi (yumurta sayısı),
 3. Transfer edilen embriyonun sayısı ve kalitesi,
 4. Var ise daha önceki uygulama sayısına göre değişkenlik  gösterebilir. Kliniğimizde, 35 yaşın altında, tek, 5. gün blastokist aşamasındaki bir embriyonun, taze uyarım sonrası transferi ile, %63-65 oranında gebelik elde etmekteyiz.

Kliniğimizde kadın yaşı 38 ve üzeri olan olgularda yoğun bir şekilde uyguladığımız, preimplantasyon genetik tarama (PGT-A) yöntemi ile, sağlıklı embriyonun bulunması halinde, transfer başına gebelik oranı %70’ler civarında olmaktadır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

Bir tüp bebek uygulamasının 4 parçası vardır;

 1. Yumurtalıkların uyarılması
 2. Çatlatma iğnesi yapılması
 3. Laboratuvar
 4. Embriyonun rahim içine yerleşmesi/devamının desteklenmesi (luteal destek)

Bu 4 segmentte bireyselleştirme maksimum başarı ve de emniyet için vazgeçilmezdir.

 

TÜP BEBEK TEDAVİSİN BAŞARISINI ARTIRICI YÖNTEMLER

Tüp bebekte, başarı için, uzmanlık ve deneyim kadar laboratuvar donanımının da en üst düzeyde olması zorunludur. Tüp bebek başarı/başarısızlığında en önemli rol oynayan unsur (%80) tüp bebek embriyoloji laboratuvarıdır.

Elbette, çifte ait faktörler ve bayanın yumurtalık uyarılması/uygun zamanda, uygun ilaç ile çatlatma iğnesi kullanılması da önemlidir. İyi yönetilmiş bir uyarım, zamanında çatlatıcı iğne sonrası, çifte ait yumurta ve sperm ile ilgili bir sıkıntı da yok ise, iyi bir tüp bebek laboratuvar hizmeti ile gayet yüksek canlı doğum oranları elde edilebilir.

Hastamız stresten, sigaradan ve alkolden uzak durmalı, dengeli beslenmelidir.

TÜP BEBEK FİYATLARI NE KADAR?

Tüp bebek fiyatları hastaya uygulanan tedavi yönteminden dolayı kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Çünkü tüp bebek tedavisi fiyatları belirlenirken  tedavide kullanılan protokol, hastanın uygulanan tedaviye cevabı ve kullanılan malzemeler tüp bebek fiyatlarını etkilemektedir. Tüp bebek hasta danışmanlarımızdan tüp bebek tedavi fiyatı konusunda bilgi almak isterseniz iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

TÜP BEBEK KAÇ YAŞINA KADAR UYGULANABİLİR?

Tüp bebek tedavisi, uygun olan olgularda 45 yaşına kadar uygulanabilir. Ancak 40 yaşından sonra, hem üretilen yumurtanın kromozomal olarak hataya yatkınlığının artması, hem de yumurtalık rezervinin azalması nedeniyle  kendiliğinden ve de tüp bebek ile gebelik şansının azaldığı ve oluşan gebeliğin düşükle kaybedilme riskinin arttığı bilinmelidir.

Pre-implantasyon Genetik Tarama (PGS/PGT) yöntemi ile, kadın yaşı 38 yaş ve sonrası olan olgularda embriyolar rahime nakledilmeden önce alınan hücre örnekleri üzerinde genetik tarama yapılarak normal kromozomal yapılı olan embriyo tespit edilebilmektedir. Bu sayede, yaşın ilerlemiş olmasının getirdiği olumsuzluklar ortadan kalkmakta ve normal olarak rapor edilen embriyonun nakledilmesi ile canlı gebelik oranları %70, canlı doğum oranları %50’ler civarına ulaşmaktadır.

 

TÜP BEBEK MERKEZİNİN SEÇİMİ SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Tüp Bebek merkezi seçimi, 6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren Tüp Bebek Yönetmeliği ile daha da önem kazanmıştır. Transfer edilen embriyo sayısına yasal kısıtlama getirilmesi merkez seçimini daha da önemli hale getirmiştir.

Tüp Bebek merkezi seçimi yaparken;

 1. Merkezin ne kadar zamandır faaliyette olduğu,
 2. Ne kadar yoğun olduğu,
 3. Merkezde çalışan ekibin (doktor ve embriyolog) tecrübesi,
 4. Laboratuvar donanımı,
 5. Gebelik oranları,
 6. Özellikle başlanan uygulama başına eve canlı bebekle gitme oranları,
 7. Başarılı bir embriyo dondurma programlarının olup olmadığı,
 8. Merkeze başvuran ümitsiz hastalara dürüstçe bilgilendirme yapılıp yapılmadığı

göz önünde bulundurulmalıdır.

Elbette, yukarıda bahsedilen hususlara doğru bilgi ile ulaşmak, günümüzdeki yazılı ve görsel basındaki bilgi kirliliğini de dikkate alır isek zor olabilir. Yine de çiftlerin, araştırmacı olarak, o merkeze giden ve tedavi olan hastalara ulaşarak deneyimlerini paylaşmalarını tavsiye ediyoruz.

Kalite Belgesi

Anatolia Tüp Bebek Merkezi için kalite; bilgi, teknoloji ve hizmet kültürünün sonsuza dek iyileşebileceği inancına dayanır. Kendi içinde daimi bir denetim mekanizmasını çalıştıran bu ekol, kontrol edilmeyi de bir değer olarak algılar ve kendini daima eleştiri ve yeniliğe açık tutar.

ISO belgesi, Anatolia kalitesinin sembolik bir akreditesidir. Merkezimizin uluslararası hizmet kalite standardını belirleyen ISO-9001/2015 sertifikası bulunmaktadır.

Anatolia Tüp Bebek Laboratuvarı; İngiltere Merkezli UK NEQAS International Quality Expertise (UK NEQAS Uluslararası Kalite Uzmanı)  Programını başarı ile tamamlayarak, uluslararası tüp bebek laboratuvarı standartlarına uygun olarak çalıştığını tescilleyen Türkiye’deki ilk Tüp Bebek Laboratuvarı olma özelliğini taşımaktadır.