BLOG

AZOSPERMİAZOSPERMİ ve MİKRO TESEYAZININ DEVAMI

AZOSPERMİ NEDİR? Menide hiç sperm bulunmaması anlamına gelen azospermi tüm erkeklerin %1'inde, infertilite (gebelik elde etmekte sıkıntı) problemi olan erkeklerin ise %10-15'inde görülmektedir.

VARİKOSELVARİKOSELYAZININ DEVAMI

Varikosel Nedir? Pampiniform pleksus adı verilen ve testislerden kirli kanı taşıyan damar sistemindeki genişlemeye varikosel denir.

KLINEFELTER SENDROMUKLINEFELTER SENDROMUYAZININ DEVAMI

Klinefelter sendromu erkeklerde normalde görülen 46, XY kromozom diziliminin fazla X kromozomu kaynaklı 47, XXY diziliminde olmasıdır.

OFİS HİSTEROSKOPİSİOFİS HİSTEROSKOPİSİYAZININ DEVAMI

Tanısal histeroskopi ofis histeroskopi ile yapılır, Operatif histeroskopilerin bir kısmı ofis histeroskopi yardımı ile bir kısmı ise rezekteskop denilen özel bir alet yardımı ile yapılır.

TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERTEKRARLAYAN DÜŞÜKLERYAZININ DEVAMI

Gebelik kaybı, mevcut gebeliğin, bebeğin yaşamsal faaliyetlerini kazanmadan önceki haftalarda ki bu süre yirmiikinci (22) gebelik haftası olarak kabul edilir, kaybedilmesidir.

YUMURTALIK KİSTLERİYUMURTALIK KİSTLERİYAZININ DEVAMI

Kistler vücudun herhangi bir yerinde olabilen içi su dolu keseciklerdir.

YUMURTALIK REZERVİ TESTLERİYUMURTALIK REZERVİ TESTLERİYAZININ DEVAMI

Kadında üreme fizyolojisi erkekten farklıdır, Erkekte delikanlılık döneminde başlayan sperm yapımı, ölene kadar devam eder; bu nedenle, erkekte 40-50’li yaşlarda sperm sayı ve kalitesinde bir miktar düşme dışında önemli değişiklik olmaz.

HİDROSALPENKSHİDROSALPENKSYAZININ DEVAMI

Tüpün yumurtalık tarafındaki ucunun tam tıkanıklığına hidrosalpenks denir.

RAHİM DİNLENDİRMERAHİM DİNLENDİRMEYAZININ DEVAMI

Rahim dinlendirme yöntemi, seçilmiş hasta gruplarında uyguladığımız bir tedavi yöntemidir.

STRES VE KISIRLIKSTRES VE KISIRLIKYAZININ DEVAMI

Stres, kişinin kendisi için bir tehdit unsuru ya da zararlı olarak gördüğü herhangi bir durum olarak tanımlanmaktadır.

KISIRLIĞIN PSİKOLOJİK YÖNÜKISIRLIĞIN PSİKOLOJİK YÖNÜYAZININ DEVAMI

Kısırlık tedavisi gören çiftlerin çoğu, çocuk sahibi olmak amacıyla görülen tedaviyi hem fiziksel, hem de duygusal açıdan büyük özveri gerektiren bir yaşam olayı olarak tanımlar.

TÜP BEBEK SÖZLÜĞÜTÜP BEBEK SÖZLÜĞÜYAZININ DEVAMI

Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavi yöntemi olan tüp bebek tedavisinde çiftlerin karşılaşabileceği terimleri önceden bilmesi adına sizler için bir Tüp Bebek Sözlüğü oluşturduk.